Bài 1 giới thiệu về chú tôi như thế nào

Download Report

Transcript Bài 1 giới thiệu về chú tôi như thế nào

Đọc thuộc lòng hai bài
ca dao than thân và
cho biết nội dung,
nghệ thuật.
Bài 2
Bài 3
NHỮNG
CÂU HÁT
CHÂM BIẾM
I/ Tìm hiểu chung :
Đây là các bài ca
dao về chủ đề châm
biếm.
Bài 1 :
Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng ?
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Ngày thì ước những ngày mưa
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh
- Bài 1 giới thiệu về chú tôi
như thế nào ?
- Hai dòng đầu có ý nghĩa gì ?
- Bài này châm biếm hạng
người nào trong xã hội ?
1/ Bài 1 :
- Bài này giới thiệu về chú tôi với ý
giễu cợt, châm biếm : nghiện rượu,
nghiện chè, nghiện ngủ, lười biếng.
- Hai dòng đầu có ý nghĩa sau :
+ Vừa bắt vần, vừa chuẩn bị giới
thiệu nhân vật.
+ Nói Cô yếm đào ( cô gái đẹp ) là
muốn đối lập với chú tôi ( có nhiều tật
xấu ).
- Bài này châm biếm hạng người
nghiện ngập và lười biếng trong xã hội.
Tìm những bài ca dao khác
có nội dung tương tự.
Một số bài có nội dung tương tự :
- Đời người có một gang tay
Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang
- Ăn no rồi lại nằm khoèo
Nghe giục trống chèo bế bụng đi xem
- Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày
…..
Bài 2 :
Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông
Số cô có vợ có chồng
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.
- Bài 2 nhại lời của ai nói với ai ?
- Em có nhận xét gì về lời của
thầy bói ?
- Bài này phê phán hiện tượng
nào trong xã hội ?
2/ Bài 2 :
- Bài 2 nhại lời của thầy bói nói
với người xem bói.
- Thầy bói nói kiểu nước đôi, ai
cũng biết, có tác dụng lật tẩy bộ
mặt lừa đảo của thầy.
- Bài này phê phán những kẻ
hành nghề mê tín, lợi dụng lòng tin
của người khác để kiếm tiền. Qua
đó, cũng châm biếm những người
ít hiểu biết, tin vào bói toán, phản
khoa học.
Tìm những bài ca dao khác
có nội dung tương tự.
Một số bài có nội dung tương tự :
- Tử vi xem số cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu
- Số cậu là số đào hoa
Vợ cậu con gái, đàn bà mà thôi
- Nhà bà có con chó đen
Người lạ nó cắn, người quen nó mừng
…..
3/ Ý nghĩa văn bản :
Ca dao châm biếm thể
hiện tinh thần phê phán của
những con người thuộc tầng
lớp bình dân.
III/Tổng kết : Ghi nhớ SGK/53
IV/ Luyện tập :
1/ Chọn ý c
2/ Những bài ca dao châm biếm
trên giống truyện cười dân gian ở
chỗ là châm biếm, phê phán những
thói hư tật xấu, các hiện tượng
đáng cười trong xã hội.
CỦNG CỐ
Đọc lại các bài ca dao
châm biếm và cho biết
nội dung, nghệ thuật.
DẶN DÒ
- Sưu tầm, phân loại và học thuộc các
bài ca dao châm biếm.
- Viết cảm nhận về một bài ca dao
châm biếm tiêu biểu trong bài học.
- Soạn bài : Đại từ
Xem và trả lời các câu hỏi SGK/ 54
 57
XIN
CHÀO
TẠM
BIỆT