Dr. Czank László előadása, Balatonkenese, 2011

Download Report

Transcript Dr. Czank László előadása, Balatonkenese, 2011

„A hazáért mindhalálig”
KATONAI
ALAPISMERETEK
KONFERENCIA
BALATONKENESE
2011. FEBRUÁR 22.
CZANK LÁSZLÓ NY. ALEZREDES
ZMNE KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR
TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG
ELŐADÓ
TELEFON: 06 30 607 2284
EMAIL: [email protected]
AZ ELŐADÁS VÁZLATA
A KATONAI ALAPISMERETEK PEDAGÓGIAI RENDSZER
A HONVÉDELMI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER
ALKALMAZÁSA A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSÉSÉBEN
A GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK VÉGREHAJTÁSA
A KVÍZ PROGRAM BEMUTATÁSA
AZ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK BEMUTATÁSA
A tantárgy neve
Katonai alapismeretek
közismereti választható érettségi tantárgy
A közös cél
A DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSE
A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE
A TANTÁRGY TÁRSADALMI
ELISMERTSÉGÉNEK
FOLYAMATOS JAVÍTÁSA
A PEDAGÓGIAI RENDSZER
A PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEI
AKKREDITÁLT
KERETTANTERV
TANKÖNYV
JAVÍTOTT 2. KIADÁS
TANÁRI KÉZIKÖNYV
MUNKAFÜZET
ÁPRILIS 30. KÉZIRAT
AKKREDITÁLT
PEDAGÓGUS
TOVÁBBKÉPZÉS
ALAPÍTÓ: HM
KatonaSuli honlap KVÍZ
KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI
KÖVETELMÉNYEK
A JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS
FOLYAMATBAN VAN
2013. JANUÁR 1.
A PEDAGÓGIAI RENDSZER
ÖSSZEFÜGGÉSEI
KERETTANTERV
TANKÖNYV
TÉMAKÖRÖK ÉS
TARTALMAK
LECKECÍMEK ÉS
BEVEZETŐ KÉRDÉSEK
KERETTANTERV
TANÁRI KÉZIKÖNYV
BELÉPŐ
TEVÉKENYSÉGFORMÁK
MÓDSZERTAN
TANULÓI TEVÉKENYSÉG
KERETTANTERV
TANÁRI KÉZIKÖNYV
MÓDSZERTAN
ELÉRENDŐ CÉLOK
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI
KERETTANTERV TANÁRI KÉZIKÖNYV
TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI
MÓDSZERTAN
ELÉRENDŐ CÉLOK
KÉT SZINTŰ
ÉRETTSÉGI
KÖVETELMÉNYEK
KATONAI ALAPISMERETEK INFORMÁCIÓS RENDSZER
HM HUMÁNPOLITIKAI
FŐOSZTÁLY
OKTATÁSI ÉS
TUDOMÁNYSZERVEZŐ
OSZTÁLY
(KatonaSuli honlap)
A PEDAGÓGIAI RENDSZER
ELEMEIVEL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK,
SZERVEZÉSI
INFORMÁCIÓK
A MAGYAR
HONVÉDSÉG
ALAKULATAI
ZMNE
KOSSUTH LAJOS
HADTUDOMÁNYI KAR
(TOBORZÓ IRODÁK)
TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG
A GYAKORLATI
ILL. A BEMUTATÓ
FOGLALKOZÁSOKHOZ
A FELTÉTELEK
BIZTOSÍTÁSA
A TANÁROK ELMÉLETI
FELKÉSZÍTÉSE,
FOLYAMATOS
KONZULTÁCIÓS
LEHETŐSÉG A
TANKÖNYVSZERZŐKKEL
KÖZÉPISKOLÁK
A PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL
TELJES FELELŐSSÉGGEL
A DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSE A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE
HONVÉDELMI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER
FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS
TÁVOKTATÁSI
KÖZPONT VEZETŐ
………….………………………..
TÁVOKTATÁS
TÁVOKTATÁS
KOORDINÁTOR
SZERVEZŐ
OKTATÓI
KONZULTÁCIÓS
MUNKACSOPORT
TUTOR
INTÉZMÉNYI
FELELŐS OKTATÓ
ORACLE
ADMINISZTRÁTOR
INTÉZMÉNYI
TANULMÁNYI
HIVATAL
ADMINISZTRÁTOR
MULTIMÉDIÁS TANANYAG
(ORACLE VAGY ILIÁSZ
TÁVOKTATÁSI
KERETRENDSZER)
HALLGATÓK
HALLGATÓI
NYILVÁNTARTÓ
RENDSZER
(NEPTUN - ETR)
7 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 1 FÉLÉVES 3 KREDITES TANTÁRGY
HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK
A TANTÁRGYAT FELVETT HALLGATÓK SZÁMA
FÉLÉVEK
FŐ
2007/2008. I.
279
2007/2008. II.
526
2008/2009. I.
778
2008/2009. II.
802
2009/2010. I.
853
2009/2010. II.
463
2010/2011. I. (II.)
