Transcript Ficko

Srdcovo - cievna
sústava
(Cardio - vascularium system)

Udržiavanie krvi v stálom obehu a tým
zabezpečiť doplňovanie látok pre život
nevyhnutných a odstraňovanie produktov
látkovej výmeny...transportná funkcia

2 časti: centrálna časť – SRDCE
periférna časť – všetky cievy
(krvné a miazgové)
Srdce (Cor)






dutý sval.orgán, ktorý kontrakciami zabezpečuje
krvný obeh
270-320 g, športovci viac
v strede medzipľúcia, medzi mostíkom a chrbticou
leží na bránici
Vpravo od stredovej čiary je 1/3 a vľavo 2/3
Horný okraj do II.mezdirebria a dolný okraj vpravo
V.medzirebrie pri mostíku a vľavo v V.medzirebrí asi
8cm od mostíka
Kužeľovitý tvar, trojboká pyramída
 Základňa-doprava, dozadu a hore,
hrot-doľava, dopredu a mierne dole
 Plochy: mostíkovorebrová (m), bránicová (b), pľúcna (p)
 Okraje: ostrý (vpravo b-m) a oblý (vľavo b-p)
 P a Ľ uško
 Brázdy: Priečna vencovitá, pozdĺžna
predná a zadná medziP a medziK
(naznačujú polohu medziP a medziK priehradky)
4 dutiny – PK, ĽK a PP, ĽP
P-vchod pre veľké cievy a K-východ pre veľké cievy

Dutiny srdca
4 dutiny
PP, PK a ĽP, ĽK
P-vchod pre veľké cievy a
K-východ pre veľké
cievy
-do PP vchádza horná a
dolná dutá žila
-z PK vychádza pľúcnicový
kmeň
-do ĽP vchádza 4 pľúcne
žily
-z ĽK vychádza srdcovnica
PP a PK

PP
Zadná časť-splav dutých žíl, ústie pre hornú a dolnú dutú žilu
Predná časť-prechádza do uška
Medzi PP a ĽP-medziP priehradka, oválna jama
-dole-pravý P-K otvor do PK, trojcípa pravá P-K chlopňa (bráni
spätnému toku krvi do predsiene, uzatvára sa počas systolyzmrštenia srdca)

PK
zadná časť vtoková-krv z PP
Predná časť výková-pľúcnicový kmeň
Polmesiačikovitá chlopňa pľúcnicového kmeňa-medzi PK a
pľúc.kmeň (bráni spätnému toku krvi do PK pri diastoleochabnutí srdca)
ĽP a ĽK

ĽP
zadná časť-ústie pre 4 pľúcne žily, privádzajú okysličenú krv z pľúc
predná časť-prechádza do uška
dole-ľavý P-K otvor, dvojcípa ľavá P-K chlopňa (bráni spätnému toku krvi do
predsiene, uzatvára sa počas systoly-zmrštenia srdca, prostredníctvom
šliach vedúcich zo svaloviny komôr)

ĽK
stena 3xhrubšia ako PK
vtoková časť-krv z ĽP
výtoková časť-srdcovnica
Polmesiačikovitá chlopňa srdcovnice-medzi ĽK a srdcovnicou (bráni
spätnému toku krvi do ĽK pri diastole-ochabnutí srdca)
Nad polmesičikovitou chlopňou odstup. P a Ľ vencovitá tepna-výživa
svaloviny srdca
Pohyb krvi v srdci
Stavba srdca

3 vrstvy
 Vnútrosrdie (endocardium) - hladká lesklá blana, endotel.bunky
 Svalovina (myocardium)
- svalovina predsiení ja slabá a v komorách silnejšia (svalovina ĽK
silnejšia-vyvrhuje krv do celého tela- ako PK)
Špeciálne priečne-pruhované tkanivo
Interkalárne disky medzi sval.vláknami, kt.obsahujú len 1 jadro
V srdcovom svale sú ešte aj svetlejšie svalové vlákna, kt.sa
nekontrahujú, ale majú vodivú schopnosť (prevodový systém srdca)

Osrdie - vonkajšia väzivová vrstva srdca, tvorí vnútorný list
osrdcovníka
osrdcovník tvorí vak, v kt.je srdce
má dva listyvnútorný - osrdie
vonkajší - nástenný list
Prevodový systém

Špeciálny typ sval.buniek, nereagujú kontrakciou, ale
zabezpečujú tvorbu a vedenie vzruchov po srdci, čím
zabezpečujú koordináciu činnosti svaloviny srdca medzi P a K

Vzruchy sa tvoria automaticky, podnet na zmrštenie svalov v
srdci vzniká priamo v srdci

Autonómne nervové vlákna (para- a sympatikové), ktoré
prichádzajú do srdca nevyvolávajú kontrakciu, ovplyvňujú
intenzitu a frekvenciu kontrakcií srdca

Časti: splavovopredsieňový uzol, P-K uzol, P-K zväzok,
pravé a ľavé ramienko, Purkyňové vlákna
Cievy srdca (aa.coronaire)

