kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

download report

Transcript kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Kelių ir gatvių, jų statinių bazės
kūrimas, valdymo organizavimas.
Kelių infrastruktūros priežiūros
modernizavimas ir plėtros
modernizavimo galimybės regione.
Dainius Miškinis
2013-09-20
TURINYS
• I – Kelių ir gatvių, jų statinių bazės kūrimas;
• II – Turimo turto (valstybės, savivaldybių) valdymo
organizavimas;
• III – Kelių infrastruktūros priežiūros
modernizavimas;
• IV – Kelių (gatvių) infrastruktūros plėtros
modernizavimo galimybės regione.
KELIŲ (GATVIŲ) DANGŲ
VALDYMO SISTEMŲ
PANAUDOJIMAS
3
KELIŲ (GATVIŲ) VALDYMO
SISTEMOS
Tiltų
valdymo
sistemos
Dangų valdymo
sistemos
Vienetinės
Uždaros
Intelektinės
valdymo
sistemos
Kitos
valdymo
sistemos
COTS tipo
(Komercinės)
Atviros
(kompleksinės)
4
1. Kokius kelių (gatvių) tiesimo ir
rekonstrukcijos projektus ir kada reiktų
vykdyti.
2. Kaip organizuoti ir paskirstyti finansavimą
kelių (gatvių) priežiūrai ir remontams.
5
3. Kokią ekonomiją šiandien kelių (gatvių)
remontui, rekonstrukcijai ar naujo kelio
(gatvės) tiesimui išleistos lėšos duos vykdant
kelių priežiūrą ir remontus ateityje, kokią
naudą tai duos visuomenei;
4. Kokios lėšos reikalingos dabar ir bus
reikalingos ateityje, kad būtų pasiektas ir
nuolat palaikomas nusistatytas kelių (gatvių)
tinklo būklės lygis.
6
DVS STRUKTŪROS PAVYZDYS
7
REIKALINGI DUOMENYS
km3.177
km3.000
A10
km2.000
km1.000
km0.000
Kelių (gatvių) tinklo duomenys
Dangos būklės
duomenys
Struktūriniai dangos duomenys
Dangos tipas, a/b markės,
sluoksnių storiai.
8
REIKALINGI DUOMENYS
Kelio (gatvės) dangos būklės matavimai
Vėžės, sukibimas, nelygumas
Dangos defektai (plyšiai, lopai)
9
BENDRAS DANGOS BŪKLĖS
VERTINIMAS
CSI (komforto indeksas)
Važiavimo komfortas
 Važiavimo saugumas

TCI (bendras būklės indeksas)
Nauda
 Optimizavimas

SI (struktūrinis indeksas)
Struktūrinė kelio būklė
 Dangos amžius
 Priežiūros istorija

10
ANALIZAVIMO METODAI
Prioritetinis analizavimas
 Subjektyvus prioritetų sąrašas
 Prioritetai pagal techninius rodiklius
 Prioritetai pagal ekonominius rodiklius
Optimizavimas
Pagal dangos būklės prognozės rodiklius
Dangos būklė
Pagal skirtingas priežiūros strategijų kombinacijas
Optimizavimas pagal nusistatytų rodiklių vertę
0-strategija
strategyija1 (1 T)
strategija 2 (2 T)
strategija 3 (X T)
Laikas
11
Užsienio šalių patirtis parodė, kad dangų
valdymo sistemos naudojimas yra efektyvus
įrankis kelių infrastruktūros priežiūros ir
planavimo procese.
Dangų valdymo sistemos padeda pagrįsti
panaudotų investicijų tinkamumą,
argumentuotai numatyti reikalingų lėšų
skyrimą perspektyvoje.
12
KELIŲ (GATVIŲ) DANGOS RODIKLIŲ MATAVIMAS
Mobili kelių tyrimų laboratorija RST 28








Kelio dangos nelygumas IRI;
Kelio dangos vėžių gyliai (mm);
Skersinio profilio nuolydis (%);
Išilginio profilio nuolydis (%);
Šiurkštumas (mm);
Kelio dangos pažaidos (defektai) (%);
Linijinis atstumas nuo kelio pradžios (m);
Koordinatės (LKS’94 sistemoje).
Matuotų kelių vaizdinės medžiagos
pateikimas
Nuotraukos fiksuojamos kas 20 m, jose matosi kelio danga,
dangos ženklinimas, kelkraščiai, atitvarai, ženklai, nuovažos,14
14
sankryžos ir pan.
