Modlül4 - Kayseri FATİH

Download Report

Transcript Modlül4 - Kayseri FATİH

MODÜL 4 – Materyal Arama, Bulma ve Seçme
Modül 4
1. Materyal arama ve bulma
1.1. Arama yaparken dikkat edilmesi gerekenler
1.2. Bulunan e-İçerikleri arşivleme
1.3. Konu alanında arama stratejisi belirleme
2. e-İçerik Seçme
2.1. e-İçerik seçiminde dikkat edilmesi gereken
temel özellikler
2.2. e-İçeriği oluşturan bileşenler
2.3. Farklı e-İçerikleri seçme
3. Telif hakları
e-İçerik Arama ve Bulma
İnternet üzerindeki aramalarda ilk akla gelen arama
motorlarıdır. Arama motorları; İnternet ağında saklanan
bilgilerin büyük bir kısmını kaydetmekte; böylece
bulunması istenilen ifadelerin arama motoruna
girilmesiyle var olan kayıtlardan istenen bilgi hızla
aranmaktadır. Günümüzde birçok arama motoru
bulunmakla birlikte her birinin çalışma prensibi
birbirinden farklı olabilmektedir. Bazıları arama
işlemlerini dizinlerde ya da kategorilerde yaparken
bazıları, anahtar kelime arama mantığıyla çalışmaktadır
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Meta Arama Motorları, kendi veritabanı olmayıp aranılan kelimeyi başka
arama motorlarında aratırarak sonuç sayfasında gösteren Arama Motorlarıdır.
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Arama Yapma
Arama motorları İnternet’te bir konu hakkında araştırma
yapmak için en sık kullanılan araçlardır. Ancak bazen arama
yaparken arama motorlarında yer alan binlerce adresten amaca
hizmet eden bilgiye erişmek oldukça zaman alabilmektedir. Bu
nedenle arama sırasında bazı püf noktaları göz önünde
bulundurmak gerekir.
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Uygun Anahtar Kelimeleri Belirleme
Herhangi bir arama motorunda aramaya başlamadan önce yapılması gereken
en önemli şey, aranan içeriğe ulaşılmasını kolaylaştıracak en uygun anahtar
kelimeleri belirlemektir. Taramalarda kullanılacak anahtar kelimeler seçilirken
mümkün olduğunca yalın kelimeler kullanılmalı, eklerden ve tam cümle
ibarelerinden kaçınılmalıdır! Aranılan içeriğe uygun anahtar kelimeleri
belirlemek için ise;
•Hangi konuya yönelik içerik arandığı belirlenir.
•Belirlenen konuya ilişkin e-içeriğin hangi öğrenci seviyesine göre aranacağı
saptanır.
•E-içeriğin öğrenme seviyesine göre hangi öğrenme türleri içereceği belirlenir.
•Belirlenen konuda öğrencilere hangi hedeflerin kazandırılmak istendiği yazılır.
Kazanımlarda yer alan önemli ve ön plana çıkan kelimeler tespit edilir.
•Ortaya çıkan kelimelerden amacı en iyi yansıtanlar belirlenir.
•Alternatif anahtar kelimeler de aranmalıdır (Örneğin; “Mersin” hakkında bilgi
edinmek için “Mersin” kelimesi yerine “İçel” kelimesi de kullanılabilir).
e-İçerik Arama ve Bulma
Araştırılacak konuyla ilgili amaca uygun arama yapabilmek için uygun anahtar
kelimeleri belirlemek; zaman kaybını önlemek açısından önemlidir. Etkinlikte;
•“Trafik ışıklarına uyma” konusu ele alınmıştır.
•Aranacak olan e- içerik ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun
içerikte olacaktır.
•Oyun türünde bir e- içerikle trafik kuralları öğrencilere öğretilecektir.
• Öğrencilerin kazanmaları gereken hedef davranış; trafik ışıklarındaki
renklerin ne anlama geldiğini söyleyebilmesi ve kavrayabilmesidir.
•Hedef davranışlar içerisinde geçen kelimelerden amaca en uygun olanlar
aşağıdaki gibi genelden özele doğru seçilmiştir.
