Technologická zařízení na zpracování skleněného odpadu

Download Report

Transcript Technologická zařízení na zpracování skleněného odpadu

Technologická zařízení na
zpracování skleněného
odpadu
Václav Kohout
Charakteristika, výhody a nevýhody
recyklace skleněného odpadu

Druhy skla
• Ploché sklo(tažené,lité), zrcadlové, skleněná vlákna,
duté obalové sklo.
• Nestandardní druhy skla – sklo TV, výbojky, drátěné
sklo, auto sklo (potažené folii), olověné sklo


Sklo je téměř 100% recyklovatelný materiál.
Skleněné střepy ulehčují tavící proces:
• Každé procento střepů ve vsázce snižuje spotřebu
energie až o 0,3%.
• Prodlužují životnost tavící pece z cca 16 na 20 měsíců a
teplota v peci může být o 400°C nižší.

Výhody
•
•
•
•
•
•

úspora surovin
úspora energie
sklárna dostává již přetříděný odpad
obalové sklo je 100% recyklovatelné
zvýšená životnost pece
střepy urychlují tavbu
Nevýhody
•
•
•
•
•
zvýšení odpadu (nevhodné střepy…)
nečistoty mohou znehodnotit celou vsázku
úprava střepů je náročná a drahá
problém s barvením skla
obarvení

Požadavky na jakost:
• Odpad nesmí přenášet hygienická,
ekologická či technologická rizika.
Odpad musí do skláren přicházet
upraven.
• Střepy nesmí obsahovat nečistoty a
rozměry střepů nesmí přesahovat 5cm,
ale zároveň se nesmí jednat o prach.
Skleněný odpad musí být bez nečistot
(kov, anorganické látky - keramika,
organické látky – papír.)
Možnosti recyklace skleněných
střepů ze skláren a sběru
Recyklace skleněných střepů ze skláren




Nejjednodušší a nejlevnější recyklace.
Je to odpadní sklo přímo z výroby ve sklárně. Tzv.
Studené odpady:
okraje plochého skla,
hlavice foukaného skla…
Výhoda: minimální náklady
čistota skleněných střepů
Nevýhoda: prašnost při zpracování střepů
Recyklace skleněných střepů ze sběru

Střepy pochází z odděleného sběru odpadu.
(pouliční nádoby – velké znečištění
skleněných střepů)
Technologie tavení je náchylná na nečistoty a proto musí být
střepy vytříděné.



Zelené sklo. Přidává se do vsázky do 70% střepů zelených a
bílých.
Hnědé sklo. Přidává se do vsázky do 50% střepů hnědých a
bílých.
Bílé sklo. Přidává se do vsázky do 40% střepů bílých.
Pinzetová analýza

Provádí se u neznámých střepů:
•
•
•
•
•
odběr vzorků, drcených střepů (10;20;50kg)
roztřídění a zvážení
prosetí pomocí sít 3-4-6 mm
z nadsítného se vyberou hrubé nečistoty
z podsítného se pomocí magnetu, pinzety a
lupy vyberou nečistoty
• vážení nečistot, které se udávají v g/t


Analýza se provádí až 10x za směnu než
se střepy odvezou z úpravny do skláren.
Požadavky na čistotu střepů jsou pořád
přísnější. Maximální zrnitost je 30 – 60
mm a je méně důležitá než čistota
Technologické linky pro zpracování
skleněného odpadu
prach, papír, uvolněné
hliníkové částice
vlhčení
vlhčení
25 mm
Poté dále může navazovat separace neželezných
nebo železných kovů a keramických nečistot.
Separace keramických nečistot
Separace kovů ze skla - přístroj EPA
Separace neželezných kovů ELPAC
Literatura:
Horáček,J: Zpracování nekovového odpadu, Praha
2001,Česká zemědělská univerzita, stran 96, ISBN
80-213-07754-7
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=odpady:vy
plati_se_recyklovat_sklo (staženo 14.10.2008)
http://etext.czu.cz/img/skripta/64/tf_43b-1.pdf (staženo
15.10.2008)
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=496 (staženo
20.10.2008)
http:/www.asa-cz.cz (staženo 20.10.2008)
http://www.jaktridit.cz/odpady/jak.html (staženo
20.10.2008)
Děkuji za pozornost