fuar izinleri ve destekleri daire başkanlığı

download report

Transcript fuar izinleri ve destekleri daire başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
30 Kasım 2011
İzmir
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
FUAR DESTEKLERİ
I. Yurt içi
Amaç
Yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması
Uluslararası düzeyde katılımın arttırılması
95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas
Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ve bu
Tebliğe ait Uygulama Usul ve Esasları
Uluslararası düzeyde katılımın arttırılması
Mevzuat
Destekten
kimler
yararlanabilir?
30 Kasım 2011
Bakanlık tarafından belirlenecek kriterlere uygun
yerli organizatörler
İzmir
2
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
FUAR DESTEKLERİ
II. Yurt dışı
Amaç
Mevzuat
Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara
katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması
2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ve bu
Tebliğe ait Uygulama Usul ve Esasları
2010/5 Sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine
ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ ve bu Tebliğe
ait Uygulama Usul ve Esasları
30 Kasım 2011
İzmir
3
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımı Desteği;
Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı
Kararı’nın 4’üncü Maddesi’nin verdiği yetkiye dayanılarak
“İhracata Yönelik Devlet Yardımları” kapsamında
yürütülen bir destektir.
30 Kasım 2011
İzmir
4
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2009/5 Sayılı Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları
Üretici/imalatçı organizasyonları
(Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları, Dernek, vb.)
Destekten Kimler
Yararlanabilir?
Tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar
(MKE, TCDD, Eti Holding, Çaykur, vb.)
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
kurulmuş şirketler
Bakanlıktan izin alarak milli düzeyde fuar
katılımı gerçekleştiren organizatörler
30 Kasım 2011
İzmir
5
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
FUAR KATILIM TÜRLERİ
Yurt Dışı Fuar Katılımı
Milli Katılım
Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar
Bireysel Katılımı
30 Kasım 2011
İzmir
6
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yurt Dışı
Fuar Katılımı
30 Kasım 2011
Türk
Türkihraç
ihraçürünlerinin
ürünlerinin
tanıtılması
tanıtılmasıve
vepazarlanması
pazarlanması
amacıyla
amacıylayurt
yurtdışında
dışında
düzenlenen;
düzenlenen;ticari
ticarinitelikli
nitelikliTürk
Türk
İhraç
İhraçÜrünleri
ÜrünleriFuarı,
Fuarı,Sektörel
Sektörel
Türk
Türkİhraç
İhraçÜrünleri
Ürünleri
Fuarı,Yabancı
Fuarı,YabancıFirma
FirmaKatılımlı
Katılımlı
Sektörel
SektörelFuar
Fuarve
vegenel
genelveya
veya
sektörel
sektörelnitelikteki
niteliktekiuluslararası
uluslararası
fuarlara
fuarlaraMilli
MilliKatılım
Katılım
organizasyonudur.
organizasyonudur.
İzmir
7
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yurt Dışı Fuar Katılım Türleri
Milli Katılım:
Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara,Türk
firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde
gerçekleştirdiği toplu katılımlardır.
Türk İhraç Ürünleri Fuarı:
Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk ihraç
ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarlardır.
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı:
Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin
tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlardır.
Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar:
Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç
ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancı
katılımcıların da iştirakine açık uluslararası sektörel nitelikli fuarlardır.
30 Kasım 2011
İzmir
8
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yurt Dışı Fuarlarda
Destek Kapsamı
Katılımcı için
Katılım Bedeli
• Yer kirası
Temsilci Ulaşım Masrafları
2 temsilcinin ekonomi sınıfı
gidiş-dönüş ulaşım masraflarının
%50’si
• Stand konstrüksiyonu ve dekorasyon
• Nakliye, gümrükleme, sigorta
• Organizatör hizmet bedeli
30 Kasım 2011
İzmir
9
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İlave Nakliye Desteği
Yurt dışı fuarlara iştirak eden;
Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi
sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye
masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000
ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si
Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik,
beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı
sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye
masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise
6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si
katılım payına ilavetten desteklenir.