• Trafik kuralları (eğitsel oyunu)
• Karşıdan karşıya geçme (eğitsel oyunu)
• Trafik ışıkları (eğitsel oyunu)
• Kırmızı ışık
• Sarı ışık
• Yeşil ışık
• Seçilen anahtar kelimelerden istediğinizi tırnak işareti (“”) içerisinde
kullanarak arama motoruna yazınız.
e-İçerik Arama ve Bulma
Özelleştirilmiş Anahtar Kelimeleri Kullanma
Arama motorlarında uygun anahtar kelimeleri belirlemenin yanında,
özelleştirilmiş anahtar kelimeleri kullanmak da önemlidir. Tablo 1.4’te arama
motorlarında özelleştirilmiş anahtar kelimelerin nasıl kullanılacağına dair
yönergeler sunulmuştur.
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Uzantısı Bilinen Dosyaları Arama ve Bulma
Aranan konudaki anahtar kelimelerle birlikte dosya uzantıları da
arama motoruna girilirse; istenen dosya türleri arasında arama
yapılır. Tablo 1.5’te aranacak E-İçerik türleri ve uzantıları
sunulmuştur. Bununla birlikte dosya türlerine göre E-İçerik
bulunabilecek site adresleri de örnek olarak verilmiştir. Ayrıca
uzantıları verilen dosyaları açmak için farklı programların
kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle gerekli programların
bilgisayara yüklü olması gerekmektedir. Tablo 1.5’te dosya türleri ve
uzantılarına göre bilgisayara yüklenip kullanılabilecek örnek
programlar da listelenmiştir.
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Google’da dosya uzantısına göre e-içerik arama
e-İçerik Arama ve Bulma
Google arama motorunun gelişmiş ara yüz ekranı gösterilmektedir.
e-İçerik Arama ve Bulma
Yahoo gelişmiş aramada dosya uzantısına göre arama yapma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Özelleştirilmiş Konu Tarama
Google arama motorunda farklı alanlarda arama
yapmak için özelleştirilmiş sekmeler yer
almaktadır (Bkz. Şekil 1.1.). Google web
sayfasının sol üst köşesindeki sekmeler
kullanılarak istenilen konu alanında tarama
yapmak mümkündür. Bu bölgede yer alan
sekmelerin isimleri ve kullanım alanları Tablo
1.6’da sunulmuştur.
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Etkinlik 1.3: Özelleştirilmiş Konu Taraması Yapma (Google)
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Etkinlik 1.5: Orbit Programı Kullanılarak Video İndirme
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Etkinlik 1.6: İndirilen Videoları Farklı Video Formatlarına Dönüştürme
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Etkinlik 1.7: Java Programını İndirme ve Bilgisayara Kurma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Etkinlik 1.8: Gelişmiş Arama ile Belirli bir Sitede ya da Alanda Arama
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Nesne Ambarlarında Arama
Arama motorlarında e-içerik arama ve bulmanın dışında
bir başka e-içerik arama-bulma şekli daha
bulunmaktadır: “Nesne Ambarları ”. Web
ortamlarındaki öğrenme nesnelerinin sayılarının artışı
nedeniyle bu nesneleri belli sınıflandırmalarla depolayıp
kolay erişime imkân veren mekanizmalara ihtiyaç
duyulmuş ve “Öğrenme Nesnesi Ambarları” veya
“Öğrenme Nesnesi Depoları” adı verilen nesne
ambarları ortaya çıkmıştır
Nesne Ambarlarında Arama
Nesne Ambarlarında Arama
Etkinlik 1.9: Nesne Ambarlarında E-İçerik Arama ve Bulma
Nesne Ambarlarında Arama
Nesne Ambarlarında Arama
Nesne Ambarlarında Arama
Önbellekte Arama Yapma
Önbellekte Arama Yapma
Önbellekte Arama Yapma
e-İçerik Arama ve Bulma
Etkinlik 1.11: Arama Sonuçlarını Arama Diline Çevirme
e-İçerik Arama ve Bulma
Etkinlik 1.12: Bulunan Dosyaları Bilgisayara Kaydetme
