Henrik Ibsen for viderekomne

Download Report

Transcript Henrik Ibsen for viderekomne

Henrik Ibsen
for
viderekomne
Sigrun Eckhoff 2010
Susanna – hans kone
• Susanna var datter
av Magdalene
Thoresen
• Magdalene var
opprinnelig dansk,
nydelig dame,
krodatter, men noen
betalte så hun kunne
studere i KBH.
Sprengleste!!.
• Ble guvernante på
Vestlandet, nær
Bergen, giftet seg
med mannen i huset.
Henrik Ibsen
• Følte han var en slags profet – for
framtiden
• Luft og hav er positive ting – åpne
horisonter
• Jord er negativt
• Moralitet: møte mellom dyder og laster
• Skrev TVILSDIKTNING
• Kjente trendene i Europa, og bygger på
europeisk tradisjon
Kvinner
•
•
•
•
Ofte på kvinnenes side
Kvinnene sier mye klokt
Kvinner ofrer seg for kjærligheten
Mange feige menn (minus Terje Vigen som lever opp til
sitt ideal – skrevet i en vanskelig tid for Ibsen – lar Terje leve ut det
han selv ikke klarer)
• Menn har lite revolt i forhold til
konvensjoner
Repetisjon:
• Født i 1829
forretningsfamilie
• Faren måtte gå fra
eiendommen i Skien
• 14 år gml fikk han
jobb på apotek i
Grimstad (1843)
• Fikk barn med 10 år
eldre jente –
anerkjente barnet
• 1850: Til Christiania –
ville studere – utga
Catalina
• 1852: Ole Bull tilsetter
ham som nestleder
på teateret i Bergen
• 1857: Kunstnerisk
direktør på teateret i
Christiania. Skrev
Hærmennene på
Helgeland.
• 1858: Giftet seg med
Susanna og fikk
sønnen Sigurd året
etter
• Dårlig råd. Søkte
kongen om stipend.
• Dro til Italia 1864 –
det gjorde ham godt.
• ITALIA: Han var
overrasket over god
mat, sol, vin, pent
landskap, frihet, var
nesten ikke i Norge
på 20 år etter dette.
Brand - gjennombrudd
• Inspirert av Michelangelos kristusskikkelse i Roma. Suksess.  TVIL ,TRO
eller plikt?
• Manglet aldri mer penger etter denne
utgivelsen.
Peer Gynt
• Skrevet på øya Iskia.
Kone og barn var
med.
• Peer: Vår ferd
gjennom livet, må vi
smeltes ned til slutt,
(knappestøperen)
eller har vi gjort noe
godt med livet?
• Vi må realisere oss
gjennom livet, mener
Ibsen.
• Norsk natur: store
motsetninger, sten og
skog, luft og hav, jord.
• Naturkreftene kan ta
deg til fange, inn i
fjellet, sjøen kan ta
deg osv…
Peer Gynt forts.
• Frihetstrang – vil ut fra
trange rom og steder
• MOR ÅSE:
morsskikkelse, hun elsker
ham uansett, uten å
dømme.
• Moralitet: møte mellom
dyder og laster
• 5. akt: Scener skjer inni
ham. En nedbrent skog:
gjerninger han skulle gjort
i livet.
• Dårekisten i Kairo (asyl)
• Å være seg selv nok
• Å være seg selv skjer
når man er i dialog med
andre
Peer
• Nasjonalskatt
• Verdensborger?
• Egoist
(løgner,selvopptatt,
rømte til utlandet,
levde vilt og hardt,
tjente penger på
slavehandel, falsk
profet, ansvarlig for
en ung kokks død på
havet
• Kvinneundertrykker
(Solveig på gress,
stjal en brud, dumpet
trolljenter, løy for sin
døende mor)
• Aldrende mann – drar
hjem, angrer i siste
akt fordi han er redd
for døden.
• Hans liv er som lag i
en løk.
Kjente begrep fra Peer Gynt
• Å være seg selv nok (alltid egoist, godtar
hale for å bli prins i Dovegubbens hall)
• Bøygen: Gå utenom problemer/feig, tar
ikke stilling til problemer (letteste vei ut)
Stor suksess
• Boka kom ut til jul – blandet mottakelse,
men fløy ut fra butikkene
• Peer Gynt ble satt opp på teateret i 1867
– topp suksess. Regnes som hans
viktigste drama. Alt er skrevet med rim
og rytme – oppsatt i strofer.