ÖSSZESEN
862 (935)
5498
HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK
A BEKÜLDÖTT ÍRÁSBELI DOLGOZATOK SZÁMA
Hadtörténelem
Lőkiképzés
ABV
ismeret
Tereptan
Törvényismeret
Béketámogatás
összesen
2007/2008. I.
24
28
47
15
9
7
130
2007/2008. II.
71
88
147
47
23
23
399
2008/2009. I.
158
146
111
88
47
43
593
2008/2009. II.
150
144
110
86
46
42
578
2009/2010. I.
173
141
125
47
87
3
576
2009/2010. II.
106
67
70
42
30
16
331
2010/2011. I.
167
118
132
53
63
30
563
ÖSSZESEN
849
732
742
378
305
164
3170
FÉLÉV
HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK
A KOLLOKVIUMOK ÉRDEMJEGYEI
félév
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
összesen
2007/2008. I.
0
25
34
40
27
126
2007/2008. II.
13
79
126
117
40
375
2008/2009. I.
77
80
154
230
41
582
2008/2009. II.
88
117
176
170
11
562
2009/2010. I.
82
147
155
133
26
543
2009/2010. II.
24
78
92
86
26
306
2010/2011. I.
50
112
174
126
55
517
ÖSSZESEN
334
638
911
902
226
3011
A kollokviumok átlagai
A tantárgyat felvett és eredményes vizsgát
tett hallgatók aránya
3,08
57,10 %
ZMNE – KLHTK KATONAI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER
TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG
TÁVOKTATÁS SZERVEZŐ
(TUTOR)
OKTATÓI
MUNKACSOPORT
CÉLOK
1. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSRE
ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS
[email protected]
2. A PEDAGÓGUSOK FOLYAMATOS
ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉSE
www.zmne.hu/oktatás/honvédelmi felkészítés
FELH.NÉV: tanar
Digitális tananyag
JELSZÓ: K10sCz11
KÖZÉPISKOLAI
TANÁROK
http://193.224.76.12:8080/apex/f?p=101
FELH.NÉV:
JELSZÓ:
tanar
K10sCz11
FEJEZET
SORSZÁMA
FEJEZET MEGNEVEZÉSE
MODULOK
SZÁMA (DB)
OLDALSZÁM
19
165
I.
Jogszabályismeret
II.
Biztonságpolitikai és szövetségi ismeretek
7
172
III.
Modern háborúk
8
151
IV.
Hadtörténelmi ismeretek
15
131
V.
A Magyar Honvédség
6
66
VI.
Béketámogató műveletek
VII.
Általános harcászat
7
72
VIII.
Túlélési ismeretek
7
65
IX.
Katonai logisztika
12
127
X.
ABV védelmi ismeretek
12
171
FEJEZET
SORSZÁMA
FEJEZET MEGNEVEZÉSE
MODULOK
SZÁMA (DB)
OLDALSZÁM
XI.
A tájékozódás alapjai és modern eszközei
XII.
Egészségügyi ismeretek
1
85
XIII.
Haditechnikai ismeretek
14
190
XIV.
Általános lőkiképzés
5
66
XV.
Műszaki ismeretek
9
93
XVI.
Különleges erők
12
53
XVII.
Híradó ismeretek
XVIII.
Katonai testnevelés
7
95
XIX.
Vezetéselmélet
4
53
XX.
Önellenőrző feladatlapok
7
95
XXI.
Képek (PPT)
13
795
A HM által alapított pedagógus továbbképzési program megnevezése
„A katonai alapismeretek közismereti
választható érettségi tantárgy gyakorlati
oktatásának és számonkérésének módszertana
a középiskolák 9-12. évfolyamán”
ELMÉLET: 10 ÓRA
GYAKORLAT: 18 ÓRA
VIZSGA: 2 ÓRA
A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA
A Magyar Köztársaság honvédelmével és a Magyar Honvédség
felépítésével és feladatrendszerével kapcsolatos elméleti ismeretek.
KONZULTÁCIÓ
FELKÉSZÜLÉS A TANFOLYAM MEGKEZDÉSE ELŐTT TÁVOKTATÁSSAL
Térkép és tereptani alapismeretek
Tájékozódás a terepen
Általános katonai ismeretek
A katonai alapismeretek pedagógiai rendszer elemei és összefüggései
A gyakorlati tárgykörök megtervezésének és lebonyolításának módszerei
Az ABV védelmi ismeretek gyakorlati feladatainak végrehajtása
A katonák kiképzésének és napi életének bemutatása.
Alaki felkészítés
Egészségügyi ismeretek
A szóbeli és a gyakorlati érettségi vizsga végrehajtásának módszerei
Írásbeli és gyakorlati vizsga
A TANANYAG
ÓRAELOSZTÁS
Évfolyam
Fejezet
9.
A)
FEJEZET
A Magyar Köztársaság biztonság- és
szövetségi politikája
36
10.
B)
FEJEZET
Térkép- és tereptani alapismeretek
36
11.
C)
FEJEZET
Általános katonai ismeretek
72
D)
FEJEZET
A Magyar Köztársaság
honvédelmének felépítése és
szabályozása
36
E)
FEJEZET
Egészségügyi ismeretek
18
12.