MATUOTŲ KELIŲ VAIZDINĖS MEDŽAIGOS
PATEIKIMAS
Duomenų peržiūrėjimo priemonės
16
16
Grafinis duomenų peržiūrėjimas
Nelygumas m/km :
Vėžės mm :
Defektų plotas % :
17
17
Grafinis duomenų peržiūrėjimas
Skersinis nuolydis (%) :
Išilginis nuolydis % :
Šiurkštumas % :
18
18
LAKIS
IS skirta centralizuotai kaupti, tvarkyti ir teikti
valstybinės reikšmės kelių inventorinius ir kitus
su keliais susijusius duomenis.
LAKIS
IS Kelių
projektai
GDR
GRPK
LAKIS
•
•
•
•
•
•
Kelių duomenys
Geoinformacinė sistema
Ataskaitos apie kelius
Specializuotos aplikacijos
Integracija su Google Street View
Schematinis kelio ir kelio objektų
atvaizdavimas
KELIŲ KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS
Nelygumo
pasiskirstymas
intervalais
KELIŲ KOKYBINIŲ RODIKLIŲ PASISKIRSTYMAS
Vėžių gylio
pasiskirstymas
intervalais
LAKIS plėtros planai
LAKIS išplėtimas iki nacionalinio lygio
LAKIS išplėtimas į turto valdymo sistemą
LAKIS dangų valdymo posistemės
sukūrimas
Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių
(gatvių) elektroninio sąrašo/registro
sukūrimas
Savivaldybių duomenų bazė
kelių duomenų bazė“ turėtų būti
„sudaroma“ vadovaujantis Lietuvos
automobilių kelių direkcijos „Vietinės reikšmės
kelių identifikavimo, techninės apskaitos,
duomenų kaupimo ir atnaujinimo
rekomendacijomis“, kurioms 2007 m. vasario 6
d. protokoliniu sprendimu pritarė Lietuvos
savivaldybių asociacijos Valdyba (posėdžio
protokolas Nr. VP-31).
24
„Savivaldybių
Kelių infrastruktūros priežiūros
modernizavimas
Moksliniai tyrimai ir naujų
normatyvų kūrimas
• Šiuo metu rengiamas kelių priežiūros normatyvinių
dokumentų peržiūrėjimas, tikslinimas ir naujų redakcijų
išleidimas. Planuojama, kad 2014 metais nauja Kelių
priežiūros vadovo redakcija tūrėtų būti oficialiai patvirtinta ir
pradėta naudoti valstybinė reikšmė kelių priežiūros srityje.
• Šiuo metu yra rengiama Lietuvos automobilių kelių
efektyvios priežiūros žiemą studija. Jos metu, atlikus
laboratorinius bandymus, išanalizavus ir įvertinus poveikį
aplinkai, bus parinktos frikcinės ir cheminės medžiagos,
labiausiai tinkamos Lietuvos kelių priežiūrai žiemą.
Eismo informacijos sistema
• Šioje sistemoje kaupiama
informacija apie kelio būklę,
eismo sąlygas, kelio dangos
paviršiaus temperatūrą, oro
temperatūrą ir santykinę
drėgmę, rasos tašką, vėjo kryptį,
greitį ir gūsius, kritulių
intensyvumą ir tipą, matomumą,
kelio konstrukcijos įšalo gylį ir kt.
• 123 KOSIS stotelės
• 125 vaizdo kameros
• Planuojama, kad iki šių metų pabaigos vaizdo kamerų bus
beveik 300.
Kelių priežiūros mechanizmų maršrutų
stebėjimo sistema
• Leidžia sekti daugiau nei 800 kelių priežiūros mechanizmų,
turinčių įdiegtus GPS prietaisus, atliekamą darbą.
• Kelių priežiūros įmonės turi galimybę efektyviau kontroliuoti
savo darbuotojus, vesti degalų apskaitą ir organizuoti darbus.
Kelių slidumo matavimai
• Buvo įsigyti ir nuo 2012
metų pradėti naudoti
mobilūs slidumo matavimo
prietaisai RCM 411 ir μTec.
• RCM 411 matuoklis nustato kelio paviršiaus būklę, vandens ar gryno ledo
sluoksnio storį ir sukibimo koeficientą pagal ant dangos esantį sniegą,
ledą ar patižusį sniegą.
