(İTS) ve Paket Taşımacılık Sistemi (PTS)

download report

Transcript (İTS) ve Paket Taşımacılık Sistemi (PTS)

ITS İlaç Takip Sistemi; piyasadaki bütün ilaçların üretimden tüketime tüm aşamalarda bildirimlerle izlenebilmesi, Sağlık Bakanlığı’ nın takibi altında olmasını destekliyoruz.

Böylelikle Sağlık sektöründeki; sahtecilik, kaçakçılık, yasa dışı işlerin ve haksız kazançların önüne geçilmiştir.

Dünya da bu çapta ilk uygulamanın Türkiye’ de gerçekleşmesi bizi gururlandırmaktadır.

2012 yılının başında hayata geçen II. Fazda; Tedarikçi firmaların yanı sıra, Ecza Depoları ve Hastanelerde devreye girmiştir.

ITS sistemi için bütün paydaşlar yazılım donanım ve personel olarak yatırımlarda bulunmuşlardır.

Sistemin paydaşlar arasında bilgi iletişimi sağlamak için PTS (Paket Transfer Sistemi) kurulmuştur. Öylelikle paydaşlar arasındaki ilaç bilgileri paylaşabilmektedirler .

elektronik ortamda

BAKANLIĞIMIZIN ÇÖZEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ SIKINTILARIMIZ

A.

Çok yeni ve kapsamlı olan bu sistemlerin hayata geçişinde, paydaşlar oldukça zorlanmıştır. Geçen 2012 yılını değerlendirdiğimizde sorunların büyük oranda azaldığını düşünmekteyiz. Paydaşların kendi bünyesinde oluşturdukları bilgi teknolojileri ve personelleri ile farklı çözümler oluşturmuşlardır. ITS; üretimden son kullanıcıya kadar her ilacın izlenebilirlik sürecini sağlamaktadır. ITS akışında, Tedarikçi ile Hastane arasında bulunan Ecza Depoları yükümlülükleri oldukça artmıştır. Dijital ortamda paylaşılan bilgiler ve ITS bildirimlerinin hiyerarşik düzende yapılmasını sağlamak çok önemlidir.

B.

Paydaşların; bildirim akışındaki sorunlarını gözlemlemek ve yönetmek için, Sağlık Bakanlığı’ nın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bildirimler ile her ilacın hangi statüde ve hangi sahipte olduğunu ulaşabilmemiz paydaşlar arasındaki problemleri büyük ölçüde çözecektir.

ITS yardım hattının telefonlarına ulaşamamamız bizleri zorlamaktadır. ITS portalı; ürün sorgulama ekranlarının kapanmasından sonra, kısa sürede sonuca bağlanacak işlerimizin uzamasına sebebiyet vermektedir.

C.

Takriben, Ekim 2012’ den beri ITS sorgu ekranları kapalı olduğu için ürün sorgusunun bilgileri alınamamaktadır. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı portalında müşteri destek hattı telefonları da yanıt vermemektedir.

Bu nedenle; bildirilmiş ITS’ nin doğru olup olmadığı somut teyit edilip edilmediğinden yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır.

D.

ITS bildirimi yapıldıktan sonra, yapılan nokta atışının adresinin (portal no su vs.) teyit edilmemesi nedeniyle, ITS bildirimlerinin yapılamıyor olması veya çok geç yapılabilmesi, gecikmeler yaşatmaktadır.

ve ciddi iş gücü kaybı

E.

Sorgu ekranlarının kapalı olması nedeniyle, kurumların (hastanelerin) mal alım bildirimi yapıp yapmadığı bilgisine sahip olamıyoruz.

Kurumun mal kabulünü yapıp yapmadığı yani malın son sahibinin sıkıntısını yaşamaktadır.

teyidi yapılamadığı

F.