Fejezet megnevezése
Felkészülés az érettségire
Összesen: (EMELT SZINTRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓVAL + 68 ÓRA)
Óraszám
78
276
A) FEJEZET
1. TÁRGYKÖR
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
1.
Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai
1
2.
A hazánkat fenyegető biztonságpolitikai tényezők és kockázatok
1
3.
A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája
1
4.
A NATO létrejötte, bővítésének állomásai
1
5.
A NATO fontosabb szervei és működésének jellemzői
2
6.
A NATO feladatai a 21. század első évtizedében
1
7.
A terrorizmus elleni küzdelem
1
8.
Az Európai Unió létrejötte, bővítésének állomásai
1
9.
Az Európai Unió biztonság- és védelem politikája
1
10.
Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége
1
11.
Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben
1
12.
Ismétlő foglalkozás
2
ELMÉLET: 14 ÓRA
A) FEJEZET
2. TÁRGYKÖR
A Magyar Honvédség
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
13.
A Magyar Honvédség felépítése és vezetése
2
14.
A katonai kötelékek jellemzői
1
15.
A harci erők felosztása és feladatai
1
16.
A harci támogató erők felosztása és feladatai
1
17.
A harci kiszolgáló-támogató erők felosztása és feladatai
1
18.
A szerződéses katonák kiképzése
1
19.
A Magyar Honvédség részvétele NATO-missziókban
2
20.
A Magyar Honvédség részvétele az ENSZ békefenntartó
misszióiban
1
21.
Ismétlő foglalkozás
2
ELMÉLET: 6 ÓRA
GYAKORLAT: 6 ÓRA
A) FEJEZET
3. TÁRGYKÖR
Korunk háborúinak jellemzői
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
22.
A modern háborúk jellemzői
2
23.
Egy amerikai szárazföldi zászlóalj felépítése és jellemzői vonásai
1
24.
A különleges egységek jellemzői és feladatai
1
25.
Modern haditechnikai eszközök
1
26.
Ismétlő foglalkozás
1
27.
Ismétlő foglalkozás az A) fejezet anyagából
3
28.
Ellenőrző foglalkozás az A) fejezet anyagából
1
ELMÉLET: 6 ÓRA
GYAKORLAT: 4 ÓRA
B) FEJEZET
TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK
1. TÁRGYKÖR Tereptani alapismeretek
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
29.
A terep alkotóelemei
2
30.
Terep- és tájtípusok
2
31.
Ismétlő foglalkozás
1
ELMÉLET: 5 ÓRA
B) FEJEZET
TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK
2. TÁRGYKÖR Térképismeret
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
32.
Vetületi alapismeretek
2
33.
Az UTM vetület koordinátarendszere
2
34.
A földrajzi koordinátarendszer
2
35.
Az MGRS azonosító rendszer
2
36.
A GEOREF azonosító rendszer
2
37.
Egyezményes jelek, jelkulcsok
2
38.
A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken
2
39.
A topográfiai térképek szelvényezése
2
40.
Ismétlő foglalkozás
2
ELMÉLET 6 óra
GYAKORLAT: 12 ÓRA
B) FEJEZET
TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK
3. TÁRGYKÖR Tájékozódás a terepen
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
41.
A terepi tájékozódás alapjai
2
42.
Tájékozódás a terepen térképpel
4
43.
A globális helymeghatározás elve
2
44.
A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei
2
45.
Ismétlő foglalkozás a B) fejezet anyagából
2
46.
Ellenőrző foglalkozás a B) fejezet anyagából
1
ELMÉLET: 7 ÓRA
GYAKORLAT: 6 ÓRA
C) FEJEZET
ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
1. TÁRGYKÖR Az általános harcászat alapfogalmai
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
47.
A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai
2
48.
A katonák tevékenysége a harcmezőn
1
49.
Ismétlő foglalkozás
1
C) FEJEZET
ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
2. TÁRGYKÖR A béketámogató műveletek alapjai
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
50.
A béketámogatás kialakulása és feladatai
2
51.
A nem háborús műveletek felosztása és jellemzésük
2
52.
Békefenntartó eljárásmódok
2
53.
Ismétlő foglalkozás
1
C) FEJEZET
ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
3. TÁRGYKÖR A lőelmélet alapjai
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
54.
A lövész lőszerek felépítése és jellemzői
2
55.
A lövedék röppályájának elemei
2
56.
A lövés
2
57.
Ismétlő foglalkozás
1
1. 2. 3. TK. ELMÉLET: 12 ÓRA
GYAKORLAT: 6 ÓRA
C) FEJEZET
ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
4. TÁRGYKÖR Túlélési ismeretek
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
58.
A túlélés alapelvei
1
59.
Felkészülés rendkívüli helyzetekre
1
60.
Menedékkészítés
1
61.
A tűzgyújtás módszerei
1
62.
A víznyerés módszerei
1
63.
Élelemszerzés a természetből
1
64.
Az álcázás és rejtőzködés szabályai
1
65.
Ismétlő foglalkozás
2
C) FEJEZET
ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
5. TÁRGYKÖR ABV védelmi alapismeretek
Lecke
száma
Tanóra
Lecke címe
66.
