Świat na drodze ku wojnie

download report

Transcript Świat na drodze ku wojnie

Świat na drodze ku wojnie
Militaryzacja Niemiec
30 stycznia 1933 – nadanie Hitlerowi stanowiska kanclerza
rządu przez prezydenta Rzeszy, Paula von Hindenburga.
21 października 1933 – wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów.
29 czerwca 1934 – eliminacja przez Hitlera przywódców SA, w
tym Ernsta Röhma, podejrzewanych o planowanie zamachu
stanu. Wydarzenie to znane jest obecnie jako „Noc długich
noży”.
Generał Schleicher – były
kanclerz Rzeszy, zabity w Noc
długich noży.
Ernst Röhm – szef SA,
zabity podczas Nocy
długich noży.
16 marca 1935 – przywrócenie przez Hitlera powszechnej
służby wojskowej w ramach rozbudowy Reichswhery.
Tym samym rozporządzeniem Hitler utworzył Wehrmacht
mający zastąpić Reichswehrę.
12 stycznia 1935 – plebiscyt w Zagłębiu Saary, większość
mieszkańców opowiedziała się za przyłączeniem do Rzeszy.
Przestawienie przemysłu na produkcję wojenną spowodowało
spadek bezrobocia z 6 mln w 1933 do 1,2 mln w 1937.
7 marca 1936 – zajęcie Nadrenii przez siły zbrojne III Rzeszy.
Brak działania ze strony mocarstw.
Ekspansja Japonii
18 września 1931 – Incydent Mukdeński, pretekst do aneksji
Mandżurii przez Japonię.
27 marca 1933 – Japonia występuje z Ligi Narodów.
7 lipca 1937 – Incydent na moście Marco Polo, początek wojny
między Chinami a Japonią.
Desant wojsk japońskich w dole rzeki Huang-P’u, Szanghaj
Polityka zagraniczna Włoch
3 października 1935 – atak wojsk włoskich na Cesarstwo Etiopii,
walki trwały aż do maja następnego roku.
16 kwietnia 1939 – po zajęciu Albanii przez Musoliniego król
Włoch, Wiktor Emanuell III został ogłoszony królem Albanii.
Ćwiczenia artylerii włoskiej na pograniczu Erytrei i Abisynii
Hiszpańska wojna domowa
14 kwietnia 1931 – abdykacja króla Alfonsa XIII, początek
demokratyzacji Hiszpanii.
16 lutego 1936 – wybory parlamentarne wygrał lewicowy Front
Ludowy uzyskując większość miejsc w Kortezach. (278 miejsc
na 530)
17 lipca 1936 – wybuch powstania w miastach hiszpańskiego
Maroko. Początek hiszpańskiej wojny domowej.
7 listopada 1936 – w odpowiedzi na prośbę generała Franco
Niemcy tworzą siły ekspedycyjne znane jako Legion Condor.
Równolegle do Legionu Condor, przez Komitern utworzone
zostały Brygady Międzynarodowe walczące po stronie
Republiki.
26 kwietnia 1937 – Guernica została zbombardowana przez
Legion Condor. Atak ten miał charakter głównie
psychologiczny.
Guernica, Pablo Picasso - 1937
Zmiany terytorialne w
Europie
12 marca 1938 – granicę niemiecko-austriacką przekroczyły
wojska III Rzeszy. Oznaczało to aneksję Austrii i kolejne
pogwałcenie traktatu wersalskiego.
29 września 1938 – w Monachium podpisano traktat włączający
do III Rzeszy tereny Sudetów. Na konferencję nie zaproszono
przedstawicieli Czechosłowacji.
15 marca 1939 – wojsko niemieckie wkroczyło do
Czechosłowacji dokonując rozbioru tego kraju. Na Słowacji
zainstalowano marionetkowy rząd z księdzem Jozefem Tiso na
czele.
21 marca 1939 – Kłajpeda, która od 1923 posiadała status
wolnego miasta, została włączona do III Rzeszy.
„My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw,
która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor.” – fragment
przemówienia Józefa Becka w Sejmie Rzeczypospolitej, 5 maja 1939.
Fragment gazety „Czas” z 1 września 1939