• μTec – aplikacija mobiliajam telefonui, naudojanti telefone esantį
akselerometrą ir automobiliui stabdant apskaičiuojanti sukibimo
koeficientą.
• Šiuo metu naujieji optiniai matavimo prietaisai intensyviai naudojami
dviejų kelių priežiūros įmonių VĮ „Alytaus regiono keliai“ ir VĮ „Vilniaus
regiono keliai“ tarnybų kasdieninėse patrulinėse kelių apžiūrose, taip pat
LAKD darbuotojų atliekamose kelių patikrinimuose
Bendradarbiavimas su kelių eismo dalyviais (I)
EISMO INFORMACIJOS CENTRAS
• 2011 m. buvo įkurtas Eismo informacijos centras.
• Tikslas – rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti informaciją
suinteresuotiems asmenims apie eismo sąlygas valstybinės
reikšmės keliuose bei koordinuoti kelių priežiūros veiksmus.
• Vairuotojas, apsilankęs interneto svetainėje www.eismoinfo.lt, gali
sužinoti apie kelių taisymo darbus, jų trukmę, apylankas, taip pat
eismo intensyvumą, įspėjimus apie eismo sutrikimus, apribojimus
keliuose ir susidaryti optimalų kelionės maršrutą.
Bendradarbiavimas su kelių eismo dalyviais (II)
APLIKACIJA IŠMANIESIEMS TELEFONAMS
• Praeitų metų pabaigoje buvo pristatyta nemokama programėlė
išmaniesiems telefonams Eismo info.
• Kelionės metu gaunama informacija apie jūsų maršrute laukiančias
eismo ir orų sąlygas, kliūtis kelyje ir eismo apribojimus, bei,
naudojant šią programėlę, galima pačiam pranešti apie įvykius
kelyje.
Ateities iššūkiai
• Siekiant dar labiau išplėsti eismo informacinės sistemos
galimybes ir turėti informaciją apie kelių būklę ne vien tik tuose
taškuose, kur yra įrengtos KOS stotelės, bet ir ištisai iš viso
kelių tinklo, planuojama šių metų pabaigoje pradėti thermal
mapping’o paslaugos pirkimo procedūras.
• Turimą informaciją technologinę bazę būtina toliau tobulinti ir
labiau integruoti į kelių priežiūros sistemą, apmokant kelių
darbuotojų ir meistrus, skleidžiant gerąją praktiką ir skatinant
rangovus plačiau naudoti informacines technologijas.
Kelių (gatvių) infrastruktūros
plėtros modernizavimo galimybės
regione.
Esami ir galimi finansavimo šaltiniai
Valstybinės reikšmės keliai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vietinės reikšmės keliai (gatvės)
Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programa;
ES fondai;
Paskolos;
Projektai finansuojami koncesijos pagrindais;
Viešosios ir privačios partnerystės projektai;
Baudos surinktos už greičio viršijimus;
Kiti šaltiniai.
8. Miestų, savivaldybių biudžetų lėšos;
9. Juridinių asmenų lėšos;
10. Fizinių asmenų lėšos.
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ
PASKIRSTYMAS ŠIANDIEN
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
PROGRAMOS LĖŠOS
VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS KELIAMS
FINANSUOTI
75 %
SAVIVALDYBIŲ
VIETINIAMS KELIAMS,
VALSTYBINIŲ MIŠKŲ IR
NACIONALINIŲ PARKŲ
KELIAMS, MIESTŲ
GATVĖMS
20 %
~5%
Bendroms reikmėms
>10 %
VYRIAUSYBĖS
REZERVAS (KITOMS
VALSTYBĖS
REIKMĖMS,
SUSIJUSIOMS SU
KELIAIS FINANSUOTI)
5%
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ
PASKIRSTYMAS (ATRIMIAUSIOJE ATEITYJE)
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
PROGRAMOS LĖŠOS
VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS KELIAMS
FINANSUOTI
70 % (nuo 2014-01-01)
65 % (nuo 2015-01-01)
SAVIVALDYBIŲ VIETINIAMS
KELIAMS, VALSTYBINIŲ MIŠKŲ
IR NACIONALINIŲ PARKŲ
KELIAMS, MIESTŲ GATVĖMS
Bendroms reikmėms
>10 %
25 % (nuo 2014-01-01)
30 % (nuo 2015-01-01)
VYRIAUSYBĖS
REZERVAS (KITOMS
VALSTYBĖS
REIKMĖMS,
SUSIJUSIOMS SU
KELIAIS FINANSUOTI)
5%
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO SCHEMA
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR
PLĖTROS PROGRAMA
75%
20%
VALSTYB.REIKŠMĖS KELIAMS
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS
20%
4%
MIŠKŲ, SAUGOMŲ TERITORIJŲ
IR PASIENIO VIDAUS KELIAMS
SVARBIŲ VALSTYBEI VIETINĖS
REIKŠMĖS KELIŲ TIKSL. FIN.