Nukleáris fegyverek
1
67.
Az atomrobbanás pusztító tényezői
1
68.
A biológiai harcanyagok jellemzői és felosztása
1
69.
A biológiai harcanyagok hatása és alkalmazása
2
70.
A vegyi fegyverek általános jellemzői és felosztása
1
71.
A mérgező harcanyagok élettani hatásai
2
72.
A védekezés lehetőségei az ABV fegyverek hatásai ellen
3
73.
Ismétlő foglalkozás
3
4. 5. TK. ELMÉLET: 17 ÓRA
GYAKORLAT: 6 ÓRA
C) FEJEZET
ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
6. TÁRGYKÖR Haditechnikai ismeretek
Lecke
száma
Tanóra
Lecke címe
74.
Az AK-63D gépkarabély részei, működése és jellemző adatai
2
75.
A 96M P9RC Parabellum pisztoly részei, működése és jellemző
adatai
2
76.
A 96M NF támadó kézigránát részei, működése és jellemző
adatai
1
77.
A 93M NF védő kézigránát részei, működése és jellemző
adatai
1
78.
A T–72 harckocsi jellemzése és fegyverzete
1
79.
A BTR–80A gyalogsági harcjármű jellemzése és fegyverzete
1
80.
A JAS–39 Gripen repülőgép jellemzői és technikai adatai
1
81.
A MI–24D harci helikopter jellemzői és technikai adatai
1
82.
Ismétlő foglalkozás
2
ELMÉLET: 6 ÓRA
GYAKORLAT: 6 ÓRA
C) FEJEZET
ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
7. TÁRGYKÖR Alaki felkészítés
Lecke
száma
Tanóra
Lecke címe
83.
Az egyenruha története és szerepe a különböző korokban
2
84.
Az alaki tevékenység kialakulása, jelentősége a katonák
kiképzésében
1
85.
Az alakiság fogalma, a katonai rend és fegyelem jelentősége
1
86.
Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg
2
87.
Tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés szabályai
2
88.
A katonai kötelékek kialakulása és fejlődése
2
89.
A raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben
2
90.
Katonai rendezvények
2
91.
Ismétlő foglalkozás
2
92.
Ismétlő foglalkozás a C) fejezet anyagából
2
93.
Ellenőrző foglalkozás az C) fejezet anyagából
1
ELMÉLET: 4 ÓRA
GYAKORLAT: 12 ÓRA
D) FEJEZET
A Magyar Köztársaság honvédelme,
szerződéses katonák a Magyar Honvédségben
1. TÁRGYKÖR
A honvédelem rendszere, a honvédelmi kötelezettségek tartalma,
a Magyar Honvédség személyi állománya.
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
94.
A szabályozás szintjei, törvények, miniszteri rendeletek, helyi
szabályzók
1
95.
Az Alkotmány előírásai a honvédelemről, a minősített időszakok
jellemzői
1
96.
A honvédelem rendszerének felépítése, a védelmi bizottságok
feladatai
1
97.
A honvédelmi kötelezettségek tartalma
1
98.
A Magyar Honvédség feladatai
1
99.
A Magyar Honvédség személyi állományának összetétele, a
jogviszony sajátosságai
1
100.
A hivatásos és szerződéses jogviszony jellemzői
1
101.
Az önkéntes tartalékos és a ZMNE ösztöndíjas hallgatói
jogviszony jellemzői, létrejöttének és megszűnésének feltételei
1
102.
Ismétlő foglalkozás
2
ELMÉLET: 10 ÓRA
D) FEJEZET
A Magyar Köztársaság honvédelme,
szerződéses katonák a Magyar Honvédségben
2. TÁRGYKÖR
A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben
Lecke
száma
Tanóra
Lecke címe
103.
A katonák feladatai és kötelességei
1
104.
A katonai rendfokozatok
1
105.
A szabályzat szerinti élet és a napirend
1
106.
Az alegységszintű szolgálatok feladatai
1
107.
A függelmi viszonyok tartalma, a parancs jellemzői
1
108.
A katonai udvariasság szabályai
1
109.
A katonák járandóságai, biztosításuk általános szabályai
1
110.
A katonák elhelyezése
1
111.
A katonák élelmezési ellátása
1
112.
A katonák ruházati ellátása
1
113.
A katonák illetménye
2
114.
Ismétlő foglalkozás
2
ELMÉLET: 8 ÓRA
GYAKORLAT: 6 ÓRA
D) FEJEZET
A Magyar Köztársaság honvédelme,
szerződéses katonák a Magyar Honvédségben
3. TÁRGYKÖR
Hadijogi alapismeretek
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
115.
A hágai és a genfi egyezmények létrejötte, tartalma
1
116.
A harcos megkülönböztetése és jellemzői
1
117.
A zsoldos, a kém és a terrorista jellemzői
1
118.
A hadifoglyokkal való bánásmód szabályai
1
119.
A polgári lakosság védelme
1
120.
A hadviselés eszközeinek szabályozása
1
121.
Háborús bűnök a II. világháború óta
1
122.
