Hulladékgazdálkodási törvény és kapcsolódó jogszabályok

download report

Transcript Hulladékgazdálkodási törvény és kapcsolódó jogszabályok

Az új termékdíjas szabályozás bevezetése

A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, 2011. október 11 .

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

1/37

Tartalomjegyzék

–> Az új jogszabály elemei –> A szervezeti struktúra kiépítése

–> Termékdíj Bizottság –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

–> Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

–> Adatgyűjtés és kiértékelés –> Célértékek, indulóértékek meghatározása –> OGyHT –> Üzleti terv –> Közbeszerzési terv

–> Jogszabályi háttér fejlesztése

–> Törvény kiigazítása –> Végrehajtási rendelet Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

2/37

Az új jogszabály elemei

A változtatás alapelvei

1.) Környezettudatosság erősítése, a társadalmi érdek megjelenítése 1.1.) Új szervezeti séma kialakítása 1.2.) Új díjfizetési rendszer kialakítása 1.3.) Egyéb ösztönző eszközök beépítése 2.) Adminisztrációs terhek csökkentése 3.) Termékdíj-bevételek növelése 4.) A hulladékgazdálkodás alrendszereinek forrásbővítése Változások: 2012.01.01-től Változások iránya: Megszűnés, új lehetőség, módosulás Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

3/37

Az új jogszabály elemei

Megmaradó elemek

1.) A szabályozás alapvető célkitűzése 2.) Termékkör: 6 termékcsoport, kereskedelmi csomagolás speciális kategóriája 3.) Kötelezetti kör [részben] 4.) Alapvető fogalmak, esetek 5.) Kötelezettség keletkezésének időpontja (pl. készletre vételkori fizetés lehetősége) 6.) Átvállalás (számlás, szerződéses) [részben (koordinálós nem)] 7.) Befizetés, ellenőrzés: NAV 8.) Visszaigénylés, annak jogcímei (pl. export) 9.) Gyártói felelősség elve – egyéni hulladékkezelés Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

4/37

Az új jogszabály elemei

Megszűnő intézmények

1.) Mentesség 2.) Levonás (kereskedelmi csomagolás) 3.) Kedvezmény 4.) Számlán feltűntetés kötelezettsége

Új lehetőség

1.) Gyártói felelősség elvének valódi érvényesítése – egyéni hulladékkezelés Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

5/37

Az új jogszabály elemei

Új elemek

OGYHT 1.1.) Új szervezeti séma a.) A Termékdíj Bizottság létrehozása b.) Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség létrehozása Termékdíj Bizottság OHÜ (a továbbiakban részletesebben kifejtve) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

6/37

Az új jogszabály elemei

Új elemek

1.2.) Új díjfizetési rendszer a.) Indokolatlan mentesség, levonás, kedvezmény megszűnése b.) Szennyezéssel arányos díjfizetés, felső hasznosítási arány célértékkel c.) A központosított (független) elosztó és ellenőrzési rendszer explicit finanszírozása d.) A gyártói felelősség gyakorlását biztosító díjfizetési alrendszer kiépítése Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

7/37

Az új jogszabály elemei

Új elemek

1.3.) Új ösztönzők beépítése a.) Újrahasználat díjmentesítése b.) Társadalmi tudatformálási költség növelése: 5% -> 7% c.) Helyesebb termékdíj arányok irányába elmozdulás (több lépésben 2014-ig) - Italcsomagolások esetén helyesebb arányok - Kereskedelmi csomagolás kivezetésének elindítása d.) A szennyező fizet elvének kidomborítása, díjtételekben (externális költség), alanyban, tárgyban (pl. a selejt is szennyez) e.) Átalányosok körének bővítése Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

8/37

Az új jogszabály elemei

Új elemek

3.) Adminisztrációs terhek csökkenése a.) Díjfizetés alanyának áttelepítése csomagolásról csomagolóeszközre, valamint a reklámhordozó papír esetén az első forgalomba hozóra (nyomda) -> kb. 100 ezer kötelezettel kevesebb b.) Adóhatóság felé történő bejelentési és bevallási kötelezettség formai és tartalmi egyszerűsítése [nullás bevallás, VPID] c.) Számlán történő feltüntetési kötelezettség korlátozása d.) Átalányfizetők körének bővülése: kis- és csekély mértékű kibocsátók (csomagolók) -> importőrök esetén van jelentősége e.) Többutas göngyölegek kezelése f.) Elektromos és elektronikai berendezések tárgyi hatályának egyszerűsítése g.) Reklámhordozó papír kötelezettségét a gyártó számlán átvállalhatja h.) Nem kötelező a termékdíj ügyintézői végzettség Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