Kjærlighetssvik mot Solveig
Dresden 1868-1875
• Dresden moderne
storby
• Folk fra hele Europa
der
• Ibsen omgikks alle
samfunnslag
• Skrev Keiser og
Galileer, Europas
historie på et vis
• Flyttet til Munchen
1875 – rimeligere å
bo der, og mange
scandinaver
• Skrev Samfunnets
støtter 1877, stor
suksess.
Samfundets støtter
• Det borgerlige skuespill Samfundets
støtter (1877), er det første av hans
samfunnsdramaer. Stykket, som retter sin
brodd mot hykleriet innenfor de såkalte
samfunnsbevarende kretser, bante veien
til dikterens verdensry; fem av Berlins
teatre spilte det i samme uke.
Italia: Amalfi, Et dukkehjem 1879
• Kvinner er blitt viktige i
hans stykker.
• Et dukkehjem er hans
mest spilte stykke.
Fortsatt forbudt i Kina.
• Enorm suksess – men
sjokkerte. Hvordan kunne
en kvinne gå fra mann og
barn? Ulovlig på den tid
• Et dukkehjem gjorde
skilsmisse mulig i
Europa
• Hva ville skjedd hvis Nora
gikk tilbake til Helmer?
• I de fleste stykkene er
Ibsen på kvinnens side i
plottet. Det er ofte
kvinnene som uttrykker
de fornuftige tingene.
• Den eneste ”sterke”
mann i Ibsens diktning er
Terje Vigen. De fleste
menn er feige.
Gengangere - naturalist
• Mye ”verre moralsk” enn
Et dukkehjem. Han ville
vise hva som kunne
skjedd hvis Nora hadde
gått tilbake.
• Helene Alving løp fra sin
fulle mann pga hor med
tjenestejente, men hun
gikk tilbake, og fikk barn
med ham. Sannheten
måtte dekkes over.
• Kvinner er seksuelle
vesener
• Sønnen Osvald får syfilis
som faren, og vil at
moren skal gi ham gift når
neste anfall kommer.
• Oppsatt 2 år etter
utgivelsen.
• Gyldendal måtte trekke
boka tilbake i KBH, Oslo,
Stockholm – fæl bok.
Gengangere forts.
• Boka ble kalt ”stank,
forråtnelse, død”.
• 1. naturalistiske drama
• Viktige spørsmål: Hva
med idealene, fru Alving?
Og hva med sannheten?
Skal sannheten alltid
fram? Gjør idealene at
sannheten kommer fram
uansett? Feige Manders skjuler
seg bak presterollen
• Høydepunkt i Ibsens
karriere
• Han er nå Europas
ledende skribent
• Kommer med noe nytt
annet hvert år
• Ibsen er nå rik, og drar
hvor han vil
• Personene ønsker å bli elsket for det de
får til
• Frihet under ansvar – viktig
• De fleste hovedpersoner dør, tåler ikke å
møte sine valg
1891
• Kommer tilbake til
Norge
Henrik Ibsen
Bruker han kjente
personer som
”modeller” i sin
diktning?
Ibsen og Hamsun
• Uvenner hele livet
• Noen mener at Peer Gynt er en slags
Hamsun-skikkelse. Han har en Solveig
(Marie) hjemme. Hun venter, og han reiser
som han vil, overså henne på et vis.
Bruker Ibsen ”modeller” i sin
diktning?
• Det finnes mye av
Brandes i Stockmann
fra En folkefiende –
han går litt over
streken..
• Noen mener også at
Georg Brandes er
modell for Løvborg i
Hedda Gabler
• Løvborg er for
kulturell utvikling, en
glitrende person med
”erotisk karisma”
akkurat som Brandes.
• (Kilde: Atle Kittang
UiB/UiO)
En folkefiende 1882
• Dr Stockmann oppdager at byens vann er
giftig. (Miljø). Byens embetsmenn vil ikke
gjøre dette kjent fordi de vil miste turistene
– sitt livsgrunnlag. Dr Stockmann gir seg til
slutt. I 4. akt er det noen uttalelser nesten
lik Hitler, fascistiske
• Dramaet er lett å forstå, men alvorlig.