30 Kasım 2011
İzmir
10
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Desteği
Defile
Reklam panoları, afiş, katalog,
broşür/kitapçık
Seminer, basın toplantısı ve
duyuru
Elektronik ortamda
tanıtım/videowall, multivizyon
gösterileri
Yazılı ve görsel kitle iletişim
araçlarında reklamlar
25 m2’yi geçmemek üzere info
stand
Sektörel fuarlarda, katılımcılara
kiralanan toplam fuar alanının
%15’ini geçmemek üzere
Gösteri/Etkinlik/Trend alanı
30 Kasım 2011
İzmir
11
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Organizatör Tanıtım Faaliyetleri
Destek Oranları ve Limitleri
 Genel Fuarlarda
 Sektörel Fuarlarda
 Destek Oranı
80.000 $
120.000 $
% 75
 Sektörel Fuarlarda, Bakanlığın vereceği ön uygunluğa
istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik
gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/ trend alanı harcamaları için
yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; katılımcılara
kiralanan toplam fuar alanının %15’ini ve fuar kapsamında
yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD
Doları
30 Kasım 2011
İzmir
12
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yurt Dışı Fuarlarda Destek Limiti
Azami 10.000 $
Genel Fuarlarda
Azami 15.000 $
Sektörel Fuarlarda
Belirli Sektörlerde
İlave Nakliye
Komple tesis imalatı, makine, yat
imalatı ve otomotiv ana sanayinde
10.000 $
Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv
yan sanayi, elektronik, beyaz eşya,
endüstriyel mutfak eşyaları,
mücevherat ve halı
6.000 $
30 Kasım 2011
İzmir
13
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Bireysel
Katılım
Bakanlık tarafından
belirlenerek ilan edilen ve
yurt dışında düzenlenen
sektörel nitelikteki
uluslararası fuarlara
firmaların doğrudan
katılımlarıdır.
Halihazırda 2011 yılında 2768, 2012 yılında 2780 uluslararası sektörel fuar; bireysel
destek kapsamına alınmıştır.
30 Kasım 2011
İzmir
14
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Bireysel Katılımlarda
Destek Limiti ve Kapsamı
Boş Stand
Standart
donanımlı stand
Azami 15.000 $
Nakliye
Temsilci Ulaşım
Masrafları
30 Kasım 2011
İzmir
15
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI-BİREYSEL FUARLARDA DESTEK ORANLARI
•
Genel Destek Oranı
%50
Hedef Ülkelerde
%70
Belirli Sektörlerde *
%75
SDŞ, Üretici/İmalatçı
Organizasyonları için
36 m2 ve %75
* Katılımcının; gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri,
nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve
elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması halinde…
•
30 Kasım 2011
İzmir
16
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Hedef Ülke Desteği
Bakanlık tarafından yürütülen İhracat Stratejisi
çerçevesinde;
 İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi,
 Firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere
yönlendirilebilmeleri,
amacıyla her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek
fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20
puan ilave destek sağlanır.
30 Kasım 2011
İzmir
17
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010, 2011
2011 ve
ve 2012
2012 YILLARI
YILLARI İÇİN
İÇİN HEDEF
HEDEF ÜLKELER
ÜLKELER
2010,
A.B.D.
A.B.D.
KANADA
KANADA
BİRLEŞİK ARAP
ARAP EMİRLİKLERİ
EMİRLİKLERİ
BİRLEŞİK
MALEZYA
MALEZYA
BREZİLYA
BREZİLYA
MEKSİKA
MEKSİKA
ÇİN HALK
HALK CUMHURİYETİ
CUMHURİYETİ
ÇİN
NİJERYA
NİJERYA
ENDONEZYA
ENDONEZYA
POLONYA
POLONYA
GÜNEY AFRİKA
AFRİKA CUMHURİYETİ
CUMHURİYETİ
GÜNEY
ŞİLİ
NİJERYA
GÜNEY KORE
KORE
GÜNEY
VİETNAM
ŞİLİ
HİNDİSTAN
30 Kasım 2011
İzmir
18
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Prestijli Fuar Desteği
 Yılda bir defa,
 Destek limiti 50.000 $,
 Destek oranı % 50,
Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz.
