Εικονική και επαυξημένης πραγματικότητας τεχνολογία για παροχή

Download Report

Transcript Εικονική και επαυξημένης πραγματικότητας τεχνολογία για παροχή

Εικονική και επαυξημένης
πραγματικότητας τεχνολογία για
παροχή βοήθειας στην Εκπαίδευση
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- Γ.Γ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αθήνα, Ελλάδα
15 Μαρτίου 2013
Δρ Φώτης Λιαροκάπης
[email protected]
Interactive Words Applied
Research Group (iWARG)
• Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2009
– 10 μέλη προσωπικό
– 15 υποψήφιους διδάκτορές
φοιτητές
• Τομείς έρευνας:
– Γραφικά Υπολογιστών
– Εικονική και επαυξημένη
πραγματικότητα
– Τεχνητή Νοημοσύνη
– Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής
http://iwarg.blogspot.gr/
Ερευνητικά Θέματα
• Μερικά κοινά ερευνητικά θέματα
περιλαμβάνουν:
• Ποιο είναι το καλύτερο περιβάλλον;
• Εικονική ή επαυξημένη
πραγματικότητα;
• Ποιο είναι το επίπεδο του ρεαλισμού
και αλληλεπίδρασης που απαιτείται;
• Πώς να σχεδιαστούν καλύτερα οι
δραστηριότητες των χρηστών;
Εικονική Πραγματικότητα
Μηχανές Παιχνιδιών
• Έχουν τη λειτουργικότητα
των σύγχρονων
ηλεκτρονικών παιχνιδιών
• Διαφορετικές προσεγγίσεις
• Υψηλός προϋπολογισμός
• Torque, Quest3D
• Ανοιχτό λογισμικό
Unreal Engine (Epic)
• Quake 3, Ogre, ODE
• Παιχνίδια "Mods"
• Civilization III, Unreal Engine 2
Virtual Egyptian Temple
(Unreal “Mod” - Jacobson & Holden)
Διαδικτυακή Εικονική
Πραγματικότητα
• Νέοι τρόποι εξερεύνησης σε
διαδικτυακές εφαρμογές
• Εξέλιξη των τεχνολογιών
τηλεπικοινωνιών και διαδικτυακές
υπηρεσίες
• Υψηλός ρεαλισμός
• Πειραματικά πρωτότυπα
• Διαδικτυακές μηχανές παιχνιδιών
• Μεγάλη ποικιλία
• Περισσότερα από 100 είδη
• Second Life, Active Worlds,
OLIVE platform, OpenSim, κ.α.
Πλεονεκτήματα
• Το κύριο πλεονέκτημα είναι η εξ
αποστάσεως συμμετοχή των μαθητών
όλων των ηλικιών απ’ όλο τον κόσμο,
παρέχοντας:
– Ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση
– Ένα κέντρο γνώσεως
• Βάση δεδομένων
Πειραματική Εφαρμογή στο
Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι
• Το λογισμικό αναπτύχθηκε
σε OpenSimulator
• Ένα προπτυχιακό μάθημα
(2ου έτους) προσαρμόστηκε
στο εικονικό περιβάλλον
μάθησης
– Ονομάζεται
Προγραμματισμός σε
Τρισδιάστατα Συστήματα (3D
Graphics Programming) και
είναι εισαγωγή στα γραφικά
Υ/Π
Τοποθεσία
Μοντελοποίηση Χώρου
Χρήση του Συστήματος
Αίθουσα Διδασκαλίας
Χώρος Διασκέδασης
Αξιολόγηση
Virtual Learning Experience
Audio-Visual Effectiveness
Other Virtual Activities
Distance Learning Experience
Επαυξημένη Πραγματικότητα
Επαυξημένη Πραγματικότητα
• Η έννοια της επαυξημένης πραγματικότητας είναι το
αντίθετο του κλειστού κόσμου των εικονικών χώρων
• Βασική θεωρητική αρχή είναι η υπέρθεση ψηφιακών
πληροφοριών πάνω στην αισθητηριακή αντίληψη ενός
χρήστη
αντί να τον αντικαθιστά με ένα πλήρως συνθετικό
περιβάλλον όπως κάνουν
τα εικονικά συστήματα.
Σημαντικά Θέματα
•
•
•
•
Εντοπισμός (Tracking)
Γραφικά
Αλληλεπίδραση
Διασύνδεση (Interfaces)
http://www.trusim.com/?page=CaseStudy
Εντοπισμός (Tracking)
• Εντοπισμός είναι η λειτουργία
της μέτρησης της θέσης των
πραγματικών αντικείμενων (ή
των ανθρώπων) που βρίσκονται
σε καθορισμένο χώρο
• Προϋπόθεση ο υπολογισμός έξι
βαθμών ελευθερίας (DOF)
• Θέση (3 DOF)
• Προσανατολισμός (3 DOF)
Mechanical
Electromagnetic
Acoustic
Optical
Inertia
GPS
Ειδικά Γυαλιά
Video See Through
Optical See Through
Βασικές Οθόνες
Πρώτο Πρωτότυπο: MARIE
• Πειραματική διερεύνηση των
δυνατοτήτων της
επαυξημένης
πραγματικότητας στη
διδασκαλία
Δεύτερο Πρωτότυπο: Wed3D & AR
Web3D visualisation of a camshaft
Augmentation of a camshaft
Pilot user experiencing an AR learning scenario,
University of Sussex
Το Πρόγραμμα ARCO (EU)
http://www.arco-web.org/
Αναπαραστάσεις Επαυξημένης
Πραγματικότητας
• Η επαυξημένη πραγματικότητα αποτελείται από:
– Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο
– Τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας
AR Artefact Visualisation, Victoria & Albert Museum
Συμπεράσματα
Δυο τεχνολογίες παρουσιάστηκαν με
διαφορετικά χαρακτηριστικά:
• Η επαυξημένη πραγματικότητα προσφέρει
πιο «φυσική» αλληλεπίδραση με το
περιβάλλον αλλά είναι πιο «δύσκολη».
• Η διαδικτυακή εικονική πραγματικότητα
προσφέρει συνθετικό περιβάλλον και είναι
πιο ακριβή.
Ευχαριστώ για την προσοχή
σας
• Interactive Worlds Applied Research Group
– http://iwarg.blogspot.com/
• IJIW
– http://www.ibimapublishing.com/journals/IJ
IW/ijiw.html
• Serious Games Institute
– http://www.seriousgamesinstitute.co.uk/