En folkefiende – om feighet, makt,
penger, egoisme
• Hovedpersonen, dr. Stockmann, en av Ibsens
frodigste skikkelser, oppdager at
«sunnhetsbadet» som er byens viktigste
inntektskilde, er forgiftet, men han kommer i
forbitret strid både med myndigheter og
borgerskap da han vil rydde opp. Og striden får
i hans øyne allmenn rekkevidde; den blir en
strid mellom sannhet og egeninteresser,
mellom «forpostfekterne» og «den forbannede
kompakte, liberale majoritet». Stykket vakte stor
strid. -
Hedda Gabler
•
•
•
•
Hans sterkeste kvinneskikkelse
Hun er destruktiv og desperat
Hun leter etter noe å tro på
Tar livet av seg når hun innser at hun er
”fanget” – skyter seg.
• Av alle ønskede roller for kvinnelige
skuespillere, er denne mest ettertraktet…
Henrik Ibsen
Georg Brandes
Ibsen og Georg Brandes
• Man hører ofte sagt: De
var et tvillingpar for
radikale ideer, men
hadde ulike holdninger.
• MEN i perioder var
Brandes mer fortrolig
med Bjørnson, enn Ibsen.
• Brandes var pop-figur i
Danmark, intellektuell,
flott fyr, jøde,
kvinnebedårer,
• Brandes var 14 år yngre
enn Ibsen.
• Hvem leverte premiss til
hvem?? Brandes solte
seg litt i Ibsens glans.
Nytte av hverandre?
• Ibsen trengte
fremgang – Brandes
skrev derfor en
analyse av hans verk
i 1867. Offentliggjort i
DK.
• Nært forhold i 1870årene. Deretter
mindre kontakt før de
fant tilbake til
hverandre i 80-årene.
• Brandes likte ikke
Ibsens syn på kvinner
og erotikk
• Brandes skal ha uttalt
at: Jeg vet ikke om
jeg skal like Ibsen
eller ei…(med tanke
på hans diktning)
Dårlig gjort mot en venn
• Like etter at Ibsen var død (1906),
offentliggjorde Brandes kjærlighetsbrev
mellom Ibsen og Emilie, kanskje for å
vise at heller ikke Ibsen hadde alt sitt på
det tørre
• Fru Susanne Ibsen og sønnen Sigurd var
selvfølgelig oppbrakt og lei seg da dette
ble offentliggjort i en stor dansk avis.
Dårlig gjort , ja…
Henrik Ibsen
Bjørnstjerne Bjørnson
Ibsen og Bjørnson
anstrengt forhold
•
•
•
•
Ulikt gemytt
Bjørnson var utadvendt, Ibsen mer isolert
De konkurrerte om samme publikum
Bjørnson var sannsynligvis mer pop i
samtiden (1870-80) enn Ibsen.
• Men Bjørnson støttet Ibsen når han
trengte det – (Ib søkte stipend fra kongen)
• Imponert av Peer Gynt
Henrik Ibsen
MODERNIST??
Kan Ibsen kalles modernist??
• Noen mener ja – fordi:
• Han skriver om emner som fortsatt er
moderne
• Han har mistro til idealer – som dagens verden
• Frihet er fortsatt menneskets høyeste ønske
– det viktigste, MEN Dine handlinger definerer
deg (Peer Gynt)
• Han tok opp kommunikasjonsproblemer, et
moderne emne
Henrik Ibsen: Revolusjonerte teateret
ved å skape en ”illusjon av virkelighet”
mens folk satt i salen.
Var nøye med sceneanvisninger (ny
dreiescene).
Brukte ofte retrospeksjon: (en gradvis
avsløring av dramaets forhistorie og karakterer
under spillets gang.).
Ibsen skrev i 4 perioder – fra romantikk,
realisme, naturalisme, nyromantikk.
Opptatt av samfunnskritikk
Å leve: Det samme i dag som
før??
Men mer enn noen gang lever folk ut sine lyster uten
tanke på framtidige følger– et nytt kvinneideal lever ut
sex, sprit, lureri – lever ut følelser og lyster uten
hemninger
(Big Brother, Paradis hotel…)