kosgeb - destek programları

download report

Transcript kosgeb - destek programları

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
Dr. Serhat ÖZTÜRK
KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkezi
Müdürü
2
3
4
5
6
7
8
9
Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi
 250’den az çalışan istihdam eden,
 Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 40 Milyon TL’yi geçmeyen
işletmelerdir.
Ölçek
Çalışan Sayısı
Bilanço
( Milyon TL)
Net Satış
(Milyon TL)
Mikro
< 10
<1
<1
Küçük
< 50
<8
<8
Orta
< 250
< 40
< 40
10
Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi
Orta (50-249)
%1,3
Küçük (10-49)
%4,2
Mikro (1-9)
%94,5
11
Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi
Toplam
istihdamın
%81*’ini
Toplam
yatırımların
%62*’sini
KOBİ’ler oluşturmaktadır.
12
Türkiye’de KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi
KOBİ ölçeğindeki işletmelerin sektörlere göre dağılımı
13
KOSGEB
DESTEKLERİ
3 Milyon KOBİ’ye
destek vermek için
genele yaygın kolay
ve basit olmalı
Nitelikli KOBİ’lerin
kendilerini geliştirmeleri
için nitelikli olmalı
14
KOSGEB
DESTEK PROGRAMLARI
Araştırma Geliştirme,
İnovasyon ve
Endüstriyel
Uygulama Destek
Programı
İşbiriliği – Güçbirliği
Destek Programı
Genel Destek
Programı
Gelişen İşletmeler
Piyasası KOBİ
Destek
Programı
Girişimcilik Destek
Programı
Tematik Proje Destek
Programı
Dr. Serhat ÖZTÜRK
2011, ISTANBUL
15
Genel Destek Programı
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine
yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB
desteklerinden faydalanması,
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu
desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel
işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım
ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
16
Genel Destek Programı
30.000
Yurtiçi
Fuar
Desteği
15.000
10.000
20.000
Eşleştirme
Desteği
Yurt Dışı
İş Gezisi
Desteği
Nitelikli
Eleman
İstihdam
Desteği
10.000
Tanıtım
Desteği
15.000
Danışmanlık
Desteği
17
Genel Destek Programı
10.000
30.000
Eğitim
Desteği
20.000
Sınai
Mülkiyet
Hakları
Desteği
Enerji
Verimliliği
Desteği
10.000
Tasarım
Desteği
20.000
Belgelendirme Desteği
10.000
15.000
Bağımsız Denetim
Desteği
Test, Analiz
ve
Kalibrasyon
Desteği
18
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ
ve girişimcilerin geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin
artırlıması,
Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel
uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
19
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE
İNOVASYON PROGRAMI
Ücretsiz
12.000
İşlik
Kullanımı
300.000
Makine Teçhizat,
Donanım,
Yazılım Ve
Hizmet Alımı
Giderleri Desteği
Dr. Serhat ÖZTÜRK
Kira
Desteği
100.000 • Geri
Ödemesiz
200.000 • Geri Ödemeli
2011, ISTANBUL
20
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE
İNOVASYON PROGRAMI
100.000
Personel
Giderleri
Desteği
Dr. Serhat ÖZTÜRK
20.000
Başlangıç
Sermayesi
Desteği
2011, ISTANBUL
21
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON
PROGRAMI
100.000
Proje
Geliştirme
Giderleri
Desteği
Dr. Serhat ÖZTÜRK
25.000
Proje Danışmanlık Desteği
5.000
Eğitim Desteği
25.000
Sınai Fikri Mülkiyet
Hakları Desteği
5.000
Proje Tanıtım Desteği
15.000
Fuar, Kongre, Konferans,
Teknolojik İşbirliği Desteği
25.000
Test, Analiz, Kalibrasyon
Desteği
2011, ISTANBUL
23
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
ALT PROGRAMI
18.000
100.000
Kira
Desteği
350.000
Makine teçhizat,
donanım, sarf
malzemesi,
yazılım ve tasarım
giderleri desteği
Dr. Serhat ÖZTÜRK
Personel
Giderleri
Desteği
150.000 • Geri
Ödemesiz
200.000 • Geri Ödemeli
2011, ISTANBUL
24
Laboratuvar Hizmetleri
• Laboratuvarlarımız TS EN ISO 17025
Standartlarına uygun olarak işletilmektedir.
• TÜRKAK tarafından 17025 Laboratuvar
Akreditasyon Sertifikalandırılmıştır. Her yıl
düzenli olarak denetlenmektedir.
26
Laboratuvar Hizmetleri
