Transcript FUNDA DURAN

TÜRKİYE’YE YÖNELİK
DÜZENSİZ GÖÇ VE FUHUŞ
AMAÇLI KADIN TİCARETİ
FUNDA DURAN
TÜRKİYE’YE YÖNELİK DÜZENSİZ GÖÇ
1995-2008 Yılları Arasında Kolluk Güçleri Tarafından
Tutuklanan Düzensiz Göçmen Sayısı
2008
66,000
2007
64,000
2005
50,000
2002
83,000
2000
94,000
1999
47,000
1996
19,000
1995
11,000
Toplam
800,000
Türkiye’ye yönelik düzensiz göç 3
ana kategoriye ayrılmaktadır:
Döngüsel
Göç :
• Çoğunluğunu Moldova, Romanya, Ukrayna ve Rusya
Federasyonu gibi Eski Doğu Bloğu Ülkelerinin
oluşturduğu; Türkiye’ye iş aramak için gelen göçmenler
• Orta Doğu Asya ve Afrikalı olan Türkiye’yi Batı Avrupa’ya
ulaşmada transit bölge olarak kullanma amacını taşıyan
göçmenler
Transit Göç
Sığınmacı
göç
• sığınma talepleri geri çevrilen, üçüncü bir ülkeye illegal
yollardan ulaşma imkanlarını arayan sığınmacı göçmen
Türkiye’ye Yönelik Düzensiz
Göçün Kadınlaşması
Kitleselleşen Kadın Göçünü Etkileyen
Faktörler
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
toplumun birçok kesiminin gelir düzeylerinin aniden düşmesini
yoksulluk
Kitlesel işten çıkarmalar
İşsizlik
Kadınların ev geçindiren değil, ev geçimine katkı sağlayan aile üyeleri
olarak kodlanması
işgücü piyasalarında cinsiyete dayalı yatay ve dikey ayrışma ve
kadınlar aleyhine işleyen ayrımcılık
Kadınların çalıştıkları iş alanları ve
enformel sektörler
TEHLİKELİ
UZUN İŞ
SAATLERİ
KİRLİ
3D
"Falanca yerde
yapılan baskında
fuhuş yaptığı
belirlenen filanca
kişiler yakalandı“
diye yazar 3-5 satır.
 "Su testisi su
yolunda kırılır"
diyen de olur,
 "Yollu oldukları
belli" diyen de…

HAYATI ÇALINMIŞ HAYAT KADINI
HAYATSIZ KADINLAR…
VESİKALI KURBANLAR…BEDEN İŞÇİLERİ…
TUTSAK MODERN KÖLELER…
GENEL KADINLAR ,GENELEV KADINLARI…
TELEKIZLAR… KÖTÜ KADINLAR
CİNSEL KURBANLAR…SİSTEM KURBANLARI
DİRİ DİRİ ETLERİ SATIŞA SUNULANLAR..
İNSAN TİCARETİNE MARUZ KALANLAR…
MAĞDUR PROFİLLERİ

Düzgün bir işe ve de paraya gereksinimi
olan, daha iyi bir yaşam için kendini riske
atabilecek genç bir kadın. İnsan ticareti
mağduru olma riski taşıyan şahsın temel
profili işte budur.
Türkiye'ye gelince neyle
karşılaşıyorlar?
Ø Geliş
ve kalış
masrafların var
Ø Yedin
Ø İçtin
Ø Sigara aldın...
Ø "Fuhuş yaparak
bize borcunu
ödeyeceksin”
Fuhuş ve Kadın Ticaretine Yönelik
Erkek Talebi
“ Kulüpteki kızlar gerçek
hayatta benden hoşlanmazlar.
Bir partide ilgilerini çekmem, ancak onları
satın aldığımda, benimle ilgilenmek
zorundalar”.

Müşteri olmazsa
ticarette
olmaz
Türkiye’deki Fuhuş Amaçlı Kadın Ticaretinde
Mevcut Durum
2004-2010 Yılları Arasında Ulaşılan Yabancı Uyruklu İnsan Ticareti Mağdurları
Yıllar
İnsan Ticareti Mağduru Sayısı
2010
26
2009
75
2008
78
2007
118
2006
191
2005
220
2004
62
2010 Yılı IOM Tarafından Yardım
Edilen Kadın Ticareti Mağdurlarının
İstismar Şekli
2010 Yılı IOM Tarafından Yardım Edilen
Kadın Ticareti Mağdurları Yaş Profili
2010 Yılı IOM Tarafından Yardım Edilen
Kadın Ticareti Mağdurları Yaş Tespit Edildiği
Şehirler
İstanbul
9
Aydın
1
Trabzon
3
Ankara
2
Antalya
5
Nevşehir
3
İzmir
2
Toplam
25
İnsan Ticareti Kurbanı Anneler
Kadın Ticaretinde Dönen Para
Bu sayılar, elbet ki buzdağının görünen yüzü

Müşteri başına ortalama ücret: 150
dolar

Günlük müşteri sayısı: 15

Günlük kazanç: 2 bin 250 dolar

Yıllık kazanç (340 gün): 765 bin dolar

Toplam: 765.000x469: 360 milyon
dolar

360 milyon doları, 4690 ile
çarptığınızda 3 milyar 600 milyon
dolarlık müthiş bir rakam ortaya
çıkıyor.

Tahminlere göre, seks tacirlerinin eline
düşen kadınların sayısı bunun tam on misli,
ki bu da yıllık kazancı 3.6 milyar dolara
fırlatıyor.
Türkiye’de Fuhuş Amaçlı Kadın
Ticareti ile Mücadele
Sivil Toplum Kuruluşlarının
Çalışmaları
İnsan Kaynağını
Geliştirme Vakfı (İKGV)
 Kadın Dayanışma Vakfı
(KDV)
 Fuhuşla mücadele
kapsamında Şefkat-Der
 EHP’li kadınlar dikkati
çekmektedir.

Gelecek İçin Öneriler
Bilinçlendirme Kampanya ve
Faaliyetleri
Türkiye, IOM ile iş birliği
çerçevesinde, “Türkiye
İnsan Ticareti
mağdurlarına Yardım”
başlıklı proje kapsamında
potansiyel insan ticareti
mağdurlarına yönelik olarak,
23 Mayıs 2005 tarihinde
157 Acil Yardım Hattı
kurulmuştur.
 Operatörler Türkçe,
İngilizce, Romence ve Rusça
hizmet vermektedir.

Peki 157'yi arayanlar kimler?
Türk erkekleri oldukça
merhametli!
Tıpkı bir şövalye asaletiyle
Annemi Gördünüz mü?
Kampanyanın odak noktası, ülkesinde çocuğu
olan ve ona gelecek hazırlamak için
Türkiye'ye gelen ancak mafyanın eline düşen
kadınları kurtarmak.
 Sinemalarda ve televizyon kanallarında
yayınlanacak filmle anne-çocuk dramına
dikkat çekiliyor. Filmde anneleri Türkiye'ye
kaçırılan 4 Moldovalı çocuk yer alıyor ve
"Annemi gördünüz mü?" diye soruyor.
 Hem de Türkçe olarak. Televizyonlarda
gösterilecek filmin daha etkili olması için
çocuklara Türkçe öğretilmiş.

CEHENNEMİ BU DÜNYADA
YAŞAYAN
TÜM HAYATI ÇALINMIŞ
CENNETLİK HAYATSIZ
KADINLARA
TEŞEKKÜRLER