Click vào đây để file

Download Report

Transcript Click vào đây để file

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
GIÁM SÁT VÀ KiỂM SOÁT CÁC BỆNH
TRUYỀN NHIỄM Ở CÁC THÀNH PHỐ
LỚN TẠI VIỆT NAM
HỘI NGHỊ ANMC21
HÀ NỘI, 2012
CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM
II. HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI VIỆT NAM
III. TÌNH HÌNH MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI VIỆT NAM
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
V. CÁC ĐỀ XUẤT HỢP TÁC
Việt Nam:
- 86 Triệu dân
- 63 tỉnh/ TP.
- 712 huyện
- 10,732 xã
- 4 khu vực
+ Bắc
+ Trung
+ Nam
+ Tây Nguyên
Quần đảo Hoàng Sa
Quần đảo Trường Sa
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM
MINISTRY OF HEALTH
GDPM, HIV/AIDS ADMINISTRATION,
FOOD SAFETY ADMIN.,
ENVIRONMENTAL HEALTH
• INSTITUTE OF
• NIHE
• PASTEUR OF HCM CITY
• PASTEUR OF NHA TRANG
• TAY NGUYEN INSTITUTE
63 PROVINCIAL
PREVENTIVE
MEDICINE
CENTER
OCCUPATIONAL AND
ENVIRONMENTAL HEALTH
• INSTITUTE OF HYGIENE AND
PUBLIC HEALTH
• INSTITUTE OF NUTRITION
27 MALARIA
CENTER
• INSTITUTE OF VACCINE INSPECTION
• CENTER FOR VACCINE
DEVELOPMENT POLYVAC
• INSTITUTE Ò VACCINE IN NHA TRANG
• COMPANY OF VACCINE NO. 1
23 SOCIAL
DISEASE
CENTER
712 DISTRICT HEALTH
CENTER
10.732 COMMUNE HEALTH
STATION
8 OCCUPATIONAL
CENTER
• NATIONAL INSTITUTE OF
MALARIA
• INSITUTE OF MALARIA IN QUY
NHON
• INSTITUTE OF MALARIA IN HCM
CITY
13 HEALTH BORDER
QUARRANTINE
CENTER
63 HIV/AIDS
CENTER
HỆ THỐNG GIÁM SÁT BỆNH TRUYỀN
NHIỄM TẠI VIỆT NAM
MOH-GDPM
Central Hospitals
Institute of Hygiene and
Epidemiology /Pasteur
National/Regional Institute of
Malariology
Provincial health
Services
International Health
Quarantine Centers
Provincial Health Centers
Provincial/ Institution/
Ministry/ Private Hospitals
Health unit of Institutions/
Interprisers
District Hospital/
Private Clinic Centers
District Health
Centers
Commune health Centers
Private Health Centers
Provincial Malaria Centers
Village Health Workers
Report direction
Sharing, Feedback
TÌNH HÌNH MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
TẠI VIỆT NAM
1. Cúm A(H5N1)
Biểu đồ mắc cúm A(H5N1) giai đoạn 2003-2012 ở Việt Nam
2. Cúm A(H1N1) đại dịch
Epi-Curve of influenza A/H1N1/2009 by week, Vietnam, May 2009 to July 2010
31ST May
2009, the
first case of
influenza
A/H1N1
2009
identified
28th Oct. 2009, change
surveillance strategy
Influenza
A/H1N1
2009
epidemic
in
Vietnam
controlled
3. Bệnh sốt xuất huyết
Tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết/100.000 dân giai đoạn 2007-2011
Địa phương
2007
2008
2009
2010
2011
Hà Nội
54,8
76
249,9
47,7
71,0
Hải Phòng
0.6
0,4
14,8
4,6
3,9
Đà Nẵng
82,9
79,1
186,6
249,5
15,9
TP. Hồ Chí Minh
153,6
285
237,6
89,6
62,7
Cần Thơ
139,5
107,9
114,1
149,9
156,0
Cả nước
122,8
112,1
122,5
146,7
78,1
4. Bệnh tay chân miệng
Tình hình mắc, chết theo tuần năm 2011-2012
Nhận xét chung
- Bệnh truyền nhiễm có xu hướng diễn biến phức tạp,
gia tăng trong những năm gần đây.
- Một số bệnh truyền nhiễm mới nổi xuất hiện, tiềm ẩn
nguy cơ tái tổ hợp giữa các chủng cúm độc lực cao,
cảnh báo nguy cơ đại dịch với tỷ lệ mắc và tử vong
cao có thể xảy ra.
- Bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng cao, khó
kiểm soát kể cả đối với các thành phố lớn.
- Bệnh sốt xuất huyết tiếp tục có tỷ lệ mắc cao, tập
trung nhiều ở các thành phố lớn khu vực phía nam.
Khó khăn, thách thức trong kiểm soát bệnh dịch tại các
thành phố lớn
- Mật độ dân cư đông đúc, đầu mối giao lưu của người dân
trong nước và quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc lây
truyền các bệnh truyền nhiễm.
- Nhiều người dân nhập cư, đặc biệt là những người lao
