Slovenský spotrebiteľ

download report

Transcript Slovenský spotrebiteľ

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Ako sa zmenila slovenská spoločnosť oproti minulosti

■ Moja rodina môj hrad ■ Zdravý životný štýl ■ Peniaze, peniaze, peniaze ■ Dokážem to ■ Realitou je t, o čom sa hovorí v masmédiách ■ Brandizmus a hlad po nových výrobkoch

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Moja rodina môj hrad

• Chcem mať pokoj alebo uzatváranie sa do súkromia a únik od reality – Prísť z práce domou a nemusieť nič robiť • Ide mi len o mojich najbližších alebo primknutie k najbližšej rodine – trávenie voľného času v úzkom kruhu známych • Čo ma je po vás alebo oslabenie sociability – Viazne komunikácia, nezáujem o okolie

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Zdravý životný štýl

alebo o predsavzatiach, cereáliách a bôčikoch

• Zdravie má v našom hodnotovom rebríčku prvé miesto • Zlepšenie zdravotného stavu sa stáva obsahom mnohých našich predsavzatí • Mladí ľudia sa snažia zlepši svoje stravovacie návyky

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Peniaze, peniaze, peniaze

alebo o tom, že ich potrebujeme

• Zistili sme, že bez peňazí to nejde.

– Pokladáme ich za najdôležitejší činiteľ, ktorý hýbe svetom • Zarábanie peňazí má v hierarchií našich hodnôt tretie miesto • Ak máme nedostatok peňazí, sme radi, že sa môžeme oprieť o to tradičné slovenské –“Peniaze nie sú všetko..“

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Dokážem to!

Alebo presadzovanie sa individuálnych a aktívnych životných stratégií

• Začíname rozumie tomu, že štát nás nemá viesť za ručičku • Prestávame sa báť zmien v našom živote • Život už prestávame brať taký aký je. Snažíme sa ho prispôsobiť našim záujmom.

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Realitou je to, o čom sa hovorí v masmédiách

alebo silnejúci vplyv médií

• Prestáva nám záležať na iných okrem najužšej rodiny • Príznakom týchto postojou je silnejúci vplyv médií • Najviac sledujeme senzácie a škandáli • Osobnosti masmédií a špeciálne televízie považujeme nielen za najpopulárnejšie, najsympatickejšie, ale aj za najdôverihodnejšie.

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Brandizmus a po nových výrobkoch

alebo sofistikovaný spotrebiteľ

• Začali sme vnímať značku ako symbol kvality, ale aj ako znak nášho statusu, miesta v spoločnosti.

• Tradičné značky sa stávajú zastarané, radšej máme nové a moderné značky.

• Osobná skúsenosť zo značkou alebo výrobkom je pre mnohých z nás najdôležitejším kritériom pri nákupe

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Poďme sa pozrieť aký sme

Generation next,

To sú mladý brandisti, ktorý majú radi kvalitné veci, komfort a zábavu s priateľmi. Chcú byť úspešný a ekonomicky zabezpečený.

Miestny frajer

Je nespokojný ufrflanec, ktorý svoj život trávi v krčme. Má sa zle a chcel by sa mať dobre

Babka

Chce mať čo najpokojnejší život. Je to dôchodkyňa, ktorá chce byť zo všetkými zadobre. Najväčším potešením sú pre ňu jej deti.

Workoholik

Je vzdelaný mestský individualista fascinovaný svojou prácou. Dôležité je preňho, aby sa profesionálne a spoločensky presadil.

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Poďme sa pozrieť aký sme

Správny chlap

Sa o nič nestará a nič ho nezaujíma. Mudruje o futbale, ženách a politike a mrzí ho, keď večer nenájde v chladničke pivo.

Praktická žena

Je energická, vynaliezavá a asertívna. Rodina v jej chápaní znamená domácnosť. A tá musí byť čistá, čistučká a dobre zásobená

Mladí a šťastní

Začínajú viesť samostatný život svojej mladej rodiny. Sú plný elánu, radostného očakávania a veľmi, veľmi zaľúbený. Vždy mali radi voľnosť a zábavu.

Ambiciózny

Túži zarábať čo najviac peňazí a rozširovanie bohatstva je cieľom každej jeho aktivity. Má obrovské materiálne a ekonomické ambície.

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Poďme sa pozrieť aký sme

Mamina

Sa úplne bezo zbytku odovzdáva výchove svojich detí. Sú pre ňu prvoradé, podriaďuje im úplne všetko.

Hĺbavý

Je hmotne relatívne zabezpečený človek, ktorý túži po láske a porozumení, pretože vo svojom živote pociťuje jeho absenciu. Má rád krásne a pekne veci.

Stratený

Je frustrovaný človek, ktorému revolúcia a zmeny po nej zrútili svet. Na adaptáciu na nové podmienky nemá chuť ani odvahu. Chýba mu obdobie nehybnosti, plné vyprážaných rezňov a dovoleniek v Bulharsku.

