Chemický software

download report

Transcript Chemický software

Chemický software

Ing. Tomáš Buriánek [email protected]

Chemické programy

freeware

  ISIS Draw ( http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/ ) ChemSketch ( www.slunecnice.cz

) 2

ChemSketch

     Grafické znázornění chemických struktur, reakcí a schémat aparatur Umí generovat název sloučeniny, M Strukturní vzorce lze převést do trojrozměrného znázornění r , r … Na internetu verze 12 Lze jej zdarma stáhnout na internetu: http://www.slunecnice.cz

(vyhledat ChemSketch 12) 3

ChemSketch tvorba vzorců

    Vyhlazení vzorce : Vygenerujte název vzorců: Name from Structure Tools 3D optimalizace vzorce Natáčení úhlů vazeb a změna pozice substituentů  Generate 4

ChemSketch – ionty a radikály

 Pomocí tlačítka 5

ChemSketch – tvorba vzorců

  Zobrazení uhlíků ve vzorci: Dvakrát klikneme levým tlačítkem myši na označený vzorec, uhlík  Otevře se okno P roperties  Carbons  Apply Common zaškrtneme  Show (All)  V tomto okně můžeme upravovat i velikost písma … 6

ChemSketch – tvorba vzorců

  Výpočty: M r , hustoty, indexu lomu atd. Tools  Calculate Předefinované vzorce: Templates, F5 7

ChemSketch – tvorba vzorců Úkoly:

Vytvořte následující vzorce:     Vzorce vyhlaďte: Vygenerujte název vzorců: Name from Structure Tools  Generate Vyzkoušejte si 3D optimalizaci vzorce Vyzkoušejte si natáčení úhlů vazeb a změnu pozice substituentů

ChemSketch – tvorba vzorců Úkoly:

Vyzkoušejte možnost výpočtů: M r , hustoty, indexu lomu atd. Tools  Calculate   Vyzkoušejte předefinované vzorce: Templates, F5 Napište následující rovnici: přepneme do režimu Draw, nebo kliknutím na rožek ) (pro šipku

Úkol: v programu ChemSketch vytvořte:

O 2 N COOH COOH + HNO 3 H 2 SO 4 nebo Cl 3 CCOOH OH OH COOH NO 2 OH

ChemSketch – schéma aparatur

 Schéma jednoduché aparatury + popisku Templates  Lab Kit  V programu lze kreslit, upravovat schémata aparatur, a to přepnutím do Draw 11

ChemSketch

modelování a simulace

    Vzorce lze zobrazit trojrozměrně v položce ACD/Labs  3D Viewer Na dolní liště přepneme Copy to 3D Vzorce lze ukázat s vedlejšími substituenty, s elektronovou hustotou, trojrozměrně … Vzorce lze nechat rotovat 12

ChemSketch

animovaný gif

   Obrázek v ChemSketchi 3D nechám rotovat a kliknu na Auto Add Frame Pak File  Save as Animated gif images  ve fromátu Pak ctrl c  ctrl v

3D struktura

    Pomocí programu Anaglyph Maker lze vytvořit 3D vzorce Potřebujeme k tomu 3D brýle (červeno-modré) – 15,-Kč, http://www.3dakt.cz/internetovy obchod/3d-bryle-redblue , www.pecka.info

Freeware: http://www.instaluj.cz/anaglyph-maker Není třeba instalovat, spustíme AnaMaker.exe

3D struktura

   V ChemSketchi vytvoříme vzorec, přeneseme do 3D viewer  uložíme jako obrazek1.gif a pak mírně pootočíme vzorcem a uložíme jako obrazek2.gif

Otevřeme např. v Malování a obrázky uložíme jako jpg Otevřeme Anaglyph Maker a načteme levý a pravý obrázek (Load Left Image a Load Right Image)

3D struktura

  Označíme Anaglyph Red-blue  3D image  vytvoří se anaglyph Make Poté uložíme jako jpg.

3D struktura Red-blue ethan

3D struktura Red-blue D-glukosa

18

D-fruktóza

ANP Sacharidy 19 19

Sacharóza

ANP Sacharidy 20 20

3D struktura Red-blue bicyklo[4.2.1]nonan

21

Vitamin B5 – 3D

(panthothenová kys.)

22

Program Hot Potatoes

Hot Potatoes - instalace

     Freeware program stáhnutelný na adrese: http://hotpot.uvic.ca/ , položka: Hot Potatoes 6.3 installer

Návod programu:

http://pastelka.sk/manualy/HPmanual.pdf

, http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s &frm=1&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEsQF jAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fi.muni.cz%2FIC T4ELT%2Fmaterial%2Fmanual%2F02_Hot_Potat oes_(Cz).doc&ei=F05dUp2TOsq84ATzxYGABw&u sg=AFQjCNFUve7gdDdhUf_aE2tM_eQxgInmLw Při instalaci lze nastavit jazyk: slovenština

Možnosti programu

    

JQuiz

- tvorba quizů - úkoly s odpovědí ano/ne a testů s výběrem odpovědi z více možností (abcd.. testy) a úkoly s krátkými odpověďmi na otázky

JCross

- tvorba křížovek

JMatch

- dvojice pojmů nebo texty s mezerami

JMix

- zpřeházené věty

JCloze

– „Cloze“ testy a doplňovací cvičení

Tvorba křížovek (JCross)

        Zadáme název (Názov) Zadáme seznam slov do křížovky: urob mriežku Vlož kľuče – vložení nápovědy ke klíč. slovům Po zadání nápověd ke klíčovým slovům  ok Zadání podrobností ke křížovce (časový limit, barevné provedení aj) – Poté uložíme: Súbor  Súbor  Ulož jako Vytvor web stránku

Ukázka vytvořené křížovky

[email protected]

27

Děkuji za pozornost

  Ing. Tomáš Buriánek [email protected]

28