50 m2 stand alanı sınırlamasından muaftır.
262 uluslararası fuar prestijli fuar kapsamına alınmıştır.
30 Kasım 2011
İzmir
19
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
STAND ALANI LİMİTİ
En az
9 m2
En çok
50 m2
Ürün yerine katalog vb.sergilenmesi halinde
36 m2
Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev
tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve
endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand
alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, mücevherat ve tekstil
aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik
sınırlamadan muaftır.
30 Kasım 2011
İzmir
20
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÜRÜN TEŞHİR ŞARTI
Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri
için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir.
Ancak; ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara
broşür,katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda
katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.
30 Kasım 2011
İzmir
21
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Katılımcı firma; Türkiye’deki merkezinden iştirak
edecek temsilcileri veya yurtdışında kurulu şube,
temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli
veya Katılımcının ortaklık ilişkisi bulunan yurt
içindeki şirket personeli vasıtasıyla tanıtım ve
pazarlama işlevini yerine getirebilir.
Katılımcı firmanın, fuar alanındaki standında kendi
personeli olmaksızın hostes, tercüman gibi firmada
görev yapmayan şahıslar ile temsil edilmesi
durumunda destek müracaatı kabul edilmez.
Katılımcı stand alanında, kapasite raporu / ruhsat
veya statülerini gösterir belge bilgilerini içeren
sözleşme yaptığı şirket, kurum ve kuruluşların
ticaret unvanına/ismine veya tescilli markasına
ancak kendi ticaret unvanı veya tescilli markası ile
beraber yer verebilir.
30 Kasım 2011
Katılımcı; stand alanında ticaret unvanı
veya tescilli markasına yer vermek zorundadır.
Katılımcı ayrıca, ticaret unvanı veya tescilli
markası ile birlikte kullanılmak şartıyla, logosuna
da yer verebilir. Katılımcı ile aralarında ortaklık
ilişkisi bulunan firmanın ticaret unvanı veya
fuarın konusu ile ilgili olmak kaydıyla tescilli
markasına veya logosuna da yer verilebilir.
Katılımcı, standında ortaklarından birine veya
ortaklık ilişkisi bulunan diğer bir firmanın ortağı
adına tescilli markayı da markanın standda
sergilenmesine yazılı olarak izin vermesi
sergileyebilir.
Özel üretim (private label), fason üretim
gerçekleştiren firmalar, yerli ve yabancı firmalar
veya zincir mağazaların unvan, marka ve
logolarını, söz konusu firmalar veya zincir
mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek
kaydıyla, kendi ticaret unvanları, tescilli markaları
ve logoları ile beraber stand alanlarında
kullanabilirler.
İzmir
22
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Katılımcı; fuarın ilk günü standını açmak
zorundadır.
Katılımcı; fuar sona ermeden ürünlerini
toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya
görevli personelini fuardan çekemez.
Katılımcı; kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı
Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara
ait ürünleri sergileyemez.
Katılımcı; fuar süresince gösterdiği pazarlama
yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını
zedeleyemez.
30 Kasım 2011
İzmir
23
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi
Destek için gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş
tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde;
 Organizatörler ile katımlarda; katılımcı ve/veya
organizatör tarafından Bakanlık tarafından belirlenen
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine,
 Bireysel katılımlarda ise; katılımcı tarafından
katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine,
intikal ettirilir.
