Torben Christoffersen: Nyt fra UVM

Download Report

Transcript Torben Christoffersen: Nyt fra UVM

UVM
28/2 2011
UVM
28/2 2011
Departementchefen
Sophus Garfiel
Ministersekretariat
og
Presseenhed
UVM
1/3 2011
Departementet
3 afdelinger
og International enhed
Uddannelsesstyrelsen
Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen
UNI-C
Departementet
Uddannelsesstyrelsen
Lars Mortensen
Afdelingen for
almene
uddannelser
Martin Isenbecker
Afdelingen for
erhvervsrettede
uddannelser
Søren Hansen
Afdelingen for
støtteordninger mv.
Peter Grønnegård
Afdelingen for
almene
uddannelser
AU
Martin Isenbecker
Kontor for
Folkeskolens
Indhold
Kontor for
Styring af
Folkeskolen
Kontor for
Specialundervisning
og Personale
Kontor for
Gymnasiale
Uddannelser
VejledningsKontoret
KFI
KSF
KSP
GYM
VEJ
Pernille Salamon
Ole Hvilsom Larsen
Jacob Hess
Torben Christoffersen
Steffen Jensen
GYM:
Kontor for gymnasiale uddannelser
Hovedopgaver:
– stx, hhx, htx, hf2 og hfe *
– GS *
– Pædagogikum
– avu *
– eux *
– Entreprenørskab
– Optagelse, kapacitet og fordeling
– Merit
*: undtagen eksamen
Afdelingen for
erhvervsrettede
uddannelser
EU
Søren Hansen
Kontor for
erhvervsfaglige
uddannelser
EFU
Birgit Gotenborg
Kontor for
erhvervsfaglige
uddannelser, egu
og produktionsskoler
EFUP
Jørgen T. Møller
Kontor for
arbejdsmarkedsuddannelser
Kontor for
videregående
uddannelser
AMUK
DVU
Lisbeth Bang Thorsen
Peder Michael Sørensen
Kontor for
institutionsforhold
og videregående
uddannelser
IVU
Troels R. Breindal
Departementchefen
Sophus Garfiel
Ministersekretariat
og
Presseenhed
Departementet
3 afdelinger
og International enhed
Uddannelsesstyrelsen
Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen
UNI-C
Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen
KTS
Per Hansen
Lov- og
tilsynskontor 1
Grundskoler
og frie skoler
Birgitte Ammitzbøll
Lov- og
tilsynskontor 2
Almene og
erhvervsrettede
uddannelser
Bente Ørum
Evaluerings- og
prøvekontor
Eksamenskontor
KE
Tine Bak
Erik Nexelmann
Tilskuds- og
controllerkontor
Ann Lisbeth Ingerslev
Nye e-mailadresser pr. 1/3-2011
……@uvm.dk
……@udst.dk
……@ktst.dk
Medarbejdere i GYM – marts 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Annette Damkjær
Benedicte Kieler
Charlotte Romlund Hansen
Claus Helmann Christensen
Eva Pilgaard Haue
Henrik Tauber
Kamilla Liebermann
Lars Damkjær
Mads Bentzen
Merete Pedersen
Ulla Næsgaard
• 30 fagkonsulenter for stx, hhx, htx og hf plus 5 for avu
Medarbejdere i KE – marts 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Morten Aronsson Olsen
Kirsten Krogstrup
Bo Kjems
Steen Lassen
Doris Stubager
Janne Stauning
Hanne Knudsen
Inger Tingleff
Kirsten Andersen
Lisbeth Helgehn
Ulla Agerbo
Leo Elmkjær
Helle Letho Petersen
Lene Bonnen Jørgensen
Lars Held