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
E-İÇERİK SEÇME
E-İçerik Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Temel Özellikler
E-İçeriklerin amaca, öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ortamına
uygunluğunu belirlemek amacıyla genel olarak bütün e-içeriklerde
(oyunlar, simülasyonlar, animasyonlar, çalışma yaprakları, sunular, web
günlükleri vb.) aşağıdaki özellikler aranmalıdır
E-İÇERİK SEÇME
Simülasyon (Benzetim-Canlandırma)
Simülasyonların aşağıda verilen faydaları dikkate
simülasyonların nasıl seçileceğine dair fikir edinilebilir
alındığında
E-İÇERİK SEÇME
Bunların yanı sıra kullanılacak simülasyonların; sistem ya da durumu doğru ve uygun
bir şekilde yansıtmasına, kullanılmasına ilişkin bilgileri içermesine de dikkat
edilmelidir (Roblyer, 2006). Şekil 2.1’de yer alan simülasyon, uzun zaman sürecinde
gerçekleşen buzulların erimesi olayını çok kısa bir süreçte öğrencilerin
gözlemlemesine olanak vermektedir. Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de çeşitli simülasyon
örnekleri yer almaktadır:
Şekil 2.1. Buzulların erimesini konu alan bir simülasyon
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
Eğitsel Oyunlar
Eğitsel oyunların seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler aşağıdaki gibidir
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
Etkinlik 2.2: Eğitsel Oyun Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
www.oyunportali.odtu.edu.tr
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
SUNULAR : Sunu araçları derslerde
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu araçlardan
en çok kullanılanı ise Power Point’tir.
Power Point kullanarak etkin sunumlar
hazırlamak ve derslerde kullanmak için
birtakım
kriterler
göz
önünde
bulundurulmalıdır. Başarılı bir sunum;
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
E-İÇERİK SEÇME
e-İçerik Arama ve Bulma
e-İçerik Arama ve Bulma
Şekil 2.14. Öğretimsel bir blog örneği
e-İçerik Arama ve Bulma
Eğitsel Videolar
Bir öğretim aracı olarak, videonun etkili bir şekilde derslerde
kullanılabilmesi, öğretimsel tekniklerle birlikte kullanılmasını gerektirir. Bu
esnada şu teknikler kullanılabilir (Seferoğlu, 2006):
• Sessiz izleme
• Ekran dondurma
• Yalnızca sesi kullanma
• Gruplara bölerek izleme/dinleme
e-İçerik Arama ve Bulma
TELİF HAKLI MATERYALİ KULLANMA
Derslerde Görüntüleri, Sesleri ve Videoları Kullanma:
Kaynağa atıfta bulunmak zorunludur fakat sadece kaynağa atıfta bulunmak
yeterli değildir. [Atıfta bulunma şunları içerir: Görüntünün/videonun altında telif
hakkı sahiplik bilgisi (örneğin, © 2001 telif hakkı sahibinin adı) ve, mevcut
bilgilerle, sonunda tam bir bibliyografik tanım (yazar, başlık, yayınevi, ve
yayının/web adresinin yeri ve tarihi dahil)]. Öğretmenlerin, materyalin
kullanımıyla ilgili kısıtlamaların olup olmadığını görmek için alınan materyalin
web sitesini kontrol etmeleri gerekir. Eğer görüntülerin (ya da diğer ögelerin)
izinsiz kullanılabileceğine ilişkin belli yönergeler yoksa öğretmenlerin izin
istemek için web sorumlusuna e-posta iletisi göndermeleri gerekmektedir (Eğer
mümkünse web sorumlusu bu iletiyi genellikle telif hakkı sahibine iletmelidir).
Gerçek öğrenci çalışmaları ve resimleri için aile izni gerekmektedir.
Telif hakkı sahibi web sitesinde kullanımın izin gerektirmediğini belirtirse,
materyali kuralları çerçevesinde ve kaynağa atıfta bulunarak kullanın.
TELİF HAKLI MATERYALİ KULLANMA
TELİF HAKLI MATERYALİ KULLANMA
TELİF HAKLI MATERYALİ KULLANMA