CENIK (Microsoft PowerPoint, 851 Kb)

Download Report

Transcript CENIK (Microsoft PowerPoint, 851 Kb)

CNC obrábění a tvarové hranění
na stroji Homag BAZ 222
•
•
•
•
•
•
NABÍDKA SLUŽEB
CNC obráběcí stroj
Tvarové olepování do tloušťky ABS hran max. šířky 50mm
tvarové olepování hran ABS a PVC do šířky 50 mm a tl. 2 mm
(tvarově nehraníme hrany tl. 0,5 a 1 mm) min. R = 60 mm
Prac. plocha: 4000 x 1300 x 250 mm
Hlavní použití: tvarové olepování, frézování pracovních desek,
vrtání, frézování a drážkování
Vysoká přesnost dílců , široká variabilita tvarů, rychlé dodání za
příznivé ceny.
NABÍDKA SLUŽEB
CNC obrábění a tvarové hranění
1) KRUHOVÁ DESKA
2) DESKA S JEDNÍM
ZAOBLENÝM ROHEM
Průměr
500 až 1200 mm
Tl.:
16 až 50 mm
ABS Hrana 2 mm.
Délka
Šířka
Tl.:
R
320 až 4000 mm
175 až 1200 mm
16 až 50 mm
60 až 1200 mm
Cena za práci 449 Kč / ks
Cena Tupl za práci 674 Kč / ks
Cena za práci 190 Kč/ ks
Cena Tupl za práci 285 Kč / ks
CNC obrábění a tvarové hranění
3) DESKA SE 2 ZAOBLENÝMI ROHY nebo
PŮLKRUH
Délka
Šířka
Tl.:
R
320 až 4000 mm
175 až 1200 mm
16 až 50 mm
60 až 1200 mm
Cena za práci 349 Kč / ks
Cena Tupl za práci 524 Kč / ks
NABÍDKA SLUŽEB
4) DESKA SE 4 ZAOBLENÝMI ROHY
Délka
Šířka
Tl.:
R
700 až 4000 mm
200 až 1200 mm
16 až 50 mm
60 až šířka / 2 mm
Cena za práci 492Kč / ks
Cena Tupl za práci 738 Kč / ks
NABÍDKA SLUŽEB
CNC obrábění a tvarové hranění
5) DESKA SE 2 ZAOBLENÝMI
ROHY
Délka
Šířka
Tl.:
R
360 až 4000 mm
200 až 1200 mm
16 až 50 mm
60 až šířka mm
Cena za práci 349 Kč / ks
Cena Tupl za práci 524 Kč / ks
6) ELIPSA
Délka
Šířka
Tl.:
300 až 4000 mm
250 až 1200 mm
16 až 50 mm
Cena za práci 899 Kč / ks
Cena Tupl za práci 1349 Kč / ks
NABÍDKA SLUŽEB
CNC obrábění a tvarové hranění
7) PRACOVNÍ STŮL S VYBRÁNÍM 1
Délka
Šířka
Tl.:
R
400 až 4000 mm
175 až 1200 mm
16 až 50 mm
60 až (šířka – 100) mm
Cena za práci 230 Kč / ks
Cena Tupl za práci 345 Kč / ks
8) PRACOVNÍ STŮL S VYBRÁNÍM 2
Délka
Šířka
Tl.:
R
400 až 4000 mm
175 až 1200 mm
16 až 50 mm
60 až (šířka – 100) mm
Cena za práci 419 Kč / ks
Cena Tupl za práci 629 Kč / ks
NABÍDKA SLUŽEB
CNC obrábění a tvarové hranění
9) PRACOVNÍ STŮL S VYBRÁNÍM 1
10) PRACOVNÍ STŮL S VYBRÁNÍM 2
Délka
Šířka
Tl.:
R
Délka
Šířka
Tl.:
R
400 až 4000 mm
175 až 1200 mm
16 až 50 mm
60 až (šířka – 100) mm
400 až 4000 mm
175 až 1200 mm
16 až 50 mm
60 až (šířka – 100) mm
Cena za práci 559 Kč / ks
Cena za práci 679 Kč / ks
Cena Tupl za práci 839 Kč / ks
Cena Tupl za práci 1019 Kč / ks
NABÍDKA SLUŽEB
CNC obrábění a tvarové hranění
11) ČÍLKO
Délka
