Εφηβεία, μόδα και γλώσσα

Download Report

Transcript Εφηβεία, μόδα και γλώσσα

<<Η ΕΦΗΒΕΙΑ: Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΑΣ!>>
Αναστασία Αιβαλιώτου
Ελένη Αψώκαρδου
Νέλλη Μπίνου
Κατερίνα Οικονόμου
2o ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τάξη Α’
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ
Στo πλαίσιo της
ερευνητικής μας
εργασίας μοιράσαμε
ερωτηματολόγια
στους μαθητές του
σχολείου για να μας
βοηθήσουν στην
εξαγωγή
συμπερασμάτων (τα
αγόρια αποτελούν το
52% των
ερωτηθέντων, ενώ τα
κορίτσια το 48%).
ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ
Η εφηβεία είναι μια δύσκολη εποχή για
κάθε άνθρωπο, κυρίως
συναισθηματικά. Αρχίζουν οι
προβληματισμοί, κάποιες φορές και οι
συγκρούσεις και είναι το στάδιο κατά το
οποίο διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό
η ταυτότητα του ατόμου.
Παρακολουθώντας τους εφήβους
παρατηρούμε ότι η εμφάνισή τους και ο
τρόπος που ντύνονται δίνουν πολλές
πληροφορίες για την ψυχολογία τους,
τον τρόπο σκέψης και γενικά για την
προσωπικότητά τους. Με την πρώτη
κιόλας ματιά είναι εύκολο να
αντιληφθούμε ότι οι έφηβοι έχουν την
τάση να ακολουθούν τη μόδα και αυτό
συμβαίνει για διάφορους λόγους,
όπως:
1. Ανάγκη για ομαδοποίηση
Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση της ζωής τους οι έφηβοι
έχουν μεγάλη ανάγκη να ενταχθούν σε ένα
σύνολο και να αισθανθούν ότι ανήκουν κάπου.
Το ίδιο στυλ ντυσίματος είναι μια απόδειξη ότι
έχουν κοινές ιδέες, κοινούς προβληματισμούς
και συνήθως υιοθετούν έναν κοινό τρόπο
συμπεριφοράς. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν οι
έφηβοι θεωρούν τη μόδα τρόπο ένταξης σε μία
ομάδα. Στην ερώτηση αν θα άλλαζαν την
εμφάνιση τους για να γίνουν αποδεκτοί σε μια
παρέα τους η πλειοψηφία (94%) απάντησε ΟΧΙ,
ενώ μόνο το 6% απάντησε ΝΑΙ. Στη συνέχεια,
για το 65% των μαθητών η εμφάνισή τους δεν
επηρεάζει τις παρέες τους, ενώ για το υπόλοιπο
35% τις επηρεάζει. Τέλος, στο αν η εμφάνιση
παίζει μεγάλο ρόλο σε ένα άτομο κατά τη γνώμη
τους, το 47% απάντησε ΟΧΙ ενώ το 53%
πιστεύει ότι όντως η εμφάνιση παίζει μεγάλο
ρόλο.
2. Προβαλλόμενα πρότυπα
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας παγκοσμίως προβάλλουν
συγκεκριμένα πρότυπα μόδας, τα οποία πηγάζουν συνήθως από τις
εμπνεύσεις των μεγάλων σχεδιαστών μόδας και ενσαρκώνονται μέσω των
μοντέλων. Τα άτομα αυτά είναι συνήθως νεαρά και πολύ συχνά διανύουν
την εφηβική ηλικία. Έτσι, παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο οι
έφηβοι να θέλουν να μοιάσουν στα μοντέλα και να εξιδανικεύεται στο μυαλό
τους ο κόσμος της μόδας. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο δημιουργούνται
πρότυπα. Φυσικά ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με την προσωπικότητα, το
χαρακτήρα, τις αντιλήψεις, τις αξίες, τη νοοτροπία, τις παρέες, τα μηνύματα
που του περνάει η οικογένεια και τα ερεθίσματά του από την παιδική ηλικία.
Ωστόσο, η προσκόλληση στα πρότυπα αυτά θα μπορούσε σε κάποιες
περιπτώσεις να είναι βλαβερή για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των
εφήβων, εάν δεν έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση από το περιβάλλον
τους, καθώς πολλές φορές δίνεται μεγάλη σημασία στο «φαίνεσθαι», την
εικόνα, και όχι στο «είναι», δηλαδή στην ουσία.
Σύμφωνα με την έρευνά μας, το
70% των μαθητών απάντησε ΟΧΙ
στην ερώτηση αν επηρεάζονται
από τα πρότυπα των Media,
αντιθέτως το 30% απάντησε πως
επηρεάζεται. (Στο σημείο αυτό
πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει
αποδειχθεί πως η διαφήμιση και
τα πρότυπα που προβάλλονται
μέσω αυτής και γενικά από τα
Μ.Μ.Ε. ασκούν τεράστια επιρροή
στους θεατές, ακόμα και χωρίς οι
ίδιοι να το συνειδητοποιούν, γι’
αυτό καλό θα ήταν να
προβληματιστούμε όλοι
περισσότερο για το κατά πόσο
τελικά είναι κατευθυνόμενες οι
καταναλωτικές μας επιλογές ή
όχι).
