Brodziak i Czubak

Download Report

Transcript Brodziak i Czubak

Pamięci RAM
Brodziak
Czubak
BUDOWA

Aby zorganizować komórki pamięci w sprawnie funkcjonujący
układ, należy je odpowiednio zaadresować. Najprostszym
sposobem jest zorganizowanie pamięci liniowo - jest to tak zwane
adresowanie 2D. Do każdej komórki podłączone jest wejście,
sygnał wybierania pochodzący z dekodera oraz wyjście. Nieco
innym sposobem jest adresowanie przy użyciu tzw. matrycy
3D.Pamięć organizuje się tutaj dzieląc dostępne elementy na
wiersze i kolumny. Dostęp do pojedynczego elementu
pamiętającego można uzyskać po zaadresowaniu odpowiedniego
wiersza i kolumny. Dlatego też komórka RAM obok wejścia i
wyjścia musi dysponować jeszcze dwoma sygnałami wybierania,
odpowiednio z dekodera kolumn i wierszy.Zaletą pamięci
adresowanej liniowo jest prosty i szybszy dostęp do
poszczególnych bitów niż w przypadku pamięci stronicowanej
(3D), lecz niestety, przy takiej organizacji budowanie większych
modułów RAM jest kłopotliwe. Dlatego też w przemyśle stosuje
się zazwyczaj układy pamięci zorganizowanej w matrycę 3D,
pozwala to na nieskomplikowane tworzenie większych modułów
o jednolitym sposobie adresowania.
Zasada działania

Układy pamięci RAM zbudowane są z elektronicznych
elementów, które mogą zapamiętać swój stan. Dla każdego bitu
informacji potrzebny jest jeden taki układ. W zależności od tego
czy pamięć RAM jest tak zwaną statyczną pamięcią (SRAMStatic RAM), czy dynamiczną (DRAM-Dynamic RAM) zbudowana
jest z innych komponentów i soje działanie opiera na innych
zasadach. Pamięć SRAM jako element pamiętający wykorzystuje
przerzutnik, natomiast DRAM bazuje najczęściej na tzw.
pojemnościach pasożytniczych (kondensator). DRAM
charakteryzuje się niskim poborem mocy, jednak związana z tym
skłonność do samorzutnego rozładowania się komórek sprawia,
że konieczne staje się odświeżanie zawartości impulsami
pojawiającymi się w określonych odstępach czasu. W przypadku
SRAM, nie występuje konieczność odświeżania komórek lecz
okupione jest to ogólnym zwiększeniem poboru mocy. Pamięci
SRAM, ze względu na krótki czas dostępu są często stosowane
jako pamięć podręczna. Wykonane w technologii CMOS pamięci
SRAM mają mniejszy pobór mocy, są jednak stosunkowo drogie
w produkcji.
Rodzaje pamięci
RAM
Dynamiczne pamięci RAM
Rodzaj ulotnej pamięci półprzewodnikowej o dostępie
swobodnym, której bity są reprezentowane przez stan
naładowania kondensatorów. Poszczególne jej
elementy zbudowane są z tranzystorów MOS, z
których jeden pełni funkcję kondensatora, a drugi
elementu separującego.







EDO – Extended Data Out DRAM
FPM – Fast Page Mode DRAM
SDRAM – Synchronous DRAM
RAMBUS (RDRAM)
DDR – Dual Data Rate Synchronous RAM
DDR2 - Wersja druga
DDR3 – Wersja trzecia
Fast Page Mode (FPM RAM)
Układy te charakteryzują się niską jak na dzisiejsze czasy –
wydajnością. Sposób dostępu do
komórek, zorganizowanych jako
matryca 3D, jest
zdeterminowany przez sygnały
RAS i CAS. Sygnał RAS
odpowiada za wybranie
bieżącego wiersza a CAS
wyznacza odpowiednią kolumnę.
Proces odczytu z pamięci FPM
rozpoczyna się od wybrania
odpowiedniego wiersz sygnałem
RAS, po czym w celu
zaadresowania kolumny
następuje uaktywnienie sygnału
CAS.
DDR 3 (Double Data Rate Synchronous)

DDR3 - nowy standard pamięci RAM
typu SDRAM, będący rozwinięciem
pamięci DDR i DDR2, stosowanych w
komputerach jako pamięć operacyjna.
Zalety i wady DDR3
Zalety w stosunku do DDR2:
 większa przepustowość przy niższym napięciu
 mniejszy pobór prądu o 40%
Wady w stosunku do DDR2:
 Na ogół wyższe opóźnienia, lecz zrekompensowane
przez znacznie wyższą przepustowość.
 Na chwilę obecną koszt pamięci DDR3 jest wyższy od
pamięci DDR2 o około 50%.
 Koszt komponentów (płyt głównych, procesorów)
kompatybilnych z DDR3 jest znacznie wyższy od ich
odpowiedników dla DDR2.
Statyczne pamięci RAM
SRAM (ang. Static Random
Access Memory) statyczna
pamięć o dostępie
swobodnym, typ pamięci
półprzewodnikowej
stosowanej w
komputerach, służy jako
pamięć buforująca
między pamięcią
operacyjną i
procesorem.
Bibliografia

http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/Poradnik_jak_wybrac_pamiec_RAM2227/strona/6371.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/RAM

http://klub.chip.pl/lipka/budowa/ram.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/SRAM_%28pami%C4%99ci_komputerowe%29

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_dynamiczna_%28informatyka
%29