Ismétlő foglalkozás
1
123.
Ismétlő foglalkozás a D) fejezet anyagából
3
124.
Ellenőrző foglalkozás a D) fejezet anyagából
1
ELMÉLET: 12 ÓRA
E) FEJEZET
EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK
1. TÁRGYKÖR
A sérültek kimentése
Lecke
száma
Tanóra
Lecke címe
125.
Feladatok a baleseti helyszínen, a sérültek osztályozása
1
126.
A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje
1
127.
A sérültek és betegek mozgatása, fektetési módjai
2
128.
Ismétlő foglalkozás
1
ELMÉLET: 2 ÓRA
GYAKORLAT: 3 ÓRA
E) FEJEZET
EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK
2. TÁRGYKÖR
Újraélesztés
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
129.
Az eszméletlen sérült vizsgálata
2
130.
Az újraélesztés végrehajtása
2
131.
Ismétlő foglalkozás
1
ELMÉLET: 1 ÓRA
GYAKORLAT: 4 ÓRA
E) FEJEZET
EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK
3. TÁRGYKÖR
Vérzéscsillapítás
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
132.
Az artériás vérzés ellátása
1
133.
A vénás vérzés ellátása
1
134.
Törések és ízületi sérülések ellátása
1
135.
Ismétlő foglalkozás
1
ELMÉLET: 1 ÓRA
GYAKORLAT: 3 ÓRA
E) FEJEZET
EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK
4. TÁRGYKÖR
Harctéri ellátás
Lecke
száma
Lecke címe
Tanóra
136.
A sérült katonák NATO elvek szerinti harctéri ellátása
1
137.
Ismétlő foglalkozás az E) fejezet anyagából
2
138.
Ellenőrző foglalkozás az E) fejezet anyagából
1
ELMÉLET: 1 ÓRA
GYAKORLAT: 3 ÓRA
ÖSSZES ÓRASZÁM
ELMÉLET: 121 ÓRA (61%) GYAKORLAT: 77 ÓRA (39%)
A) FEJEZET ELMÉLET: 26 ÓRA GYAKORLAT: 10 ÓRA
B) FEJEZET ELMÉLET: 18 ÓRA GYAKORLAT: 18 ÓRA
C) FEJEZET ELMÉLET: 42 ÓRA GYAKORLAT: 30 ÓRA
D) FEJEZET ELMÉLET: 30 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA
E) FEJEZET ELMÉLET: 5 ÓRA
EBBŐL A DIÁKOK GYAKORLÁSA
ALAKI: 12
----
TEREPTAN: 18
GYAKORLAT: 13 ÓRA
ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY
EÜ: 13
ÖSSZ: 43 ÓRA
A TANKÖNYV
A TANKÖNYV
A KÉSZÍTÉSKOR ALKALMAZOTT TANÍTÁSI STRATÉGIÁK
a hasonlóságok és különbségek bemutatása, azonosítása és kerestetése;
a lényeges információk kiemelése és összefoglalása;
rendszeres ismétlés és megerősítés;
otthoni feladatadás és gyakorlás;
vizuális ismeretforrások alkalmazása;
kooperatív tanulásszervezés;
a tanulási célok és követelmények előzetes meghatározása;
a lényegre történő orientáció kérdések segítségével.
TANKÖNYVRENDELÉS: ZRÍNYI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS Kft.
Kenderes Magdi
Email: [email protected]
Telefon: 06 30 343 7706
TANKÖNYV - ADATOK
422 oldal
5 fejezet
20 tárgykör
138 lecke
304 illusztráció
111 (339 oldal) új ismeretet feldolgozó lecke
355 db feladat
92 db közvetlenül illusztrációhoz tartozó feladat
141 db illusztrációhoz tartozó egyéb feladat
18 tárgyköröket záró ismétlő foglalkozás
5 fejezetet záró ismétlő foglalkozás
5 fejezetet záró ellenőrző foglalkozás
tankönyvvé nyilvánítás:
2009. december 21.
HM-69157 szám
TANKÖNYV – A LECKÉK FELÉPÍTÉSE
Bevezető: A lecke tartalmának bemutatása kérdések formájában.
Indító feladat: amely ráhangolja a tanulókat az új témára,
és alkalmas arra, hogy előhívja az előzetes ismereteiket
a témával kapcsolatban.
Problémafelvetés: Egy példán keresztül annak bemutatása,
hogy milyen problémák megoldásához és megértéséhez
szükségesek azok az ismeretek, amikről a leckében szó lesz.
Ismeretadás: az új ismeretanyag jellemzői az alcímekkel tagolt
tartalom, logikusan felépülő ismeretelemek, érthető szövegezés,
képek, ábrák, térképek alkalmazása a hozzájuk kacsolódó
kérdésekkel és feladatokkal.
Alkalmazás: egyéni és csoportos feladatok, amelyek
a tanultak alkalmazását vagy továbbgondolását igénylik.
Összefoglalás: A lényeg megismétlése rövid pontokba szedve.
