Transcript Document

Embedded
Board
 Mạch Đình Khoa – 50701125
 Đỗ Ngọc Trường Thiện – 50702305
Nội dung
Đặc điểm
chung của
board nhúng
Một số board
phổ biến
• OMAP 3530
• Friendly ARM
• Fusion
Ứng dụng
thực tiễn
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BOARD NHÚNG
• BỘ XỬ LÝ
 Gồm 2 loại: vi xử lý đơn thông
thường và vi xử lý có tích hợp các
bộ xử lý ngoại vi trên chip (SoC)
 Sử dụng đa dạng các kiến trúc vi xử
lý (Von-Neumann, Harvard, RISC…)
 Bộ xử lý số học từ 4 bit – 64 bit
 Bộ xử lý DSP mở rộng, có khả năng
xử lý số thực 8 bit – 16 bit
 Bộ nhớ cache (L1, L2)
 On-chip memory (SRAM, ROM)
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BOARD NHÚNG
• BỘ NHỚ
o RAM: 32MB – 512MB. Tốc độ bus.
o Flash: NAND Flash. Thường là nơi chứa kernel của hệ điều hành
• Hệ điều hành
o
o
o
o
Embedded Linux (kernel 2.6)
WinCE (version 5 – 6)
Android
Khác: Symbian, iOS, Chrome OS, FreeBSD, Free RTOS
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BOARD NHÚNG
• Bộ giao tiếp Audio/Video
o S-Video, HDMI
o Audio input (microphone), output (thông thường là 2 channel)
o LCD, touch screen
• Bộ giao tiếp chuyển dữ liệu
o
o
o
o
Serial port (RS232, TTL)
USB (USB Host hoặc OTG)
SD/MMC Card
Ethernet
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BOARD NHÚNG
• BỘ GIAO TIẾP NHẬP DỮ LIỆU
o
o
o
o
Keyboard
JTAG
Camera
BOOT/RESET button
• Thông số về điện
o
o
o
o
Hiệu điện thế vào
Công suất tiêu thụ
Nhiệt độ CPU
Độ ẩm
MỘT SỐ BOARD PHỔ BIẾN
OMAP 3530 DevKit - TI
OMAP 3530 DevKit
• Bộ xử lý:
o
o
o
o
o
OMAP 3530 processor
600MHz ARM-Cortex – A8 Core
412MHz DSP Core
32Kb L1 Cache – 256Kb L2 Cache
64Kb SRAM – 112Kb ROM
• Bộ nhớ:
o 128MB SDRAM. 166MHz bus
o 128MB NAND Flash
• Ứng dụng : dùng cho những mục đích xử
lý ảnh & đa phương tiện.
OMAP 3530 DevKit
Friendly ARM - ARM
Friendly ARM
• Bộ xử lý:
o 400MHz Samsung – ARM 9
o EEPROM: 1024byte
• Bộ nhớ:
o 64MB SDRAM, 32 bit bus
o Flash: 64MB NAND Flash, 2MB NOR Flash(Bios)
• Hệ điều hành:
o WinCE 5 – 6
o Linux kernel 2.6
o Android
Friendly ARM
Fusion Embedded
Development Kit
Fusion Embedded Development Kit
•
•
•
•
•
•
•
ARM Cortex-M1
512 KB SRAM
2 MB SPI flash
Điốt đo nhiệt độ và tín hiệu tuần tự
OLED display – Blue 96x16 (0.8") display for quick demos
USB to UART connection for HyperTerminal on a PC
Ứng dụng : theo dõi nhiệt độ và quản lý nguồn điện trong các hệ
thống nhúng phức tạp khác.
Fusion Embedded
Development Kit
8051 Kit
ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Video clip
• Android 2.1 trên OMAP 3530
• 3D Image Viewer trên Friendly ARM