Ludus 1A : Lingua Latina

Download Report

Transcript Ludus 1A : Lingua Latina

LINGUA LATINA
Ludus 1A
VANWAAR KENNEN WE DE ROMEINEN?
2700 JAAR LATIJN
Latijn NIET oudste taal
 WEL : langst gebruikt (samen met Chinees en
Grieks)
 Oudste Latijnse opschriften (6de eeuw v.Chr.) :

Fibula van Praeneste (?)
 Duenos-vaas

DE FIBULA VAN PRAENESTE
LATIJN IN VROEGSTE PERIODE
In Rome
 Latium (streek rond
Rome)
 Lokaal dialect in Italië
 Rest van Italië : andere
talen

Oskisch
 Sabijns
 Etruskisch
 ...

LATIJN IN HEEL WEST-EUROPA

Romeinen veroveren (zie ppt!)
Italië (tegen 2de eeuw v. Chr.)
 Bijna heel West-Europa (1ste eeuw n. Chr.)

Zo wordt ook Latijn verspreid
 Romanisatie : Latijn en Romeinse cultuur
verdringen lokale talen en culturen
 Door veroveringsdrang Romeinen : Latijn
verspreid over heel groot gebied

LATIJN IN 2DE EEUW N. CHR.
LATIJN DOOFT UIT ALS MOEDERTAAL
Romeinse Rijk in verval : eind 4de eeuw
 Oorzaak 1 : binnenvallende volkeren brengen
eigen taal mee
 Oorzaak 2 : Latijn was moeder geworden van







Frans
Italiaans
Spaans
Portugees
Roemeens
Dit zijn de Romaanse talen
HET
LATIJN ... EN DAARNA?
TOCH BLIJFT LATIJN IN GEBRUIK
Niemand had Latijn nog als moedertaal, maar ...
 Zie titel
 Oorzaak : Latijn was taal van de Kerk (en
christendom was heel populair geworden)
 Andere domeinen : wetenschappen, geneeskunde,
recht en politiek
 Ontdekkingsreizigers verpreiden Latijn ook
buiten Europa
 Latijn was dus een wereldtaal (cfr. Engels nu)

KLASSIEK LATIJN  VOLKSLATIJN
Wanneer? Ca. 100 v. Chr. – 100 n. Chr.
 Gewone volk : volkslatijn
 De Romeinse elite : Klassiek Latijn
 Wij : uiteraard Klassiek Latijn!!
 Taal van uitzonderlijke auteurs en hun
meesterwerken :
Caesar
Cicero

LATIJN – VOLKSLATIJN ... EN DAARNA?
DE ROMAANSE TALEN VANDAAG
EEN OERTAAL : INDO-EUROPEES
INDO-EUROPEES : VERSPREIDING (1)
INDO-EUROPEES : VERSPREIDING (2)
LATINA MORTUA? LATINA VIVA!
Praatgroepen (vb. Fundatio Melissa, Brussel)
 Internet

Grex Latine Loquentium (chat of e-mail in Latijn)
 Nuntii Latini (nieuws in het Latijn)
 Weersvoorpellingen
 Horoscoop

Tijdschriften en woordenboeken
 Strips, romans en kinderboeken

WAAROM LATIJN LEREN?
Interessant en mooi
 Hulp bij studie andere talen
 Veel Nederlands woorden uit Latijn afgeleid
 Spraakkunst of grammatica
 Vlot Romaanse talen leren : Frans, Spaans, ...
 Romeinse (en Griekse) cultuur : kunst,
architectuur, mythologie, ...
 Het plezier van deze heerlijke taal te beheersen!

AFBEELDINGEN DIA 2
http://dittes.nl/milo/strips.html
 http://www.postershop.com/Anonymous/Anonymo
us-Frescos-from-Pompei-I-9939894.html
 http://www.stcolmcilles.org/pupil%20zone/Roman
%20Webpages/gladiators.htm
 http://www.toerismevlaamseardennen.be/vlaamse
_ardennen/musea.aspx

AFBEELDINGEN DIA 3-10
http://www.classics.ucla.edu/
 http://picasaweb.google.com/
 http://www.padfield.com/bible-times/roman-army/
 http://www.britannica.com/EBchecked/topicart/507739/1821/The-extent-of-the-RomanEmpire-in-AD-117
 http://dorianwacquez.wordpress.com/2009/12/06/e
volution-of-language/
 http://www.didyouknow.it/category/travel-andregional/

AFBEELDINGEN DIA 11-16
http://www.flickr.com/photos/euthman/490890040
 http://www.flickr.com/photos/graye/19896359/
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ieboom.jpg
 http://srhabay.wikispaces.com/43+ROMANCE+L
ANGUAGES
 http://www.ambrosiasociety.org/the_indoeuropean_peoples.html
