Zánik organismu - Střední Zdravotnická Škola Písek

Download Report

Transcript Zánik organismu - Střední Zdravotnická Škola Písek

Zánik
organimu
- biologická smrt, klinická
smrt, fyzikální a chemické
posmrtné změny
Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420
397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0580
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_NEUMANNOVA 03
Tematická oblast:
Patologie
Cílová skupina
Žáci školy
Téma:
Zánik organismu
Anotace:
Seznámí žáky se zánikem organismu, klinickou smrtí
Autor:
Mgr. Petra Neumannová
Datum vytvoření:
12.08.2012
Zánik organismu - smrt





Ireverzibilní ztráta celovztažného uspořádání
organismu.
Smrti předchází vážné poškození systémů a funkcí
bezprostředně důležitých pro život.
Selhání systému – neplnění jeho funkce ani v
nejnutnějším rozsahu.
Selhání nastává náhle nebo jako následek chronického
onemocnění.
Příklad: po úraze elektrickým proudem nastává
srdeční zástava.Organismus není zásoben kyslíkem, ve
tkáních se hromadí oxid uhličitý. Nejdříve odumírají
neurony v mozku, poté buňky míchy, myokardu,
ledvin, jater atd. Zaniká celovztažné usořádání systému
a dochází ke smrti.
Klinická smrt






Klinická smrt je charakterizována zástavou krevního
oběhu nebo dýchání.
Projevuje se ztrátou vědomí a projevů života.
Bez pomoci by se tento stav rozvíjel až k biologické
smrti.
Pomocí včasně zahájené KPR je možno obnovit oběh a
dýchání.
O prognóze postiženého rozhoduje včasnost zahájení
KPR, doba hypoxie ve tkáních, odolnost buněk vůči
hypoxii a jejich regenerace.
Pozdní obnovení oběhu a dýchání má za následek
trvalé poškození citlivých částí mozku a jejich funkcí.
Diagnóza smrti
 Smrt
stanovuje pouze lékař a musí o ní vystavit
doklad (list o prohlídce mrtvého).
 List o prohlídce mrtvého-určení příčina smrti,
základní onemocnění, jeho komplikace.
 Zástavu oběhu a dýchání nelze hodnotit jako
příznak smrti.
 Spolehlivější známka úmrtí- Tonelliho příznakdeformovatelnost zornice tlakem u mrtvého,
vymizení reakce zornic na světlo, vymizení
pohybu víček při podráždění rohovky.
Jisté známky smrti
 Fyzikální-
posmrtné chladnutí, posmrtné skvrny,
pronikání tekutin a plynů tkáněmi, posmrtné
vysychání.
 Chemické –posmrtná ztuhlost, srážení krve,
autolýza.

Obr. 1: Černá smrt
Posmrtné chladnutí –algor mortis







Způsobeno zástavou metabolismu se vznikem tepla.
Po smrti klesá teplota zemřelého na teplotu okolí.
Rychlost chladnutí je závislá na teplotě okolí a na
oblečení.
Obecně – teplota těla po smrti klesá asi o 1 stupeň za
jednu hodinu.
Nejdříve 3-4 hodiny po smrti.
Chladnutí je závislé též na stáří, příčině smrti, výživě,
velikosti povrchu těla.
Nejdříve chladnou akry, nejdéle si teplotu uchová okolí
genitálu, podpažní jamky, oblast ledvin.
Posmrtné skvrny-livores mortis
 Vznikají
v důsledku zástavy oběhu stékáním krve
v cévách na nejníže uložená místa.
 Projevují se červenofialovým zabarvením.
 Při anémii bývají nevýrazné, po otravě oxidem
uhelnatým jsou světle růžové.
 Vytvářejí se zpravidla za 2-3 hodiny po smrti,
někdy i za půl hodiny.
 Nejdříve se tvoří po stranách krku, později splývají
a tvoří se i na zádech a stranách těla.
 Nevytvářejí se v místech tlaku (lopatky, hýždě,
lýtka), u obézních mezi kožními záhyby.
Posmrtná ztuhlost- rigor mortis
 Objevuje
se nejdříve na obličeji, postupuje na
horní končetiny, dále na trup a dolní končetiny.
 Začíná přibližně dvě hodiny po smrti a celé tělo
postihuje za 7-10 hodin.
 Posmrtná ztuhlost trvá několik dnů a pak odchází v
tom pořadí, jak nastala.
 Jestliže se posmrtná ztuhlost zruší-např. násilím,
již nenastane.
Autolýza - samonatrávení









Způsobena působením enzymů ve tkáních.
Žaludeční šťáva- naleptá žaludeční sliznici na
nejnižším místě, může dojít k perforaci, k postižení
pobřišnice.
Pankreatická šťáva- změknutí pankreatu.
Žluč-autolyticky postižen žlučník, žlučovody,
duodenum, žaludek, pobřišnice.
Střevní sliznice-zánik povrchové vrstvy sliznice.
Intracelulární autolýza- zejména v játrech a ledvinách.
Nastává okamžitě po smrti.
Posmrtné samonatrávení je urychlováno vyššími
teplotami.
Autolýzu je nutno odlišit od hniloby, která je
způsobena hlavně střevními mikroorganizmy.
Otázky pro žáky
Proč jsou na JIP a ARO klienti monitorováni?
 2. Z hlediska zajištění občanských zvyklostí při
pohřbu je nutno zemřelému
…………………………………………….
 a uložit ho do polohy
…………………………………………….
 jinak by se projevily
posmrtná…………………………………..
 a posmrtné………………………….( doplňte).
 1.
Citace



MAČÁK; MAČÁKOVÁ. Patologie. Praha:
Grada Publishing a.s., 2004, ISBN 80-247-07853.
STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie. Praha: Scientia
medica, spol.s.r.o., 1995, ISBN 80-85526-44-1.
WIKIMEDIA COMMONS. černá smrt [online].
[cit.12.8.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_De
ath.jpg