Lae ettekanne (Powerpoint)

download report

Transcript Lae ettekanne (Powerpoint)

MEES JA SÕDA
Tiit Meren
MD, PhD, Maj (R) - sõjakirurg
Eesti Reservohvitseride Kogu
(Taastava Kirurgia Kliinik)
Kersti Lea
MD, Kol. Ltn.- med.teenistuse ülem
Eesti Kaitseväe Peastaap
Kuidas Eesti mees sõtta satub?
Täna satub eesti mees sõtta:
Kaadrikaitseväelane – saadetakse missioonile
“vajaduspõhiselt”
• Reservohvitser –vabatahtlikkuse alusel!
• Arst ...reservohvitseriks
• Õde ...reserv-allohvitseriks
• NB! Mitte ajateenija !
Kui oled oma valiku teinud, siis:
Kaadrikaitseväelased patrullimas
Eesti kirurgiameeskond 2010vabatahtlikud reservohvitserid
Kui sõda on lõppenud, siis osad...
Kui eesti mees naaseb täna sõjast:
• Jätkab EKJ-des, tugevdades Eesti iseseisvat
kaitsevõimet
• Läheb erru ja tsiviilellu
• Kui on vigastustega, siis ravib ja ...
A) naaseb teenistusse
B) läheb erru ja tsiviilellu
Toetuse tagamine vigastatud
kaitseväelastele
Tervishoiuteenuste tagamine
Missioonipiirkonnas vigastada saamisel:
• Briti CampBastion R3 välihaigla Afg-s
• Edasi Birminghami haiglasse (RCDM)
• Kaitseväe Tervisekeskus ja kaitseväe
meditsiinikeskused
• Eesti regionaal-/ keskhaiglad või perearst/ eriarst
• Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravi Keskus
• UK Headley Courti Rehabilitatsioonikeskus
• Seli Tervisekeskus
Abiandmine Camp Bastion
välihaiglas Afg-s
KVTS §: materiaalsed tagatised
(raske vigastus teenistusülesannete täitmisel)
-
välislähetustasu säilitamine kuni missiooni tähtaja lõpuni
-
tegevteenistussuhte (koos teenistustasuga) säilitamine vähemalt
üheks aastaks alates vigastada saamisest
-
ühekordne hüvitis, mis sõltub püsiva töövõimetuse ulatusest
-
töövõimetuspension
-
vigastatud isikutele õppemaksu hüvitamine uue hariduse
omandamiseks (KM määrus)
-
kaitseväe elamispinna kasutamise võimalus kolm aastat
-
meditsiiniseadmed ja ravimid (KM määrus)
Defence Medical Rehabilitation Centre
Headley Court
Laiapõhjaline toetus
tervishoiuteenuste osutamisel
•
•
•
•
•
Birminghami haiglasse/Headley Court-i kaitseväe
kontaktisiku ja kuni 2 pereliikme lähetamine
Eesti arstide/füsio-te/õdede kaasamine UK-s/või
mujal toimuva ravi perioodil
KV /KM juhtkonna visiitide koordineerimine Eesti ja
UK raviasutustesse
Pereliikmetega kontakti hoidmine, asjakohane
nõustamine
Eestis toimuva aktiivravi perioodil kontakti hoidmine
raviasutustega ja erialaspetsialistidega
Toetuse tagamine
rehabilitatsiooniperioodil
• Rehabilitatsiooniplaanide koostamiseks
suunamine ITKH-sse, vajadusel mujale
• Proteesidega varustamine + rehab.teenus UK
Headley Courtis, tugiisikute lähetamine
• Aktiivravi (1aasta): vigastatud/puudega
kaitseväelaste rehabilitatsiooni jälgimine,
koordineerimine ja korraldamine
Brittide toetuse mudel
Järgnev slaid kirjeldab UK-s toimivat
süsteemse rehabilitatsiooniprotsessi
korraldamist ja mõjutegureid:
Army Recovery Capability
RECOVERY
PROCESS
Personnel Recovery Branch
Personnel Recovery Units
Re-skilling
Personnel Recovery Centres
Re-Training
Battle Back
Education
Challenge Centre
Life Skills
Individual Decision
Army
Medical Board
Employment
Treatment
Wounding
Rehabilitation
Sickness
Command
& Advice
Civilian Life
Health
Parent Unit
Injury
Supported
Employment Board
Decision
Point
Accommodation
Relocation
Drugs & Alcohol
Finance & Benefits
Attitude, Thinking,
& Behaviour
Children & Family
Training, Education
& Employment
Medical, Welfare & Administrative Assessment
Individual Recovery Plan
(Tracking to ensure Momentum & Continuity)
Army
Recovery
Capability
Directorate
of Manning
(Army)
Army
Supporting
Agencies
Service Personnel
Veterans Agency
Veterans Welfare
Service & the Royal
British Legion
Pereliikmete toetamine
• Hukkunute pereliikmetele taastusravi Seli
Tervisekeskuses (KM määrus), leinalaagrid
• Vigastatutele ja nende pereliikmetele
kohanemislaagrid, infopäevad (kaitseväe
juhtkonna osalusel), pidulikud koosviibimised
• Teabematerjalid, koduleht
• Missiooniperedele perepäevad
Kokkuvõtteks:
“(Eesti) mees ja sõda”
• Paljud 2-5x Iraagis või Afg-s
• Enamus tagasi tervelt, kuna eelväljaõpe
kõrgetasemeline = kaitseb vigastuse eest
• Kui vigastatud, siis EKJ tagavad kõik eluliselt
vajaliku
• Briti sõduri taastusmudel EKJ-le teejuhiseks
NB!
Kõigil sõjas olevatel riikidel on vigastatute
toetamisega probleeme.
Tänan!