Kurumların herhangi bir hata veya gerekliliği halinde; ürünün iadesi gerektiğinde, ITS bacağında “Alım iade bildirimi” yapmamaları (uygulamamaları) veya böyle bir ekran yok gerekçesiyle ürünler geri alınamıyor olması ve bu nedenle tedarikçiye de iade edilemiyor olması büyük sıkıntıdır.

MKYS de fatura kesen kurum, her nedense iade ettiği malın iade evrakını kesmemeye direnmektedir.

Hastaneler PTS ve mal kabulü aldıkları PTS üzerinden yapmaktadır. Yalnız PTS no girerek veya seçerek aldıkları malı teker teker okutarak tüketim veya iade yapmaktadırlar. Adı geçen iade bildirimlerini PTS içinden seçebilmeleri ve teker teker okutma dışında koli bazında da iade ve çıkış hakkı verilmesi düşünülmelidir.

Zira iade işlemini bu sebeple de yapmaktan çekinmektedirler. Kurumların iadelerini koli bazlı ve PTS içinden de yapabilmeleri görüşülmelidir.

G.

Kurumların; kullanılmadığı veya tüketilmediği bildirimi yaptığı için ürün üzerinde ikinci bir işlem yapılamadığı için ürünün geri alımı yapılamamaktadır.

Kurumların kliniklere ürün dağıtımında başka yöntem bulunması, geri bildirimi yapmayan hastaneler için formül bulunmalıdır.

H.

Hastanelerin GLN’ sinin değişmesi halinde, Bakanlıkça duyuru yapılması gerekmektedir.

Değişen GLN numaraları sıkıntı yaratmaktadır.

I.

Son olarak MKYS ve ITS/PTS nedeniyle zaten maliyetleri ve iş yükü çok artan ilaç yüklenicilerinin kurumlardaki hak edişleri ödeme tarihi bakımından standart bir takvime Sağlık Bakanlığı’ mız ve SGK tarafından bağlanmalıdır.

TEDARİKÇİLERİN ÇÖZMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ SIKINTILAR

a) Firma PTS hataları nedeniyle, iş gücü kayıpları yaşanmaktadır.

2012 yılından yaşadığımız sıkıntılardan biri de, ilaç üzerindeki KAREKOD basımıdır. ITS ve PTS işlemlerinde olmazsa olmazımız olan KAREKOD baskıları genelde yetersiz görünmektedir. Ürün üzerinde bulaş – tırnak izi – stokta uzun süre bekleme – tozlanma ve yoldaki hasarlanma vb. gibi sebeplerden karekodun deforme olması durumunda karekod okutma işlemi yapılamamaktadır.

Ürün okutmadan manuel olarak sisteme giriş yapılabilmektedir. Ancak çözüm olarak görülmemelidir. Kurumlarda ürünü aldığında aynı işlemi yapamayabilir ve ya yapmak istemeyebilir. Bu sebeple tedarikçilerimizin ürün üzerinde uyguladıkları karekod baskısının deforme olmasını önleyecek şekilde basılması adına çözüm arayışı yapmaları gerekir.

b) Ürünlerde barkod (GTIN Değişimi nedeniyle) hataları iş gücü kaybına sebep olmaktadır.

c) Mal Alım bildirimlerinde çıkan sorunların çözümünde ulaşmak ve yaşanmaktadır.

tedarikçilerimizde çözüm bulmakta muhataba sıkıntılar

d) Doğrudan üreticiden kurumlara sevk olan ürünlerde tedarikçinin PTS’ yi ayrı ve her seri için ayrı-ayrı bildirmesinde yaşanan eksiklikler nedeniyle sıkıntılar yaşanılmaktadır.

e. Tedarikçilerimizden bu sıkıntılarımızın acilen çözümünü beklemekteyiz.

ONAYLARINIZI ARZ EDERİM.

Ecz. Tanıl Dinçsoy Yön.Kur.Bşk.

[email protected]

Tel: 0232 461 63 00