1 rok świetlny

Download Report

Transcript 1 rok świetlny

W stronę gwiazd Dział IV

Wszechświat i odległości we Wszechświecie

Jednostka astronomiczna (j.a.), która odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca i wynosi w przybliżeniu około 150mln km.

Bartosz Jabłonecki

Wszechświat i odległości we Wszechświecie

1 rok świetlny (1r. św.) - jest to odległość jaką światło, poruszające się z prędkością 300000 km / s , przebędzie w ciągu jednego roku.

 1 rok świetlny = 9500 mld km Bartosz Jabłonecki

100 km 0 odległość Czersk - Gdańsk Bartosz Jabłonecki

1000 km 0 Polska Bartosz Jabłonecki

10 000 km 0 Ziemia Bartosz Jabłonecki

100 000 km 36 000 km 0 orbita satelity geostacjonarnego Bartosz Jabłonecki

1 mln km 0 orbita Księżyca 380 000 km Bartosz Jabłonecki

10 mln km 0 orbita Księżyca Bartosz Jabłonecki

100 mln km Ziemia 41 mln km Wenus 0 opozycja Wenus Bartosz Jabłonecki

1 mld km Słońce Jowisz 780 mln km Ziemia 0 orbita Jowisza Bartosz Jabłonecki

10 mld km 0 Układ Słoneczny Bartosz Jabłonecki

100 mld km Układ Słoneczny 0 orbity komet krótkookresowych Bartosz Jabłonecki

1000 mld km 0 orbity komet długookresowych Bartosz Jabłonecki

1 rok świetlny Obłok Oorta 0 zasięg występowania komet Bartosz Jabłonecki

10 lat świetlnych (lś) Słońce 0 najbliższa gwiazda Alfa Centauri 4,2 lś Bartosz Jabłonecki

100 lś Słońce 0 najbliższe gwiazdy Bartosz Jabłonecki

1000 lś Słońce 400 lś 0 gromady otwarte Bartosz Jabłonecki

10 000 lś 0 Słońce spiralne ramię Oriona Bartosz Jabłonecki

100 000 lś 0 Słońce 30 000 lś Droga Mleczna Bartosz Jabłonecki

1 mln lś Droga Mleczna 170 000 lś Wielki Obłok Magellana 0 najbliższe galaktyki Bartosz Jabłonecki

10 mln lś galaktyka Andromedy 2 mln lś Droga Mleczna 0 Grupa Lokalna Bartosz Jabłonecki

100 mln lś 0 okoliczne gromady galaktyk Bartosz Jabłonecki

1 mld lś 0 zakres obserwowanego wszechświata Bartosz Jabłonecki

Obiekty we Wszechświecie

Galaktyki to skupiska (układy) złożone nawet z miliardów gwiazd.

 Siły grawitacji powodują, że gwiazdy tworzą takie układy.

Bartosz Jabłonecki

Bartosz Jabłonecki

Bartosz Jabłonecki

Wielki Obłok Magellana Bartosz Jabłonecki

Wielki Obłok Magellana - Seahorse Bartosz Jabłonecki

Mały Obłok Magellana

Galaktyka NGC 1569 Bartosz Jabłonecki

Bartosz Jabłonecki

Galaktyka Wirowa- M51 i jej towarzysz NGC 5195 Bartosz Jabłonecki

Hickson 44 – zwarta grupa galaktyk Bartosz Jabłonecki

Obiekty we Wszechświecie

Gwiazdy to rozżarzone kule gazowe. Temperatura we wnętrzu gwiazd sięga milionów stopni.  Najbliższą nam gwiazdą jest Słońce.  Za pomocą naszego wzroku możemy dostrzec w nocy ok. 2500 gwiazd. Bartosz Jabłonecki

Wielkość gwiazd

Bartosz Jabłonecki

Cykl życia słońca

http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html

Bartosz Jabłonecki

Bartosz Jabłonecki

Niebo nad mostem kolejowym w Buszkowie.

Bartosz Jabłonecki

Bartosz Jabłonecki

Obiekty we Wszechświecie

Planety to stosunkowo duże ciała niebieskie, obiegające Słońce lub inne gwiazdy.  Są ciałami „zimnymi’’, nie emitują własnego światła i są widoczne dzięki oświetleniu przez gwiazdę, wokół której krążą.  Posiadają atmosferę, a materia występuje na ich powierzchni jednocześnie w trzech stanach skupienia.

Bartosz Jabłonecki

Pierwsza zobrazowana planeta układu pozasłonecznego (2004r.)

 2M1207b http://en.wikipedia.org/wiki/File:Primera_foto_planeta_extrasolar_ESO.jpg

Bartosz Jabłonecki

Pozasłoneczny układ planetarny (2008r.)

 Wokół OGLE-06-109L krążą przynajmniej dwie planety: OGLE-2006-BLG-109L b OGLE-2006-BLG-109L c. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 5/59/OGLE-2006-BLG-109_scheme2.png

Bartosz Jabłonecki

Obiekty we Wszechświecie

Księżyce to mniejsze od planet ciała niebieskie, które często towarzyszą planetom.

Bartosz Jabłonecki

Obiekty we Wszechświecie

Komety obserwujemy na niebie jako jasno świecące kule z długimi warkoczami.  Są to należące do Układu Słonecznego ciała niebieskie o średnicy od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.  Niewidoczne, gdy znajdują się daleko od Słońca. Gdy się zbliżają do Słońca, zaczynają świecić.

 Komety to wielkie śniegowe kule. Ich budulcem jest zamrożony gaz i pył. Bartosz Jabłonecki

Obiekty we Wszechświecie

 W przestrzeni pozaziemskiej porusza się wiele ciał o masach od kilku miligramów aż do brył o masach wielu ton, które nazywamy meteoroidami. Bartosz Jabłonecki

Obiekty we Wszechświecie

 Część z meteoroidów, wpadając w atmosferę ziemską, dzięki tarciu rozgrzewa się i przechodzi ze stanu stałego w lotny (gazowy), a ogrzane wzdłuż drogi ich przelotu powietrze świeci. Świecenie to trwa przeważnie ułamek sekundy. Takie zjawiska świetlne, powstające w atmosferze ziemskiej nazywamy meteorami.

Bartosz Jabłonecki

Obiekty we Wszechświecie

 Nieliczne z dużych meteoroidów nie wyparowują całkowicie i wtedy ich resztki spadają na ziemię. Bryły takiej materii nazywamy meteorytami. Bartosz Jabłonecki

KONIEC www.fizyka.iss.com.pl

Bibliografia R.Rozenbajgier i E. Misiaszek

Fizyka z astronomią dla zasadniczej szkoły zawodowej Kraków 2003, ZamKor

Podziękowania dla

Moniki Powałowskiej

za przepisanie tekstów.