тук - Надежда

download report

Transcript тук - Надежда

15. СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ
“АДАМ МИЦКEВИЧ”
Можете да се свържете с нас
по различни начини!


Адрес: София, кв. “Надежда”,
ул. “Йордан Хаджиконстантинов” №68
Телефони: Директор – 0884801603
9381304
Пом. Директор –
9387173
e – mail: [email protected]
интернет страница: www.15sou-sofia.com
Нашите цели:

Единодействие на цялата педагогическа
колегия за издигане авторитета на
училището като се повишават качеството на
обучение и се обновява материалната база;

Грижи и внимание към всеки наш ученик;

Поддържане на приятна творческа
атмосфера в училището.
ПРИЕМ 2012/2013
ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ
ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
ЗА ПЕТГОДИШНИ
•Развитие на комуникативноречевите умения
•Английски език
•Сюжетно-ролеви игри в подходяща
познавателна среда
•Игри, развиващи двигателната
активност на децата
ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
ЗА ШЕСТГОДИШНИ
•Отлична подготовка за първи клас
•Английски език
•Интерактивни методи на обучение
•Изобразително и приложно
изкуство
•Модерни танци и спортни игри
ПЪРВИ КЛАС

Целодневна организация на обучение

Паралелки с 20-22 деца за повече грижа за всеки ученик

Топъл обяд и безплатна закуска и плод всеки ден

Информационни технологии като задължително избираема
подготовка

Английски език като задължително избираема подготовка

Допълнителен час по български език като задължително
избираема подготовка

Възможност за допълнителни занимания в училището - футбол,
танци, плуване, таекуон до, фитнес и други спортове
ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

допълнителни учебни часове по БЕЛ, Немски
език, Руски език, Испански език, Математика,
Информационни технологии, Музика,
Изобразително изкуство и подготовка за
външното оценяване след VII – ми клас;

първи чужд език – английски.
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН
ОСМИ КЛАС
Една паралелка в профил "Технологичентуризъм" - Профилиращи предмети:
-Технологии
-География и икономика
-Информационни технологии
-туризъм с практика в Гърция и Банско. учениците имат възможност да изучават
-чужди езици по избор - английски, немски и
руски език.
В нашето училище се обучават ученици от 5 до 18
годишна възраст, които с удоволствие идват на
училище
Предлагаме качествено образование от висококвалифицирани
преподаватели, което се осъществява в много добра материалнотехническа база и специално отношение към всеки ученик.
Приключихме успешно
четири европейски проекта с
партньори от
Великобритания, Германия,
Полша, Дания, Испания,
Италия, Финландия,
Португалия, Румъния,Гърция,
Турция.
Предстои ни участие в
следващ проект с
единадесет европейски
държави.
В началото на втория учебен срок
в 15 СОУ „Адам Мицкевич” стартират
17 извънкласни форми по проект
„Успех” на МОМН, финансиран от
Европейския съюз.
Целта на проекта е да осмисли
свободното време на учениците и
да направи училището
по-привлекателно за младите хора.
ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ПО
ФУТБОЛ
15 СОУ „Адам Мицкевич” е едно от петте училища
включени в Детска академия по футбол, ръководена от
един от най-добрите ни селекционери в популярния спорт
Пламен Марков.
Под ръководството на професионални треньори
нашите ученици ще имат възможност да открият и
развият своя талант във футболната игра, да повишат
своята мотивация за физическа активност , да калят
своите волеви качества.
В училището се организират зелени училища и екскурзии,
където учениците се запознават с паметници на културата и
известни природни забележителности.
Учителите от 15. СОУ с много
труд и усърдие обгрижват учениците,
за да може родителите да са спокойни
за тяхното здраве и успехи в училище.
Уважаеми родители, очакваме да
запишете вашите деца в 15 училище,
защото усърдието е майка на успеха.