SKIRIA SUSISIEKIMO MINISTRAS
18%
5%
REZERVAS
SKIRIA LRV
76%
MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALD.
VIETIN. REIKŠMĖS KELIAMS
SKIRIA KELIŲ DIREKCIJA
35%
PAGAL SAVIVALDYBIŲ
PATVIRTINT. PROGRAMAS
MIESTŲ SAVIVALDYBĖMS
2%
65%
PAGAL SUTEIKT. NAKVYN.
SKAIČIŲ KURORTAMS
KITOMS (RAJONŲ)
SAVIVALDYBĖMS
KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA 100%
2013 m.– 2014 m.
Valstybinės
reikšmės keliams
75%
Vietinės reikšmės keliams
20%
Planuojama 25%
Planuojama 70 %
Miškų, nacionalinių parkų,
saugomų teritorijų,
pasienio keliams 4%
(Skiriama Aplinkos ministro
įsakymu)
Naudojama pagal atitinkamų
institucijų objektų sąrašus
suderintus su Kelių direkcija
Miestų savivaldybėms -35%
50% - pagal gyventojų skaičių
25%-pagal kelių ir gatvių ilgį
25%-sumos pagal transporto
priemonių skaičių
% kapitalui
formuoti
% einamiesiems
tikslams
Miestų ir rajonų savivaldybių vietinės
reikšmės keliams 76%
Planuojama 66%
(Skiriama Kelių direkcijos direktoriaus
įsakymu)
Lėšos paskirstomos pagal Programos
lėšų naudojimo tvarkos apraše nustatytą
metodiką
Rajonų savivaldybėms -65%
50% - pagal gyventojų skaičių
25% -pagal kelių ir gatvių ilgį
25% - pagal žemės ūkio naudmenų
plotą
% kapitalui
formuoti
% einamiesiems
tikslams
Valstybės reikmėms ,
susijusioms su keliais,
finansuoti 5%
(Skiriama LRV nutarimu)
Svarbiems valstybei
vietinės reikšmės keliams
20%
Planuojama 30%
(Skiriama Susisiekimo
ministro įsakymu)
Naudojama pagal objektų
sąrašą suderintą su VRM
18% visoms
savivaldybėm
s
atsižvelgiant į
pateiktus
prašymus
Planuojama
27%
2% kurortų
savivaldybė
ms pagal
suteiktų
nakvynių
skaičių
Planuojama
3%
Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių sektoriaus
finansavimas (KPPP realios lėšos ir įvertinus kainų
indeksą), mln. Lt
1800
1589
1600
1400
1200
1125
1045
1000
850
841
800
894
833
736
627
927
803
1045
1006
898
825
1042
1022
931
867
780
636
625
642
663
716
695
681
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
Faktiškai skirta lėšų
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Realus finansavimas įvertinus statybos kainų indeksą
2013*
39
2014*
IŠ KPPP paimta bendroms valstybės reikmėms, mln. Lt
Per 2009 –2013 m. iš KPPP paimta bendroms valstybės reikmėms 1227 mln. LT
Faktinis valstybinės ir vietinės reikšmės kelių
sektoriaus finansavimas įvertinus statybos kainų
indeksą
mln. Lt
1800
1589
1600
1400
1200
1045
1000
800
850
736
625
841
894
833
1125
927
1,006
803
825
898
867
636
565
400
642
200
135
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Realus finansavimas įvertinus statybos kainų indeksą
2008
2009
2010
1042
1022
716
695
681
931
780
600
1045
663
207
2011
124
196
146
2012
2013*
2014*
Papildomai paimta bendroms biudžeto reikmėms
Faktiškai skirta lėšų
41
Kelių (gatvių) infrastruktūros
plėtros modernizavimo galimybės
regione.
Lėšų kelių priežiūrai ir jos plėtrai reikia ne kelių priežiūrą
atliekančioms įmonėms ir rangovams,
jų reikia kelių naudotojams.
Ačiū už dėmesį