9/37

Az új jogszabály elemei

A „nagy” kérdés: csomagolás vs. csomagolószer Egyes környezetvédelmi szempontok Bevétel növekedése Kötelezettek számának drasztikus csökkenése

Csomagolószer Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

EU adatszolgáltatás Egyes környezetvédelmi szempontok

Csomagolás 10/37

Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság

OGYHT Termékdíj Bizottság OHÜ Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

11/37

Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság

1 fő független szakértő (miniszteri delegált) 4 fő állami delegált

Termékdíj Bizottság 9 fő

4 fő ipari delegált Csomagoló anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Elektronikai és elektromos berendezések (2 fő állam, 2 fő ipar)

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

Gépjármű anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Különleges anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Iparfejlesztési albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar)

12/37

Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság

A termékdíj-köteles hulladékáramok hulladékgazdálkodását az állam az OHÜ, valamint az ahhoz kapcsolódó Termékdíj Bizottság (a továbbiakban: TDB) működésén keresztül kívánja megszervezni, irányítani.

A TDB tagjait a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki, továbbá felügyeli a bizottság tevékenységét. A TDB feladata a hazai termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás működését stratégiai szinten befolyásoló

rendszerelemek meghatározása, felülvizsgálata és módosítása.

A TDB a miniszter tanácsadó testülete.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

13/37

Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság

A TDB kilenctagú testület, öt tagot az állam, négyet az ipar delegál. Az állam által delegált tagok: - az OHÜ ügyvezetője (elnök); - az OHÜ által delegált további két tag (egyik: titkár); - a NAV delegáltja; - független, külső szakértő.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

14/37

Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság

A TDB bizottsági üléseket tart, mely félévente egyszer kötelezően (rendes ülés), valamint az elnök és alelnök javaslatára, eseti jelleggel, soron kívül kerül összehívásra.

A bizottsági üléseket az elnök vezeti, a megtárgyalt napirendi pontokat a titkár készíti elő. Az állandó üléseken kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat az OHÜ szervezeti és működési szabályzata rögzíti.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

15/37

Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság

Az alábbi témákat évente kell tárgyalni és előterjesztést kell készíteni:

- A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben jellemző felső hasznosítási arány mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben, a megelőző év teljesítménye alapján meghatározott OHÜ elvárt teljesítési hányad mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramban közreműködő hazai gyűjtők számára adható szolgáltatás megrendelés fajlagos és abszolút értékben meghatározott mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramban potenciálisan elérhető hasznosítói eljárások prioritási sorrendje, a különféle hasznosítási eljárások teljes életciklus elemzésen alapuló társadalmi hasznosságából kiindulva Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

16/37

Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

OGYHT Termékdíj Bizottság OHÜ Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

17/37

Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Feladata: Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) ellátja az iparág tevékenységének irányítási, szervezési, felügyeleti funkcióit. De: nem gyűjt, szállít és kezel!

- Önállóan gazdálkodó, nonprift szervezet, a - környezetvédelemért felelős miniszter döntéseit hajtja végre - Tevékenységét a TDB (Termékdíj Bizottság) által meghatározott keretek között végzi - Kifizetéseit a termékdíjból befolyó pénz fedezi - Felügyeli a miniszter, valamint az ügydöntő felügyelő bizottság - Szoros együttműködésre törekszik a hatóságokkal (felügyelőségek, NAV) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

18/37

Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Alapvető feladatai:

Közvetíti a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján  Nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait  Közreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésében  Végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGYHT);  Megrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktől  Támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztését

Közreműködik

ellátásában a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

19/37

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

20/37

Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Létszámok:

- Kezdetben 40, a rendszer végleges állapotában kb. 80 fő az Operatív igazgatóság kötelékében hajtja végre a folyamatos ellenőrzéseket - Kb. 70 fő adminisztráció, irányítás, K+F, egyéb - 2011-ben összesen 60 fő belépése, ebből 35 munkatárs felvétel alatt - Jelenlegi koordinátorok összesített alkalmazotti létszáma: kb. 90 100 fő, ebből állandó, kifejezetten ellenőr feladatkör: 2 fő Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

21/37

Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Határidő: 2011.08.01

Jogi, könyvelési, könyvvizsgálati stáb

Határidő: 2011.09.01

Alapítás

Határidő: 2011.09.10

Elindulás

(1) – Az alapítást elvégző jogi iroda kiválasztása (2) – Az OHÜ könyvelőjének kiválasztása (3) – Az OHÜ könyvvizsgálójának kiválasztása (4) – Telephely kiválasztása (1) – OHÜ üzleti terv kidolgozása (2) – Az alapításhoz szükséges dokumentumok összeállítása (3) – Optimális törzstőke meghatározása (4) – OHÜ kiemelt közhasznúsága (1) – OHÜ induló forrásának biztosítása (2) – Telephely felújítása (3) – Telephely bérleti szerződés előkészítés és megkötés Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

