Technická grafika

Download Report

Transcript Technická grafika

Hodina 1,2
Technická grafika
3.ročník
Požadavky
Požadavky
• Sešity (poznámky)
• Klasifikace
– Ústní zkoušení
– Písemné práce
– Práce v hodině
– Výkresy
• Domácí cvičení
• Citace
Autodesk Academia program
• C-agency.cz
• http://autodesk.c-agency.cz/
• Certifikace
– 2D výkresová dokumentace
– 3D modelování
AutoCAD 2014
• Novinky AutoCAD 2014
• http://www.youtube.com/watch?v=tich5VU4JmA
• http://www.youtube.com/watch?v=sLxj0HGjui4
• Vlastní automatické opravy v příkazové řádce
• Automatické dokončování příkazu
• Rychlý přehled nápovědy na příkazovém řádku
• Automatické použití šrafovacího vzoru, bloku atd..
• Změna směru kreslení oblouků – podržení klávesy CTRL
• Zkos a zaobli – uzavřené segmenty na křivce
Opakování druhého ročníku
• CA technologie
• Hladiny
– Zmrazení
– Uzamčení
– Vypnutí
– Filtry
– Standardy
– Stavy hladin
• Izolování objektů
Opakování druhého ročníku
• Atributy
– Módy atributů
– Extrahování atributů
• Bloky
– Tvorba bloků
– Editace bloků
– Dynamické bloky
• Skupiny
– Rozdíl mezi skupinou a blokem
Opakování druhého ročníku
• XREFY
– Připojení XREF
– Podložení XREF
• Kótování
– Nastavení kót
– Typy kót
• Parametrizace
• Texty
Opakování druhého ročníku
• TISK
– Výkresový prostor
– Modelový prostor
– Styly vykreslování
– HW
– Nastavení
CLIL
• Content and Language Integrated Learning
– Integrovaná výuka jazyků s nejazykovými
předměty
Opakování – zadání úlohy
•
•
Nakresli výkres „Desky extruderu“ viz předloha
Vytvořte hladiny
–
–
–
–
–
–
•
•
Obrys – 2, 0,4
Osy – 1 , čerchovaná ,0,13
Kóty – 4, 0,25
Šrafy – 9, 0,09
Texty – 6, 0,25
Neviditelná – 8, čárkovaná, 0,15
Výkres zakótujte dle předlohy – velikost kót – přiměřeně součásti
Vytvoř popisové pole, které bude obsahovat následující položky
– Jméno
– Třídu
– Název výkresu
– Datum
Popisové pole bude vytvořeno tak, aby se dalo libovolně měnit. (atribut, blok)
•
•
Detail A bude vytvořen ve výkresovém prostoru.
Tisk do formátu PDF, černobíle, styl CTB, tloušťky čar viz hladiny, pc3,
– Formát A4