Uloga centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija

Download Report

Transcript Uloga centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija

CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA
Nina Blečić
Centralna jedinica za harmonizaciju
Ministarstvo finansija Crne Gore
•
Centralna jedinica za harmonizaciju (CHU)
- osnivanje
- struktura
- specifične odgovornosti
•
Opšta misija Centralne jedinice za harmonizaciju (CHU) je da
obezbijedi koordinaciju i harmonizaciju metodologije i smjernica za
finansijsko upravljanje i unutrašnju kontrolu i unutrašnju reviziju u
javnom sektoru.
•
Njena glavna uloga je da obuči i edukuje rukovodioce i revizore i da
upravljaju procesom promjena i razvoja finansijskog upravljanja i
kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru.
Nadležnosti CHU:
-priprema stručne osnove za izradu zakona i podzakonskih propisa iz oblasti
FMC i UR
-izrada metodologije i standarda rada FMC i UR
-priprema, organizuje i sprovodi programe obuke za polaganje ispita za
ovlašćene unutrašnje revizore
-kontinuirano profesionalno usavršavanje unutrašnjih revizora
-priprema, organizuje i sprovodi program obuke lica odgovornih i uključenih
-koordinira uspostavljanje i razvoj sistema FMC i UR
-vođenje registra:jedinica za UR, Povelja UR, ovlašćenih unutrašnjih revizora i
lica uključenih u FMC
-praćenje primjene zakona, podzakonskih propisa i internih akata, standarda za
FMC i UR
Nadležnosti CHU:
- sagledavanje kvaliteta sistema FMC i UR kod subjekta, sa ciljem praćenja
preporuka radi prikupljanja informacija za poboljšanje metodologija i
standarda rada
- saradnja sa profesionalnim organizacijama i institucijama iz oblasti FMC i
UR
- priprema godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih
kontrola.
IZAZOVI
-
podizanje nivoa svijesti o značaju PIFCa
-
podrška institucijama javnog sektora
-
primjena najbolje prakse
HVALA NA PAŽNJI!
[email protected]