KİMYASAL ANALİZ LABORATUARI
• A-KİMYASAL ANALİZ : Fe,Al,Cu,Zn,Pb ana
metallerinin kimyasal analizlerini tespit etmeye yarayan bir test
metotudur.
• B-KARBON-KÜKÜRT ANALİZİ : Fe ana
metalinin içindeki C ve S değerini tespit etmede kullanılan test
metotudur.Malzemeden talaş kaldırma yöntemiyle alınan talaşın
yakılması sonucu tespit edilir.
• C-MALZEME KALİTESİ BELİRLEME :
Kimyasal analiz sonucu değerlendirilerek malzeme
sınıflandırılmaktadır.(1040,4140,304,8620 vb)
27
Laboratuvar Hizmetleri
MEKANİK TEST LABORATUARI
• A-ÇEKME TESTİ : Malzemelerin çekme dayanımları,
akma dayanımları,yüzde uzama ve kesit daralmasını tespit etmek
için kullanılan test metodudur.Laboratuarımızda 3 ton, 60 ton ve 120
ton kapasiteli 3 adet çekme cihazı bulunmaktadır.
•
B-BASMA TESTİ : 3 ton ve 60 tonluk cihazlarımızda
Basma testi yapılabilmektedir.
• C-EĞME TESTİ : 60 tonluk cihazımızda eğme testi
yapılabilmektedir.
• D-ÇENTİK DARBE TESTİ : 300 Joule kapasiteli
cihazla malzemenin darbe dayanımını ölçmeye yarayan test
metotudur.
28
Laboratuvar Hizmetleri
SERTLİK TEST LABORATUARI
• A-BRİNELL SERTLİK TESTİ : Metallerin sertlik
testi TS EN ISO 6506-1 standardına göre yapılmaktadır.
• B-ROCKWELL SERTLİK TESTİ : Metallerin
sertlik testi TS EN ISO 6508-1 standardına göre yapılmaktadır.
• C-MİKROSERTLİK TESTİ : Isıl işlemli veya diğer
yöntemlerle belirlenemeyen çok ince metallerin testleri ASTM E 38489 standardına göre yapılmaktadır.
• D-MAKROSERTLİK TESTİ : Kaynaklı
malzemelerin malzemenin sertlik taramaları TS EN ISO 6507-1
standardına göre yapılmaktadır.
• E-SHORE SERTLİK TESTİ : Plastiklerin sertlikleri
TS 9743 standardına göre yapılmaktadır.
29
Laboratuvar Hizmetleri
METALOGRAFİ TEST LABORATUARI
• A-MİKROYAPI İNCELEME : Malzemelerin
mikroskop altında X500 büyütmeye kadar incelenmesidir.
• B-MİKRO TEMİZLİK İNCELEMESİ :
Metallerin içerisindeki üretimden gelen kirliliklerin ASTM E 45
metoduna göre belirlenmesidir.
• C-FOTOĞRAF ÇEKME : Metallerin iç yapılarının
X500 büyütmeye kadar fotoğraflandırılmasıdır.
• D-MAKROYAPI İNCELEME : Kaynaklı
malzemelerin mikroskop altında X50 büyütmeye kadar
incelenmesidir.
30
Laboratuvar Hizmetleri
METROLOJİ LABORATUARI
• A- 3 BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI : 500 x 500 x
400 ölçüm kapasitesine sahip cihazla malzemelerin
yarıçap,konik,silindir,küre ,derinlik ölçümleri yapılabilmektedir.
• B- PROFİL PROJEKTÖR ÖLÇÜM
CİHAZI : Malzemelerin 2 boyutlu ölçümleri yapılmaktadır.
• C- BOYUTSAL ÖLÇÜM : Kumpas,Mikrometre v.b.
aletler kullanılarak sac kalınlığı v.b. ölçümler yapılmaktadır.
31
Laboratuvar Hizmetleri
Tahribatsız Muayene Laboratuvarı
• A-GÖZLE MUAYENE : Malzemelerin gözle görülen
hataları tespit etmede kullanılan muayene metodudur.
• B-SIVI PENETRANT TESTİ : Malzemelerin
yüzeyindeki hataları tespit etmede kullanılan test metodudur.
• C-MANYETİK PARÇACIK İLE MUAYENE
Malzeme yüzeyi ve yüzeyine yakın bölgelerdeki yüzey hatalarını
tespit etmede kullanılan test metodudur.
• D-KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜMÜ : Boya
ve kaplama kalınlığı ölçmede kullanılan test metodudur.
• E-YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ TESTİ :
Malzemelerin yüzey pürüzlülüğü parametrelerini ölçmede kullanılan
32
test metodudur.
Laboratuvar Hizmetleri
Teknik Değerlendirme ve Gözetim Hizmetleri
• A- GÖZETİM HİZMETİ (TEST) :
Laboratuarımızda yapılamayan testlerin firma bünyesinde standartın
öngördüğü şartlar dahilinde yapılarak raporlandırılmasıdır.
• B- TEKNİK DEĞERLENDİRME : Civataların,
somunların kalitelerinin belirlenmesi; askeri, resmi ihalelerin teknik
şartnamelerinin değerlendirilmesi uygun testler (çekme,sertlik,analiz
v.b. ) yapıldıktan sonra raporlandırılmasıdır.
33
Teşekkürler
Dr. Serhat ÖZTÜRK
[email protected]
KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet
Merkezi Müdürlüğü
(0216) 528 21 00
İMES San. Sit. C Blok 308. Sok. No:46
Y. Dudullu / İstanbul
34