A TANKÖNYV LECKÉINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az 1-138. leckék egy logikai láncra vannak „felfűzve”. Az egyes leckék
új ismeretanyagai a már megtanult ismeretekre épülnek. Továbbá a
leckék feladatai folyamatosan hivatkoznak a már tanultakra, sok
esetben konkrét ismétlő feladatokat határoznak meg a diákok számára.
AZ EGYES TÁRGYKÖRÖK ÉS FEJEZETEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK
„A” FEJEZET
1-11. LECKE elhelyezi hazánkat a világban, megérteti, hogy miért fontos a
honvédelem, ezen belül mi a Magyar Honvédség szerepe.
13-18. LECKE a katonai terminológia, alapfogalmak megismerése, ezen leckék
anyagát az 1-11. lecke alapozza meg,
22-25. LECKE a modern hadviselésről szól, ehhez már szükséges az 1-18. leckék
ismeretanyaga.
„B” FEJEZET
29-43. LECKE elsajátításához kellenek a 13-18. leckékben megismert fogalmak.
43-44. LECKE anyagának elsajátításához szükséges a 22-25. leckék anyaga.
A TANKÖNYV LECKÉINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI
„C” FEJEZET
47-48. LECKE
50-55. LECKE
54-55. LECKE
66-73. LECKE
74-82. LECKE
83-90. LECKE
anyagát (harcászat) a 13-18. leckék alapozzák meg.
anyagát (béketámogatás) az 1-11. leckék alapozzák meg.
anyaga (lőkiképzés, túlélés) önálló ismeretanyag.
anyagát (ABV ismeretek) az 1-11. leckék alapozzák meg.
anyaga (haditechnika) önálló ismeretanyag.
anyagát (alaki) a 13-18. leckék alapozzák meg.
„D” FEJEZET
94-102. LECKE (honvédelmi szabályzók) anyagának az elvárható szinten történő
elsajátításához szükségesek a történelmi előtanulmányok.
103-114. LECKE anyaga (a katonák napi élete) önálló ismeretanyag, de akkor
hatékony az oktatás, ha ekkorra már vannak ismereteik a Magyar Honvédségről.
115-122. LECKE anyagának (hadijog) elsajátításához szükséges ismerni a XX.
század második felének történelmét, szükséges hozzá az 1-11, az 50-55. lecke.
„E” FEJEZET
125-135. LECKE (egészségügyi ismeretek) önálló ismeretanyag.
136-137. LECKE (harctéri ellátás) szükségesek az „A” és a „C” fejezet ismeretei.
A gyakorlati foglalkozások blokkosításához kellő körültekintéssel az egyes
fejezeteken belül az elméleti leckék oktatásának sorrendjén lehet változtatni.
A TANÁRI KÉZIKÖNYV
TANÁRI KÉZIKÖNYV - FELÉPÍTÉS
ÓRAELOSZTÁS
KERETTANTERV
ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK
DVD MELLÉKLET
TANÁRI KÉZIKÖNYV – DVD MELLÉKLET
MÓDSZERTAN
51 FEJEZET - 122 OLDAL
KÉPEK
A TANKÖNYV ILLUSZTRÁCIÓI
EGYENKÉNT KIVETÍTHETŐ
FORMÁBAN
DIASOROZATOK
49 TÉMAKÖRBEN ÖSSZESEN
1182 DB FÉNYKÉP
TANÁRI KÉZIKÖNYV – MÓDSZERTAN
A tárgykörhöz tartozó leckék címei és óraszámai
A tematikai egység feldolgozása során elérendő célok
A feldolgozáshoz alkalmas ismerethordozók
A feldolgozás során javasolt tanári tevékenység
A feldolgozás során javasolt tanulói tevékenység
A tematikai egységhez tartozó javasolt értékelési feladatok
A KVÍZ
KVÍZ
TÁRGYKÖR
KÉRDÉS
(DB)
TÁRGYKÖR
KÉRDÉS
(DB)
1. TK.
127
11. TK.
100
2. TK.
95
12. TK.
70
3. TK.
117
13. TK.
100
4. TK.
61
14. TK.
70
5. TK.
137
15. TK.
130
16. TK.
100
17. TK.
100
18. TK.
100
19. TK.
100
6. TK.
100
7. TK.
42
8. TK.
63
9. TK.
23
20. TK.
60
10. TK.
50
ÖSSZESEN
1745
KATONAI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK
ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI
KÖVETELMÉNYEK
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
2. számú melléklet
Középszinten: írásbeli, szóbeli
Emelt szinten: írásbeli, szóbeli
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI
KÖVETELMÉNYEK
40/2002.(V.24.) OM rendelet
A középszintű vizsgán a diákoknak az egyszerűbb ismeretszerzési
eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáiról kell
számot adniuk. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott
témakörök lényegi ismeretanyagának reprodukálása, a fontosabb
összefüggések felismerése, a katonai terminológia használata, a
gyakorlati ismeretek elsajátítása és az érettségin történő alkalmazása
a követelmény.
Az emelt szintű vizsga elsősorban a katonai felsőoktatásba készülő
diákok képességeit és ismereteit vizsgálja, ahol a vizsgázótól a
középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb
ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőkészséget, összetettebb
összehasonlítási és elemzési szempontokat követel meg, valamint a
tények és az adatok tágabb körét kéri számon.