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Generation next

• • • • • • • •

výskyt v populácií:

10,5 %

pohlavie:

približne rovnako muži (49,5%) a ženy (50,5%)

vek:

15- 24 rokov

priemerný vek

: 17 rokov

vzdelanie

: základné

bydlisko

: typicky mestský typ

situácia v domácnosti

: hodnotí veľmi priaznivo

za bežné nákupy

: nezodpovedá

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Generation next

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Miestny frajer

• • • • • • • • • •

výskyt v populácií:

3,5 %

pohlavie:

typický mužský typ (97%)

vek:

15- 24 rokov (23%), 25-34 r. (25%), 35-44 r.(23%)

priemerný vek

: 39 rokov

vzdelanie

: základné (34%) a stredoškolské bez maturity (42%)

bydlisko

: zväčša na vidieku

typ domácnosti:

4 členné domácnosti z dospelými deťmi

situácia v domácnosti

: najnepriaznivejšia

za bežné nákupy

: nezodpovedá (79%)

najvyšší príjem

: zabezpečuje (58%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Miestny frajer

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Babka

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

11,4%

pohlavie:

prevládajú ženy (59%)

vek:

15- 24 rokov (23%), 25-34 r. (25%), 35-44 r.(23%)

priemerný vek

: 60 a viac rokov

vzdelanie

: základné (69%)

bydlisko

: 46 % na vidieku

typ domácnosti:

2 členné domácnosti (53%)

situácia v domácnosti

: nepriaznivé hodnotenie (40%)

za bežné nákupy

: zodpovedá (71%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Babka

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Workoholik

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

3,3%

pohlavie:

veľmi mierne prevažujú ženy (55%)

vek:

25- 34 rokov (36%), 45-54 r. (33%)

priemerný vek

: 40 rokov

vzdelanie

: vysokoškolské (100%)

bydlisko

: typicky veľkomestský typ (56%)

typ domácnosti:

3 a 4 členné domácnosti

situácia v domácnosti

: Veľmi priaznivá (76%)

za bežné nákupy

: zodpovedá (53%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Workoholik

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Správny chlap

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

3,8%

pohlavie:

typicky mužský typ (100%)

vek:

35 - 44 rokov (39%)

priemerný vek

: 40 rokov

vzdelanie

: základné (31%) a stredoškolské bez maturity (46%)

bydlisko

: „najvidieckejší typ“ (51%)

typ domácnosti:

3 a 4 členné domácnosti

situácia v domácnosti

: priemerná

za bežné nákupy

: nezodpovedá (53%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Správny chlap

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Praktická žena

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

3,9%

pohlavie:

typicky ženský typ (100%)

vek:

35 - 44 rokov (39%)

priemerný vek

: 42 rokov

vzdelanie

: stredoškolské z maturitou (45%)

bydlisko

: 45% žije na vidieku

typ domácnosti:

4 členné domácnosti

situácia v domácnosti

: pomerne priaznivá (69%)

za bežné nákupy

: zodpovedá (92%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Praktická žena

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Mladí a šťastní

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

7,3%

pohlavie:

veľmi mierna prevaha žien (57%)

vek:

25 - 34 rokov (74%)

priemerný vek

: 28 rokov

vzdelanie

: stredoškolské bez maturity (45%) s maturitou (35%)

bydlisko

: malé mestá

typ domácnosti:

3 a 4 členné domácnosti

situácia v domácnosti

: o trocha lepšia než priemerná

za bežné nákupy

: zodpovedá (65%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Mladý a šťastný

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Ambiciózny

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

15,9%

pohlavie:

výrazná prevaha mužov (64%)

vek:

15 - 24 rokov (29%), 35-44 rokov (26%)

priemerný vek

: 35 rokov

vzdelanie

: stredoškolské bez maturity (40%) s maturitou (38%)

bydlisko

: v rámci priemeru za celú populáciu

typ domácnosti:

4 členné domácnosti

situácia v domácnosti

: o trocha lepšia než priemerná

za bežné nákupy

: nezodpovedá (60%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Ambiciózny

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Mamina

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

12,7%

pohlavie:

výrazná prevaha žien (67%)

vek:

35 - 44 rokov (40%), 25-34 rokov (31%)

priemerný vek

: 39 rokov

vzdelanie

: stredoškolské bez maturity (35%) s maturitou (33%)

bydlisko

: skôr vidiecky typ

typ domácnosti:

4 členné domácnosti

situácia v domácnosti

: priaznivá

za bežné nákupy

: zodpovedá (66%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Mamina

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Hĺbavý

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

10,8%

pohlavie:

mierna prevaha žien (59%)

vek:

45 - 59 rokov (29%), 15-24 rokov (28%)

priemerný vek

: 43 rokov

vzdelanie

: nižší podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí

bydlisko

: v rámci priemeru na celú populáciu

typ domácnosti:

4 členné domácnosti

situácia v domácnosti

: pomerne priaznivá

za bežné nákupy

: zodpovedá (53%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Hĺbavý

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Stratený

• • • • • • • • •

výskyt v populácií:

16,9%

pohlavie:

mierna prevaha žien (57%)

vek:

45 – 54 rokov (16%), 55-59 rokov (11%), nad 60 (26%)

priemerný vek

: 47 rokov

vzdelanie

: základné (39%) stredoškolské bez maturity / s maturitou (55%)

bydlisko

: prevažuje vidiek (51%)

typ domácnosti:

2 členné domácnosti

situácia v domácnosti

: zlá

za bežné nákupy

: zodpovedá (51%)

Slovenský spotrebiteľ na prahu 3. tisícročia

Stratený