22/37

Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Határidő: 2011.09.15

Törzskar létrehozása

Határidő: 2011.10.01

Szervezetépítés és dokumentálás

Határidő: 2011.12.15

Együttműködés partnerekkel

(1) – Szervezeti séma véglegesítése (2) – OHÜ vezető kinevezése (3) – OHÜ igazgatók kijelölése (4) – OHÜ Felügyelő Bizottság megszervezése (1) – IT és kommunikációhoz kapcsolódó törzsdokumentumok elkészítése, megvalósítása, I. fázis (2) – OHÜ Felügyelő Bizottság tagok kinevezése (3) – Számviteli törvényhez kapcsolódó törzsdokumentumok elkészítése (4) – Szervezeti Működési Szabályzat létrehozása (5) – OHÜ kulcsvezetők kijelölése (6) – Pályázati és közbeszerzési minták kidolgozása (1) – Alvállalkozói szerződésminták kidolgozása (2) – IT és kommunikációs elemek megvalósítása II. fázis (3) – Egyéb kapcsolatok kiépítése partnerekkel Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

23/37

Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Szervezetfejlesztési tapasztalatok:

- A koordinátorok szakértő munkatársai érdeklődnek az új munkakör iránt - Fontos szakmai pozíciókba megszűnő koordinátorok munkatársai kerültek delegálásra - Az érdeklődő szakértők száma meghaladja a 300-at - Az ellenőrzési rendszer szakmai stábjához jelentős humán erőforrás toborzására volt lehetőség a munkaerőpiacon Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

24/37

Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség

Kötelezettek Önkormányza tok, közszolgáltstók

Szerződés

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (ÖHÜ)

Közbeszerzés (verseny)

Begyűjtők, hasznosítók (kezelők)

Piaci verseny megvalósulása: közbeszerzés, szolgáltatás megrendelés, valamint fejlesztési pályázatok útján Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

25/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

OGYHT Termékdíj Bizottság OHÜ Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

26/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Az OHÜ feladata alapvetően a rendszerirányítás, közvetlenül gyűjtést, hasznosítást nem végez, ezzel pályázatokon, szolgáltatás megrendelésen keresztül piaci szereplőket bíz meg. A gyűjtésre és hasznosításra Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet készít, mely célértéket képez minden termékdíj-köteles termékáramra és anyagáramra.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

27/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

 Az OHÜ a tárgyévet megelőző év július 31-ig készíti el a tárgyévre vonatkozó OGyHT-t.

 Az OGyHT tartalmazza az OHÜ által a tárgyév során elérendő országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket (a továbbiakban: célérték), valamint a tárgyévet megelőző évben szétosztható mennyiséget (a továbbiakban: induló érték), amely az országos gyűjtési és hasznosítási mennyiség legfeljebb 75%-a lehet.  A célértéket termék- és anyagáramonként kell meghatározni.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

28/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

 Az OGyHT-t az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az OGyHT az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyásával tárgyévben módosítható.  Az OGyHT-ben meghatározott célértéket a tárgyév október 31-ig az OHÜ vezetője a a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyása nélkül az induló érték egyharmadával

módosíthatja.

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

29/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv –> Kidolgozásának ütemterve:

Határidő: 2011.09.15

Adatfeldolgozás

Határidő: 2011.12.01

Pályázat, Közbeszerzés

(1) – Gyűjtők, szállítók regisztere (2) – Kezelők, hasznosítók regisztere (3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, I. fázis (1) – Induló értékekre pályázatok, tenderek (2011.09.30) (2) – Nyertesek kiválasztása (2011.11.30) (3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, II. fázis (2011.12.01) (4) – Szerződéskötés nyertesekkel (2011.12.15) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

30/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Helyzetjelentés:

- Az OGyHT gyakorlatilag elkészült, a 2012. évi input és az output oldal számadatai véglegesítve vannak; - A kidolgozásának alapelve, hogy az egyéni hulladékkezelés mértéke a 2011. évi egyéni mentesség nagyságrendjével azonos; - Ennek változása (egyéni hulladékkezelés bejelentése) az OGyHT átdolgozását követeli meg -> folyamatos módosításra lesz szükség - Beépítésre kerültek a fejlesztési célok - Számos olyan adat merült fel, amelynek a valós mértékét kizárólag a 2012-es év működése során nyert adatok alapján lehet meghatározni Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