30 Kasım 2011
İzmir
24
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Destek Müracaatı (Organizatörler ile katımlarda)
Katılımcı adına düzenlenmiş fatura
Standda kullanılan markalara ilişkin Marka Tescil
Belgesi
Organizatöre banka aracılığıyla yapılmış ödeme
belgeleri
İmza Sirküleri
Organizatör ve Katılımcı arasında yapılmış
sözleşme ve Katılımcının banka hesap bilgilerini
de içerir taahhütname
Belirli sektörlerde (uzay/havacılık, nano teknoloji, vb.),
TÜBİTAK/belirli üniversitelerin düzenleyeceği üretime
ilişkin rapor
Ticari Sicil Gazetesi
En son tarihli Vergi Levhası
Kapasite Raporu
Stand fotoğrafları
Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda
Faaliyet Belgesi
Temsilcinin ekonomi sınıfı uçak/tren/gemi/otobüs ile
seyahatine ilişkin bilet (fuardan en erken 5-en geç 5
gün sonra)
30 Kasım 2011
İzmir
25
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Destek Müracaatı (Organizatörler ile katımlarda)
Organizatörün tanıdığı nakliye hakkının aşıldığı
durumda, G.Beyannamesi,/ATA Karnesi ,
Gümrük onaylı Çeki/İcmal listesi
Film yapımcıları için film ile ilgili Kültür ve Turizm
Bakanlığından alınan kayıt tescil belgesi, vb.
Pazarlamacı
firmaların
film
yapımlarını
tanıtmak üzere fuara katılımı halinde eser
sahibi film yapımcısından fuarda yapımın
tanıtım ve promosyonu konusunda yetki
aldığına veya eserin haklarını devraldığına dair
belge
Sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı tarafından
verilen ruhsat
30 Kasım 2011
İzmir
26
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Destek Müracaatı (Bireysel Katılımlarda)
Fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ön başvuru
Fuarın yetkili organizatörü tarafından
düzenlenmiş boş stand veya standart donanımlı
stand Faturası ve Türkçe tercümesi
Kapasite Raporu
Nakliye Faturası
Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda
Faaliyet Belgesi
Boş stand veya standart donanımlı stand
kirasının banka aracılığıyla yapılmış ödeme
belgeleri
Belirli sektörlerde (uzay/havacılık, nano teknoloji, vb.),
TÜBİTAK/belirli üniversitelerin düzenleyeceği üretime
ilişkin rapor
Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi ile
gümrük işlemlerini tevsik eden belge
Sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı tarafından
verilen ruhsat
Ticari Sicil Gazetesi
Fuar Kataloğu
İmza Sirküleri
Stand fotoğrafları
Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir
taahhütname
Standda kullanılan markalara ilişkin Marka Tescil
Belgesi
30 Kasım 2011
İzmir
27
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Destek Ödemeleri ve Başvuru Sayıları
90,0
12000
10000
70,0
60,0
8000
50,0
6000
40,0
30,0
4000
Katılımcı Sayısı
Destek Ödemesi (milyon$)
80,0
20,0
2000
10,0
0,0
0
2002
2003
2004
2005
Ödeme
30 Kasım 2011
2006
2007
2008
2009
2010
Başvuru Sayısı
İzmir
28
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yurt Dışı Fuar Sayısı
300
253
250
225
222
200
223
228
231
158
150
100
245
114
129
50
0
2002
30 Kasım 2011
2003
2004
2005
2006
İzmir
2007
2008
2009
2010
2011
29
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2011 YURT DIŞI FUARLARIN
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
ALMANYA; 14
BAE; 15
ÇİN; 17
IRAK; 21
DİĞER; 112
İRAN; 26
RUSYA; 16
S. ARABİSTAN;
10
30 Kasım 2011
İzmir
30
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2011 YURT DIŞI FUARLARIN
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
TARIM; 37
DİĞER; 53
MADENCİLİK; 8
MAKİNE; 12
YAPI-İNŞAAT;
43
MÜCEVHERAT
7
TEKSTİL; 29
SAĞLIK; 5
ELEKTRİKELEKTRONİK;
7
30 Kasım 2011
OTOMOTİV; 18
MOBİLYA; 13
İzmir
31
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010/5 SAYILI TEBLİĞ
Organizatörlerin görev ve sorumluluklarının
tespit edilmesi ve faaliyetlerinin değerlendirilmesini ele
alır;
 Organizatörlerin Hak ve Yükümlülükleri
 Yurt Dışı Fuarların Denetimi ve Değerlendirilmesi
 Müeyyideler
30 Kasım 2011
İzmir
32
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Yurt Dışı Fuar
Organizasyonu
Başvuruları
ORGANİZATÖR;
-Başvuru Formu,
-Yer Tahsis Belgesi,
-Tahmini Maliyet Tablosu
Daire ve Genel Müdürlüğün
Değerlendirmesi
Ticaret Müşavirliğinin
Görüşü
30 Kasım 2011
Bakanlık
Makam Onayı
İzmir
33
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Değerlendirme Formu
Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların fuar gözlemcisi
tarafından dağıtılan Fuar Değerlendirme Formunu
titizlikle doldurup iade etmeleri gerekir.