Šířka
Tl.:
ZÁSUVKY
360 až 4000 mm
180 až 1200 mm
16 až 50 mm
Cena za práci 319 Kč / ks
Cena Tupl za práci 479 Kč / ks
12) OLEPENÍ
ŠIKMÉ STRANY
(např. pracovních desek) –Ostrý konec
Délka
360 až 4000 mm
Šířka
180 až 1200 mm
Tl.:
16 až 50 mm
Cena za práci 249 Kč / ks
Cena Tupl za práci 375 Kč / ks
CNC frézování a vrtání
13) OTVORY PRO PANTY
O PRŮMĚRU 35 MM
NABÍDKA SLUŽEB
14) VRTÁNÍ OTVORŮ PRO
PODPĚRKY POLIC
O PRŮMĚRU 5 MM – Jednostranné
Cena za práci:
Do 10 otvorů - 20 Kč / otvor
Nad 10 otvorů – 15 Kč / otvor
Délka dílce <1 m – 80 Kč / dílec
Délka dílce >1 m – 120 Kč / dílec
NABÍDKA SLUŽEB
CNC frézování a vrtání
15) DRÁŽKA PRO VLOŽENÍ
ZAD HDF
16) POLODRÁŽKA PRO ZÁDA
HDF
Šířka drážky
Hloubka
Zafrézování
Hloubka
3,2 mm
10 mm
Cena za práci = 19 Kč / drážku
3,3 mm
10 mm
Cena za práci = 29 Kč / polodrážku
NABÍDKA SLUŽEB
CNC frézování a vrtání
17) DRÁŽKA DO HRANY
Šířka drážky
Hloubka
4 mm
10 mm
Cena za práci = 39 Kč / drážku
18) FRÉZOVÁNÍ OTVORŮ PRO
POSUVNÉ DVEŘE
Cena za práci = 99 Kč / dveře
NABÍDKA SLUŽEB
CNC frézování a vrtání
19)
20) FRÉZOVÁNÍ OTVORŮ PRO
Cena za práci = 149 Kč / dilec
Cena za práci = 249 Kč / panel
FRÉZOVÁNÍ MATERIÁLU
PRO POSUVNÉ DVEŘE Z 18 MM
NA 10 MM
ČOČKY – po obvodě
- vhodné pro spojování podlahových
panelů
NABÍDKA SLUŽEB
CNC frézování a vrtání
21) FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY A
22) FRÉZOVÁNÍ OTVORŮ
VRTÁNÍ PRO LED SVĚTLA
(dle dodaného profilu)
POSTELOVÉHO ROŠTU
Cena za práci = 299 Kč / dílec
Cena za práci = 349 Kč / panel
NABÍDKA SLUŽEB
CNC frézování a vrtání
23) FRÉZOVÁNÍ
24) FRÉZOVÁNÍ ELIPTICKÉHO
OBDÉLNÍKOVÉHO OTVORU PRO
ÚCHYTKU
(dle dodaného profilu)
OTVORU PRO ÚCHYTKU
Cena za práci = 69 Kč / úchytku
Cena za práci = 99 Kč / úchytku do hrany
(dle dodaného profilu)
Cena za práci = 99 Kč / úchytku
NABÍDKA SLUŽEB
CNC frézování a vrtání
24) FRÉZOVÁNÍ RÁMEČKU PRO
25) FRÉZOVÁNÍ RÁMEČKU PRO
SKLO s polodrážkou
SKLO bez polodrážky
(např. kuchyňská dvířka
min. šířka rámečku 70 mm)
(např. kuchyňská dvířka)
Cena za práci = 299 Kč / dvířka
Cena za práci = 249 Kč / dvířka
NABÍDKA SLUŽEB
CNC frézování a vrtání
26) OBROBENÍ DÍLCE ROHOVÉ
SKŘÍŇKY
(vhodné pro lepení 0,5 mm ABS
žehličkou)
Cena za práci = 99 Kč / dílec
27) OBROBENÍ DÍLCE
ROHOVÉ SKŘÍŇKY
Cena za práci = 69 Kč / dílec
NABÍDKA SLUŽEB
CNC frézování a vrtání
28) OBROBENÍ DVÍŘEK Z MDF
29) OBROBENÍ DVÍŘEK Z MDF
Příprava pro lakování
Jednostranný rádius R4
Příprava pro lakování
Jednostranný rádius R4 vně i uvnitř
Cena za práci = 89 Kč / ks
Cena za práci = 249Kč / ks