1.
2.
3.
3 typy: tepny, žily, miazgové cievy
Vencovité cievy: vyživujú srdce
Žily srdca: zbiehajú do vencovitého splavu srdca, ktorý sa vlieva do PP
Miazgové cievy: tvoria siete v srdci, z ktorých miazga odteká do
medzipľúcia
Krvné cievy (vasa sanquinea)
Periférna časť srdco-cievneho systému
Prostredníctvom krvi zabezpečujú transport kyslíka a ostatných dôležitých
látok do tela
Tepny - arterie, žily (venae), vlásočnica (vasa capillaria)
Tepny - vedú krv zo srdca do tela a pľúc, delia sa na vlásočnice
Žily - zo siete vlásočníc sa zbierajú žily, vedú krv do srdca
Stavba cievnej steny
3 vrstvy: vnútorná, stredná a vonkajšia
V rôznych miestach cievneho riečišťa sú proporcie alebo jednotlivé
vrstvy rôzne zastúpené

Tepny → tepničky → mikroskopické vlásočnice, kde prebieha
výmena dých.plynov a živín príp.odpad.produktov medzi krvou a
tkanivami -terminálne al. mikrocirkulačné riečište
-veľké tepny=vysoký tlak krvi - hrubá stredná vrstva, veľa elastických
(elast.typ) al. svalových vlákien (sval.typ)
 Žily - nízky tlak, vrstvy sú tenké, vnút.vrstva.endotel.b.

Vlásočnice - stenu tvorí len 1 vrstva plochých a tenkých endotel.b.
Telový - veľký krvný obeh
ĽK srdcovnica → vzostupná srdcovnica → oblúk srdcovnice →
zostupná srdcovnica « hrudníková a brušná srdcovnica




zo vzostup.srdcovnice- vencovité tepny (výživa srdca)
oblúk srdcovnice- krčnice pre hlavu a krk
podkľúčne tepny pre horné konč.-pokrač. ako
pazuchová, ramenná, lakťová a vretenná, vetvia sa na ruke
z hrudník.srdcovnice- prieduškové tepny pre pľúca a tepny pre všetky
útvary hrudníka
z brušnej srdcovnice- brušné tepny, horná a dolná okružná tepna pre
orgány dutiny brušnej a menšie vetvy pre ostatné tkanivá brucha
brušná srdcovnica « P a Ľ spoločná bedrová tepna « vnút.bedrová tepna
pre orgány panvy a vonk.bedrová tepna pokrač. ako stehnová, zákolenná,
predná a zadná píšťalová tepna do dol.konč. a nohy
Žily sa zbiehajú v 2 žilových kmeňoch - Horná a Dolná dutá žila, ústia do PP
Horná dutá žila zbiera krv z hornej polovice tela, dolná z dolnej
Vrátnicový obeh

Zabezpečuje žila – Vrátnica
zbiera krv z nepárových orgánov v brušnej dutine - žalúdok, slezina,
pečeň, črevá a cez bránku pečene vedie krv do pečene, kde sa rozpadá
na vlásočnice - sínusoidy a cez ústrednú žilu sa krv dostáva do dolnej
dutej žily
Miazgová sústava
(Systema lymphaticum)
Hl.úlohy – drenážna a imunologická
drenážna: rezorpcia a doprava makromol.
a cudzorodých látok z tkanív cez miazgové
uzliny do krvi
imunologocká: obranné reakcie proti
cudzorodým látkam
- infekcia sa miazg.cievami dostáva do
miazg.uzlín, kde sa zadržuje a likviduje
-miazgové uzliny majú filtračnú úlohu, pri ktorej
sa zduria a trochu zapália*
- nádorové bunky sa môžu šíriť cestou
miazg.ciest do iných orgánov

Časti miazg.sústavy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Miazgové vlásočnice - vznik miazgy
Zberné miazgové cievy - transport miazgy cez miazg.uzliny do krvi
Miazgové uzliny - obsah.lymfocyty, miazga sa prefiltruje a zbaví
škodlivín
Miazgové kmene - vznikajú sútokom miazg.ciev.
- tvoria hrudníkový a pravý miazgovod, kt. ústi do dolnej dutej žilykoniec miazg.obehu
Miazgové tkanivá - roztrúsené v iných orgánoch
- podneb., nos. mandle, miazg.tkanivo v tenkom čreve a pod.
Slezina
Detská žľaza (začleňovaná aj ako orgán, žľaza s vnútornou
sekréciou)
Slezina a detská žľaza
Slezina (lien)
-považovaná za orgán miazg.systému pre obsah veľkého množstva
miazg.uzlín
 Horná-bránicová a dolná-útrobná plocha
 Červená dreň – krvné splavy
 Biela dreň – miazgové tkanivo
 F-cia: tvorba protilátok, filtrácia krvi, zachytávanie odumretých
červených krviniek
Detská žľaza (thymus)
-vekom ubúda z tkaniva žľazy
 2 asymetrické laloku medzi pľúcami
 Kôra – lymfocyty
 Dreň – epitelové bunky
 F-cia: presná sa nepozná, produkuje T-lymfocyty, dôležité pre b.imunitutvoria protilátky proti cudzím bunkám*
produkcia hormónu Thymosin priamo do krvi, kt.podporuje tvorbu
lymfocytov