Aksi takdirde, 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamındaki
destek talebi değerlendirmeye alınmaz.
30 Kasım 2011
İzmir
34
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
EK1
BAKANLIĞI YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONU
DEĞERLENDİRME FORMU
Değerlendirme
Formu
30 Kasım 2011
İzmir
35
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Fuar Puanı
Katılımcı Formları
Puan1, Puan2, Puan3, ..., Puan
N
Katılımcı
Değerlendirme
Formları Puan
Ortalaması
(%50)
30 Kasım 2011
=
+
İzmir
Fuar
Puanı
(%80)
36
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Organizatör Puanı
Fuar Puanı 1, Fuar Puanı 2, ... ,Fuar Puanı N
Fuar Puanları
Ortalaması
(%80)
30 Kasım 2011
+
Bakanlık Puanı
(%20)
İzmir
=
Organizatör
Puanı
(%100)
37
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Kuruluşlar)
SIRA
YURTDIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANI
BELGE
SINIFI
1
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL
SEKRETERLİĞİ
A
2
İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
A
3
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
B
4
İSTANBUL TİCARET ODASI
B
5
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
B
6
AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
GEÇİCİ
7
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
GEÇİCİ
8
ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
GEÇİCİ
30 Kasım 2011
İzmir
38
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2010/5 SAYILI TEBLİĞ (Organizatör Şirketler)
SIRA
YURTDIŞI FUAR ORGANİZATÖRÜ KURULUŞ ÜNVANI
BELGE
SINIFI
1
EXPOTİM ULUSLARARASI FUAR ORG. A.Ş.
A
2
SELTEN ULUSLARARASI FUAR VE AKSESUARLARI TİC. LTD. ŞTİ
A
3
SENEXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.
A
4
ADG ULUSLARARASI FUARCILIK LTD. ŞTİ.
B
5
FOREM FUAR YAPIM VE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
B
6
FORUM FUARCILIK VE GELİŞTİRME A.Ş.
B
7
HANNOVER-MESSE INT. İSTANBUL ULUSLARARASI FUARCILIK LTD ŞTİ
B
8
LADİN FUAR VE KONGRE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş.
B
9
MERİDYEN ULUSLARARASI FUARCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
B
10
PYRAMIDS GRUP FUARCILIK A.Ş.
B
11
TÜRKEL FUARCILIK A.Ş.
B
12
TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM A.Ş.
B
13
MERKÜR ULUSLARARASI FUARCILIK LTD.ŞTİ.
GEÇİCİ
14
ROTAFORTE REKLAM, FUAR ORG., TANITIM, TİC. ENT. A.Ş.
GEÇİCİ
30 Kasım 2011
İzmir
39
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Organizatörlere Göre 2011 Yılı Milli Fuarları
EXPOTİM; 37
DİĞER; 77
TÜRKEL; 23
MERİDYEN; 17
SENEXPO; 16
PYRAMIDS; 10
FOREM; 10
İMMİB; 14
30 Kasım 2011
LADİN; 15
SELTEN; 15
İzmir
40
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Teşekkürler…
FUAR İZİNLERİ VE DESTEKLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
[email protected]
http://www.ekonomi.gov.tr
30 Kasım 2011
İzmir
41