động phổ thông điều kiện sinh hoạt khó khăn là đối tượng
cảm nhiễm đối với một số bệnh lưu hành hoặc mang mầm
bệnh vào thành phố và gây dịch.
- Có nhiều công trình xây dựng là điều kiện cho muỗi truyền
bệnh, động vật gặm nhấm phát triển, truyền bệnh sang
người.
- Có nhiều khu công nghiệp với các hóa chất thải, chất ô
nhiễm là điều kiện cho vi sinh vật biến đổi gây bệnh.
GIÁM SÁT VÀ KiỂM SOÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Ở CÁC THÀNH PHỐ LỚN
1. Tổ chức chỉ đạo
•
Thủ tướng Chính phủ trực
tiếp chỉ đạo công tác phòng
chống dịch.
• Thành lập Ban chỉ đạo quốc
gia phòng, chống dịch bệnh
nguy hiểm và mới nổi
• UBND thành phố thành lập
các Ban chỉ đạo phòng chống
dịch do Lãnh đạo UBND thành
phố làm trưởng ban.
• Thành lập các đoàn công tác
liên ngành.
Ảnh: Thủ tướng Chính phủ đến làm việc
và chỉ đạo chống dịch tại Bộ Y tế
2. Tổ chức hệ thống giám sát, đáp ứng
• Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật
• Tổ chức thống nhất việc giám sát, đánh giá tình hình
dịch từ trung ương đến địa phương.
• Thành lập các đội chống dịch tại các cơ sở y tế.
• Phân tuyến kỹ thuật cho các bệnh viện
• Phân công các bệnh viện chịu trách nhiệm khám
sàng lọc, cách ly bệnh nhân.
• Xây dựng các tình huống dịch bệnh và các biện
pháp đáp ứng phù hợp, tổ chức diễn tập.
3. Kiểm dịch y tế biên giới
• Kết nối với hệ thống IHR kịp
thời tiếp nhận và chia sẻ thông
tin về các hành khách xuất
nhập cảnh từ các khu vực có
dịch.
• Sàng lọc sức khỏe hành
khách quốc tế.
• Khử trùng các phương tiện
vận chuyển qua cửa khẩu.
• Phát phiếu theo dõi sức khỏe
cho các hành khách trong thời
gian xảy dịch.
• Cách ly kịp thời các trường
hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền
nhiễm từ cửa khẩu
Ảnh: Kiểm tra thân nhiệt bằng máy từ
xa tại sân bay Tân Sơn Nhất
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi; vai
trò chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ
trong phòng, chống dịch.
2. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, phân
công nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng chống
dịch, sự tham gia của các đoàn thể, các đơn vị
truyền thông đại chúng.
3. Chủ động chuẩn bị các hoạt động phòng chống
bệnh dịch từ trung ương đến địa phương: giám
sát, thu dung, điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, trang
thiết bị.
Bài học kinh nghiệm
4. Chia sẻ kịp thời thông tin giữa các đơn vị trong nước
và quốc tế trong về tình hình dịch và các biện pháp
phòng, chống dịch, đặc biệt là với WHO trong phòng
chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống đại dịch.
5. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch theo các tình
huống để có các biện pháp ứng phó phù hợp.
6. Tổ chức các buổi diễn tập để các đơn vị, địa phương tự
đánh giá các điểm mạnh, yếu của mình để chủ động
củng cố nhằm đáp ứng hiệu quả với tình huống dịch
khẩn cấp.
7. Kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch SARS,
cúm A(H5N1), cúm A(H1N1) đại dịch là bài học quan
trọng trong việc xây dựng kế hoạch phòng chóng các
bệnh nguy hiểm và mới nổi trong thời gian tới.
CÁC ĐỀ XUẤT HỢP TÁC
1. Chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động
phòng chống bệnh dịch giữa các thành phố lớn trong
khu vực, tập trung vào một số bệnh cụ thể như tay
chân miệng, sốt xuất huyết, các bệnh mới nổi.
2. Hợp tác trong việc nâng cao năng lực giám sát, phát
hiện sớm bệnh dịch; nâng cao năng lực xét nghiệm
trong việc đảm bảo an toàn sinh học, hỗ trợ kỹ thuật
trong xác định các tác nhân gây bệnh mới, nguy
hiểm.
3. Hợp tác trong việc kiểm dịch y tế biên giới, phát hiện
sớm các trường hợp mắc bệnh đến từ vùng có dịch,
khử trùng tàu bay.
CÁM ƠN
SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU