Hlubik_Tìlesné Slože..

Download Report

Transcript Hlubik_Tìlesné Slože..

T ělesné složení

© Hlúbik Jan

T ělesné Složení

1.

3.

Problémy dnešních lidí 2.

Jak ho měřit????

Proč se jím zabývat ?

Problémy dnešních lidi

Lidé v dnešní době trpí nadváhou a z toho vycházející nemoci jako: Vysoký krevní tlak Cukrovka Infarkt myokardu A v neposlední řadě i pocitem méněcennosti

Možnosti měření tělesného složení

Fyzikální antropometrie: je používána pro kvantitativní stanovení tělesného složení. Měření tělesných rozměrů včetně tloušťky kožních řas je používáno pro výpočet tělesného složení. Uvedené měření vyžaduje zacvičenou osobu, striktní dodržování standardních podmínek a je zatíženo značnou chybou měření

Měření tělesných rozměrů

Kaliper Měření kožní řasy

Duální rentgenová absorbciometrie - DEXA Jednou z nevýhod této a dalších metod je jejich finanční naročnost. Přístroj stojí okolo 10 mil a vyšetření jednoho pacienta kolem 800 Kč.

BIA bioelektrická impedance

Principem metody je měření specifické tělesné impedance Odporu závislého na obsahu vody v tkáních Celková hmotnost je tvořena tkání tukovou a tuku prostou(svaly,kosti..) Tuková tkáň: obsahuje 5-10 % elektrolytové vody Tuku prostá tkáň zahrnující: svaly, kosti, vnitřnosti a tělesnou vodu obsahuje 60-75% elektrolytové vody

Tuk díky nízkému obsahu vody vede mnohem méně něž tukuprostá tkáň Rozdíl impedančních hodnot slouží k vyhodnocení tělesné stavby člověka

BIA přístroje

Bodystat 1500 Omron 300

BMI- Body Mass Index

Jedna z oblíbených metod Jednoduchý výpočet: Váha v kg lomená výškou v m na druhou Stupnice: Underweight = <18.5 Normal weight = 18.5-24.9 Overweight = 25-29.9 Obesity = BMI of 30 or greater

Pro č se zabývat tělesným složením???

Řekne nám jak jsme na tom se zdravím Prevence proti chorobám Životospráva Protože!!!

Smutným faktem je, že na obezitu trpí v ČR 25 % osob a na celém světě na obezitu a nemoci s ní spojené umírá každoročně 15 mil lidí

A právě tělesné složení ať už měřené jakýmkoliv způsobem nám hodně řekne o tom jací vlastně jsme uvnitř A tak měřme a počítejme až se z nás kouří Ať nedopadneme ….

BIA – stanovení tělesného tuku

Tělesné složení je právě to co nám řekne jestli si ještě můžu dopřát další zákusek a nebo si jít zaběhat Protože obezita není jenom zvýšená hmotnost, ale především zvýšené množství tělesného tuku Obezita a nemoci s ni spojené jsou neúprosné a neúplatné...

D ěkuji za pozornost