3. Η ανάγκη των εφήβων να
ξεχωρίζουν
Μια ιδιαίτερη ανάγκη για κάποια άτομα στην ηλικία
αυτή είναι να ξεχωρίζουν από το πλήθος και
τους ομοίους τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι
έφηβοι χρησιμοποιούν τη μόδα στην ακραία της
μορφή με σκοπό να διαφέρουν και να
τραβήξουν το ενδιαφέρον. Έτσι φτάνουν σε
σημείο να ντύνονται ιδιαίτερα εκκεντρικά. Ο
φόβος τους, δηλαδή, μήπως δε γίνουν
αποδεκτοί από τους συνομηλίκους τους τους
οδηγεί σε εξεζητημένες ενδυματολογικές
επιλογές, οι οποίες τους δίνουν μια αίσθηση
ανωτερότητας και δύναμης. Μια αίσθηση που
ισχύει όμως μόνο από τη δική τους οπτική, τις
περισσότερες φορές, αφού συχνά
περιθωριοποιούνται από τις ομάδες των
συνομηλίκων τους που υιοθετούν πιο
συνηθισμένο στυλ. Στην ερώτηση που θέσαμε
στους συμμαθητές μας αν τους αρέσει να
αγοράζουν επώνυμα είδη (γνωστά γενικά ως
«μάρκες»), η διαφορά ανάμεσα στο ΝΑΙ και στο
ΟΧΙ ήταν μικρή (58% ναι – 42% όχι).
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Είναι γεγονός ότι τα βιολογικά και ψυχικά χαρακτηριστικά του κάθε
φύλου επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των ατόμων.
Ανέκαθεν κάθε φύλο επιθυμούσε να διαφοροποιηθεί και να
αποκτήσει δικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα με στόχο την
προσωπική προβολή και ανάδειξη. Έτσι και σήμερα τα άτομα
αγοράζουν ρούχα για να αρέσουν στο άλλο φύλο και να
ξεχωρίσουν ανάμεσα στο πλήθος διατηρώντας την προσωπική
άποψη.
Το ίδιο, λοιπόν, ισχύει και για την εφηβική ηλικία. Έχει παρατηρηθεί
ότι τα αγόρια είναι πιο ορθολογικά στις αγορές τους σε αντίθεση με
τα κορίτσια που επηρεάζονται περισσότερο από τα προβαλλόμενα
πρότυπα και είναι πιο επιρρεπή απέναντι στις τεχνικές των
διαφημιστικών εταιρειών. Το 5% των μαθητών, το οποίο είναι ένα
μηδαμινό ποσοστό, δήλωσε ότι επηρεάζεται πολύ από τις
διαφημίσεις, το 34% ότι δεν επηρεάζεται καθόλου, ενώ το 61%
απάντησε ΛΙΓΟ.
Επιπλέον, για το σύνολο των κοριτσιών η μόδα φαίνεται να παίζει
πρωτεύοντα ρόλο, ακολουθεί η επωνυμία και μετά η τιμή του
προϊόντος, ενώ η γνώμη των άλλων φαίνεται να τις επηρεάζει
ελάχιστα. Από την άλλη, στα αγόρια η τιμή παίζει τον καθοριστικό
ρόλο, ακολουθεί η επωνυμία, όπως και στα κορίτσια, και έπειτα η
μόδα. Η γνώμη των άλλων έρχεται τελευταία αλλά ενδιαφέρει
περισσότερο από ό,τι στην περίπτωση των κοριτσιών.
Στην ερώτηση αν πηγαίνουν συχνά για ψώνια για
προσωπικά τους είδη το 51% των μαθητών απάντησε
ΝΑΙ, ενώ στο 88% των μαθητών αρέσουν τα ψώνια ως
δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου. Παρόλο που
στην χώρα μας επικρατεί μια δύσκολη κατάσταση λόγω
οικονομικής κρίσης, ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό(61%)
διαθέτει αρκετά χρήματα για τα ψώνια του, ενώ το 39%
λιγότερα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των
απαντήσεων στην ερώτηση τι προτιμούν να ψωνίζουν
πιο πολύ, οι πρώτες τους ανάγκες είναι ρούχα,
παπούτσια, παιχνίδια και για τα κορίτσια καλλυντικά και
αξεσουάρ.
ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Εργασία των Αϊβαλιώτου Αναστασία, Αψώκαρδου Ελένη,
Μπίνου Νέλλη, Οικονόμου Κατερίνα.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Ο όρος γλώσσα των νέων δηλώνει
το σύνολο των γλωσσικών
φαινομένων που χαρακτηρίζουν την
επικοινωνία των νέων. Η κοινωνική
βάση της γλώσσας των νέων είναι η
«παρέα», το δίκτυο των
συνομηλίκων. Κατά συνέπεια δεν
υπάρχει μία ενιαία γλώσσα των
νέων, αλλά ένα σύνολο από
επιμέρους τρόπους ομιλίας με
κοινές τάσεις διαμόρφωσης και
κοινά γλωσσικά στοιχεία.
Χαρακτηριστικά της γλώσσας των νέων
Το νεανικό λεξιλόγιο
περιλαμβάνει συνήθως
εκφράσεις χωρίς αντίστοιχο
στην κοινή γλώσσα, κυρίως
αξιολογικές και επιτατικές
εκφράσεις που δηλώνουν μία
ιδιαίτερη στάση, αποτυπώνουν
βιωματικές και κοινωνικές
εμπειρίες και ψυχολογικές
καταστάσεις. Δηλαδή
χρησιμοποιούν λέξεις και
φράσεις, συχνά ξενικές, με
έναν ιδιαίτερο τρόπο για να
περιγράψουν την
καθημερινότητα τους και την
ψυχολογία τους.
Γιατί οι νέοι υιοθετούν μια διαφορετική
γλώσσα;
Οι λόγοι για τους οποίους οι νέοι
υιοθετούν μια νέα γλώσσα είναι:
• η εξάπλωση των σύγχρονων
τεχνολογιών στην
καθημερινότητα των νέων
(internet, facebook)
• η επιθυμία να γίνουν αποδεκτοί
από τις παρέες συνομηλίκων
• η επιθυμία να δημιουργήσουν μία
ξεχωριστή ταυτότητα και να
διαφοροποιηθούν από τις
προηγούμενες γενιές
Οι απόψεις για τη νεανική
γλώσσα
Η γλώσσα των νέων αποτελεί αντικείμενο και
αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε νέους και ενήλικες.
• Η στάση των ενηλίκων είναι συχνά επικριτική και
διορθωτική. Γονείς και δάσκαλοι αντιδρούν
ιδιαίτερα απέναντι στο υβριστικό και βωμολοχικό
λεξιλόγιο και θεωρούν ότι ευρεία χρήση της
γλώσσας των νέων φθείρει την ελληνική γλώσσα
και δημιουργεί στους νέους γλωσσικά
προβλήματα. Στα μέσα ενημέρωσης η στάση
απέναντι στη νεανική γλώσσα κυμαίνεται
ανάμεσα στην αποδοχή (“γλωσσική
δημιουργικότητα”) και τον στιγματισμό
(“γλωσσική πενία”).
• Οι νέοι από την άλλη πλευρά αποδίδουν θετικές
αξίες στην ιδιαίτερη γλωσσική ποικιλία που
χρησιμοποιούν, όπως π.χ. ευθύτητα, ταύτιση με
μία νεανική κουλτούρα, χιούμορ. Πιστεύουν ότι
δημιουργεί ανάμεσά τους οικειότητα και τους
κάνει να βιώνουν πιο έντονα την ηλικιακή
περίοδο στην οποία βρίσκονται χωρίς να θέτει
σε κίνδυνο την επίσημη γλώσσα, αφού παύουν
να τη χρησιμοποιούν μεγαλώνοντας.
Φράσεις που χρησιμοποιούν οι νέοι
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Το έχω!  Ναι, το μπορώ!
Δεν υπάρχει.  Είναι απίστευτο.
Ό,τι να ‘ναι.  Δηλώνει την ασυνεννοησία.
Το ‘χει κάψει.  Τα εγκεφαλικά του κύτταρα έχουν καταστραφεί.
Δεν την παλεύω.  Δεν μπορώ.
Anyway.  Όπως και να ‘χει.
Hello.  Είναι κανείς εκεί (μέσα στο κεφάλι σου)
Jesus!  Χριστέ μου! (Έλεος!)
Respect  Σεβασμός
Οκέικ  Το οκ σε χιουμοριστική εκδοχή
O.M.G  Τα αρχικά του oh my god
WTF  Τα αρχικά του what the f**k
Ty  thank you
Bff  best friends forever
Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η χρήση μιας
αποκλειστικά νεανικής γλώσσας είναι κάτι
όχι μόνο υγιές, αλλά και σημαντικό για
τους νέους, οι οποίοι, παρά τις
αντιρρήσεις των μεγάλων, δεν είναι
πρόθυμοι να την εγκαταλείψουν.
Πηγές
Κείμενο του Γιάννη Ανδρουτσόπουλου.
Σχολικό βιβλίο Έκφρασης – Έκθεσης Α’ Λυκείου.
Google εικόνες
Wikipedia
ΤΕΛΟΣ
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!    