II. A VIZSGA LEÍRÁSA - A vizsga részei
Középszint
Emelt szint
Írásbeli vizsga
Szóbeli
vizsga
Írásbeli vizsga
Szóbeli
vizsga
120 perc
15 perc
240 perc
30 perc
100 pont
50 pont
100 pont
50 pont
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
120 perc
15 perc
Feladatlap
megoldása
100 pont
„A” altétel
térkép és
tereptani
alapismeretek
„B” altétel
„C” altétel
alaki
ismeretek
egészségügyi
ismeretek
20 pont
15 pont
15 pont
50 pont
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA - TÉMAKÖRÖK
Témakörök
Középszint
írásbeli
1.
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
X
2.
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek
X
3.
A modern háborúk jellemzői, különleges egységek
X
4.
Térkép- és tereptani alapismeretek
X
5.
Általános katonai ismeretek
X
6.
Alaki ismeretek
7.
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
X
8.
Hadijogi alapismeretek
X
9.
A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben
X
10.
Egészségügyi ismeretek
X
szóbeli
X
X
X
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA – ÍRÁSBELI FELADATLAP
Témakörök
Megoszlás
aránya (db)
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
3-4
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek
3-4
A modern háborúk jellemzői, különleges egységek
2-2
Térkép- és tereptani alapismeretek
3-4
Általános katonai ismeretek
5-7
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
2-4
Hadijogi alapismeretek
2-2
A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben
2-2
Egészségügyi ismeretek
2-3
EMELT SZINTŰ VIZSGA FELÉPÍTÉS
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
240 perc
30 perc
„A” feladat
I.
Feladatsor
II.
Feladatsor
80 perc
160 perc
40 pont
60 pont
100 pont
„B” feladat
„C” feladat
egy téma
alaki ismeretek
összefüggő
vagy
kifejtése megadott
térkép- és
szempontok
tereptani
egészségügyi
alapján
alapismeretek ismeretek
20 pont
15 pont
50 pont
15 pont
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
I. FELADATSOR FELÉPÍTÉS
Emelt szint
Fsz
Témakörök
biztonságpolitikai
írásbeli
szóbeli
X
X
X
X
X
X
1.
A Magyar
környezete
Köztársaság
2.
A Magyar
szervezetek
Honvédség
3.
A modern
egységek
háborúk
4.
Térkép- és tereptani alapismeretek
X
X
5.
Általános katonai ismeretek
X
X
6.
Alaki ismeretek
7.
A
honvédelem
kötelezettségek
8.
Hadijogi alapismeretek
9.
A szerződéses
Honvédségben
10.
Egészségügyi ismeretek
felépítése,
jellemzői,
katonai
különleges
X
rendszere,
katonák
élete
honvédelmi
a
Magyar
X
X
X
X
X
X
X
X
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
I. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK
Témakörök
Megoszlás aránya
(db)
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
3-4
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek
2-4
A modern háborúk jellemzői, különleges egységek
1-2
Térkép- és tereptani alapismeretek
2-4
Általános katonai ismeretek
4-6
A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek
2-3
Hadijogi alapismeretek
1-2
A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben
1-2
Egészségügyi ismeretek
2-3
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
II. FELADATSOR
2 hosszú szöveges, elemző, 2 rövid szöveges, problémamegoldó, valamint
2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani.
A 2 hosszú szöveges, elemző feladat: forrásanyag nélkül 35-40 soros szövegben
(kb. 170-180 szóban) egy fogalom vagy kérdés kifejtése a megadott terjedelemben,
szempontok segítségével.
A feladatokra maximálisan 15-15 pont adható.
A 2 rövid kifejtendő feladat: egy szöveges, problémamegoldó feladat. Megadott
forrás (szöveges, képi) felhasználásával kell néhány mondatban, 9-10 sorban kb.
60-70 szóban megoldani a kitűzött feladatot.
A feladatokra maximálisan 10-10 pont adható.
A 2 tájékozódással kapcsolatos feladat: térképen végrehajtott konkrét
szerkesztési feladatot jelent. Ez lehet egy adott pont koordinátája, adott pont
azonosító adatai, egy megadott tereptárgy vagy pont azonosítása a térképen, a
terepi tájékozódással kapcsolatos térképi szerkesztési feladat.
A feladatokra maximálisan 5-5 pont adható.