31/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Az OGyHT célja, következménye:

- OGyHT az alapja az OHÜ üzleti tervének - Az OHÜ kiadásainak 70%-a szolgáltatás megrendelés - Gördülő módon kell az OHÜ üzleti tervét készíteni, ahogy az OGyHT változik, úgy az OHÜ üzleti terve is - Az OGyHT az alapja az OHÜ Közbeszerzési tervének - A közbeszerzésekben a főszabály az OGyHT-ban meghatározott gyűjtési mértékek és hasznosítási prioritások biztosítása -> a hulladékgazdálkodás folyamatának komplex kezelésével - > End of waste állapotig történő nyomon követés -> a szolgáltatások megrendelésében a gyűjtés és hasznosítás együttes érvényesítése -> a forráson a piaci szereplők belső osztozása, az OHÜ közreműködésével - Az induló szintekben konzervatív megközelítés választása - 2012-es év speciális kezelése (hosszabb távú megrendelések ideiglenes mellőzése) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

32/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Az OGyHT fókuszai 2012-re:

- Felépített rendszerek továbbvitele, szakmai átvilágítása, fejlesztése - Lakossági szelektív gyűjtés fokozása (elindítás) - Fogyasztói szelektív gyűjtés növelése (valódi eredmény várás) - Speciális technikák alkalmazása (EU kötelezettségek teljesítése érdekében) Üveg Papír Italkarton Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

33/37

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv

Csomagolás megbontása 2012-re

- 2011.09.21.-i állapot Kibocsátás (kg)

2012

Bevétel (Ft) Min. haszn. arány (%) Terv. haszn. menny. (kg) ipari begyűjtés (kg) lakossági begyűjtés (kg) fogyasztói begyűjtés (kg) energetikai hasznosítás (kg) utóválogatási maradék pirolízise (kg) Hasznosítási arány (%)

Papír és textil Fém (alu nélkül)

280 000 000 45 000 000

Alumínium

16 500 000

Műanyag Üveg

205 500 000 117 000 000

Fa

130 000 000

Társított Összesen

23 750 000 817 750 000 4 480 000 000

60%

258 500 000 220 000 000 30 000 000 8 500 000

92,32%

858 000 000 3 234 000 000 11 634 000 000 777 000 000 2 080 000 000 1 395 500 000 24 458 500 000

55% 40% 23% 60% 17% 23% 60%

32 852 000 32 000 000 802 000 50 000

73,00% F é m ö sszesen:

7 800 000 5 000 000 600 000 2 200 000

47,27% 66,10%

96 000 000 44 000 000 19 000 000 5 000 000 24 000 000 4 000 000

46,72%

71 000 000 35 000 000 21 000 000 15 000 000

60,68%

26 000 000 26 000 000

20,00%

7 400 000 5 500 000 900 000 1 000 000

31,16%

499 552 000 367 500 000 72 302 000 31 750 000

24 000 000 4 000 000

61,09%

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

34/37

Jogszabály módosítás –> Törvény kiigazítása

Helyzetjelentés:

- A törvény kiigazítása megtörtént: - Fogalmak további pontosítása - Csomagolószer – csomagolás helyes végigvezetése a rendszeren - Újrahasználat szabályainak pontosítása - OHÜ feladatkörének pontosítása -> hatósági együttműködések (NAV + felügyelőségek) pontosítás alatt - Társadalmi vitára és Parlament elé kerülhet a következő hetekben Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

35/37

Jogszabály módosítás –> Végrehajtási rendelet, elemei:

- A kötelezettség általános szabályai - A fizetési kötelezettség keletkezési időpontja - Egyéni hulladékkezelés - Bejelentés, bevallás - „Nem kell megfizetni” a termékdíjat esetek - Átvállalás - Termékdíj Bizottság és OHÜ működési szabályok - OHÜ-n kívüli koordináció (Cseber, Recyclomed) - Visszaigénylés - Felújított gumiabroncsok szabályai - Újrahasználható csomagolóeszköz és a csomagolóeszköz-csomagolás egyes szabályai - Számlaszöveg feltüntetés tartalmi feltételei - Hatósági ellenőrzés, adatkezelés - Közbeszerzési és egyéb pályáztatási eljárások feltételei - Hulladékkezelési szabályok Elkészülés: várhatóan október folyamán [munkaanyag állapotban van, jogszabályi szöveg részben elkészült] Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

36/37

Köszönöm a figyelmet!

Készítette: Vámosi Oszkár, OHÜ [email protected]

Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

37/37