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK A) FEJEZET
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezetének változása a II. világháború óta napjainkig
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának főbb elemei, jellemző vonásai
Hazánk Nemzeti Katonai Stratégiájának fontosabb elemei
A Magyar Köztársaság biztonsági helyzetének változása a NATO-ba történt belépésünk óta
Az Európai Uniós tagság hatása a Magyar Köztársaság biztonsági helyzetére
A NATO létrejöttének történelmi körülményei
A NATO-doktrínák kidolgozásának történelmi háttere, hatásuk a világpolitikai helyzetre
A NATO feladatrendszerének változása a kétpólusú világrend megszűnése után
A NATO válasza a XXI. század biztonságpolitikai kihívásaira
Az Európai Unió kialakulásának folyamata, az integráció lépcsőfokai
Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának szükségessége és jellemzői
Az ENSZ tevékenysége a világ válságövezeteiben 1945 óta
Az ENSZ első generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői
Az ENSZ második generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői
Az ENSZ harmadik generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői
A Magyar Honvédség béketámogató tevékenységének története
A Magyar Honvédség aktuális külföldi misszióinak feladatai és jellemzése
A Magyar Honvédség felépítése, haderőnemeinek jellemzői
A globalizáció és a modern hadviselés kapcsolata
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK B) FEJEZET
A terep- és tájtípusok jellemzői, hatásuk elemzése a katonai tevékenységekre
Egy adott pont UTM koordinátájának meghatározása
Egy adott pont földrajzi koordinátájának meghatározása
Egy adott pont MGRS azonosítójának meghatározása
Egy adott pont GEOREF azonosítójának meghatározása
Az IMW szelvényezési rendszer jellemzése
A földrajzi, a mágneses és a hálózati északi irányok összefüggései
Tájékozódási módszerek a terepen
A GPS alapú tájékozódás elve
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK C) FEJEZET
A béketámogató eljárások rendszere az 1992-es ENSZ főtitkári jelentés alapján
Az egyes békefenntartó eljárásmódok bemutatása
A katonákat érhető rendkívüli helyzetek rendszere
A túlélés érdekében szükséges teendők bemutatása
A nukleáris fegyverek jellemzői, alkalmazásának hatásai
A vegyi fegyverek csoportosítása és jellemzése
A biológiai fegyverek csoportosítása és jellemzése
Az alaki tevékenység kialakulása, az alakiság jelentősége a katonai fegyelem fenntartásában
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK D) FEJEZET
A Magyar Köztársaság honvédelmét meghatározó jogszabályok
A minősített időszakok elrendelésének feltételei, az egyes minősített időszakok jellemzői
A honvédelmi kötelezettségek rendszere, tartalma
A honvédelem rendszerének irányítása minősített időszakokban
A Honvédelmi Tanács összetétele és feladatai
A genfi egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei
A hágai egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei
KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA
ANYAGSZÜKSÉGLETE
ALAKI ISMERETEK: NEM KELL SEGÉDANYAG
TÉRKÉP ÉS TEREPTANI ISMERETEK: A SZÜKSÉGES
TÉRKÉPSZELVÉNYEK A TÉTELEKHEZ MELLÉKELVE LESZNEK
EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK: KÖTSZER
A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉS AZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI
I. FELADATSOR LEHETSÉGES FELADATTÍPUSAI
rövid
választ igénylő, nyitott kérdések,
feleletválasztás, ahol legalább négy válaszlehetőség van,
hiányos szöveg kiegészítése, szavak, kifejezések pótlása,
képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás,
képeken lévő információk felismerése,
hamis és igaz állítások kiválasztása,
fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kiválasztása,
ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése,
egymáshoz rendelés, például:
képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása,
vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása,
csoportosítás megadott kategóriák szerint stb.
MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR
HOSSZÚ SZÖVEGES, ELEMZŐ 1. FELADAT
Mutassa be a NATO történetének fontosabb állomásait, reagálását a biztonsági
környezet változásaira! A feladat megoldásakor vegye figyelembe az alábbi
szempontokat!
a tömeges megtorlás stratégiája
a rugalmas reagálás stratégiája
a válságkezelés stratégiája
az „out of area” missziók
a 2001. szeptember 11-i terrortámadás hatása
HOSSZÚ SZÖVEGES, ELEMZŐ 2. FELADAT
Jellemezze az atomrobbanás pusztító tényezőit! A feladat megoldásakor vegye
figyelembe az alábbi szempontokat!
a hő- és fénysugárzás
a lökő-szívó hatás (detonáció), vagyis a légköri hullám
az áthatoló (kezdeti) radioaktív sugárzás
az elektromágneses impulzus
a visszamaradó radioaktív sugárzás
MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR
RÖVID SZÖVEGES, PROBLÉMAMEGOLDÓ 1. FELADAT
Mi az összefüggés a jelvény és a két kifejezés között? Jellemezze a hozzájuk
kapcsolódó feladatot!
Villaggio Italia
Pec
RÖVID SZÖVEGES, PROBLÉMAMEGOLDÓ 2. FELADAT
Mutassa be a Nemzetközi Törvényszék létrejöttének körülményeit és feladatait!
MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ SZÓBELI „A” FELADAT
Ismertesse a Magyar Honvédség tényleges állományát! Melyek a hivatásos és az
önkéntes tartalékos jogviszony fontosabb jellemzői?
MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR
TÁJÉKOZÓDÁSSAL KAPCSOLATOS FELADAT
MAGYARÁZZA MEG A KÉPEN LÁTHATÓ
TÉRKÉPSZELVÉNYEK KÖZÖTTI
ÖSSZEFÜGGÉSEKET!
MIT JELENTENEK A KÉPEN
LÁTHATÓ UTM
KOORDINÁTA ADATAI?
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!