Transcript Document

İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET
HASTANESİ
Ecz. Hülya DÖNMEZ
Uygulama Adı: Klinik Total Parenteral Nütrisyon (TPN )Çalışması
Uygulama Ekibi:Nutrisyon Destek Ekibi
Önsöz
2010 yılında Akılcı İlaç Komisyonu toplantılarında
sorumlu eczacı Eser GÜLER tarafından PN kullanım
alışkanlıkları ve malnutrisyona bağlı oluşan Human Albumin
tüketiminin fazla olduğu gündeme getirilmiştir.
Ayrıca Enteral Beslenme uygulama konusunda
eğitim eksikliği ve uygulama hızına bağlı diyare
kontrendikasyonları olması nedeni ile önyargıların
değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapılması yönünde
öneride bulunulmuştur.
2012 yılında hastane idaresi ve ilgili ekipler kurularak
çalışmalar başlatılmıştır.
KLİNİK TPN UYGULAMASININ
AMACI
 Klinik Nütrisyon Ekibiyle hastaya uygun olan
beslenme yolu ve beslenme ürünü belirlemek,
 Uygun vakalarda daha fizyolojik,enfeksiyon
riskini azaltan, kolay uygulanabilir ve daha ucuz
olan “Enteral “ beslenmeyi seçmek
 Farkındalık oluşturarak uygun olmayan PN
formüllerinin reçete edilme sayısının
düşürülmesi,
KLİNİK TPN UYGULAMASININ
AMACI
Hipotez: “DOĞRU NÜTRİSYON MODELİNİN “ seçimi
sağlanarak;
 Metabolik komplikasyonların azaltılması,
 Hastaya uygun beslenme yolu ve ürününün
belirlenmesi
 Malnutrisyona bağlı Hipoalbuminemi görülme
sıklığının azaltılması
 Enfeksiyonların getireceği ek maliyetlerin
düşürülmesi
BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET
HASTANESİ
KLİNİK TPN UYGULAMA YÖNTEMİ
KLİNİK TPN UYGULAMA
YÖNTEMİ
KLİNİK TPN UYGULAMA
YÖNTEMİ
KLİNİK TPN UYGULAMA YÖNTEMİ
NÜTRİSYON RİSK ANALİZİ
TARAMA
Nütrisyon Durumundaki Bozulma
Hastalığın Şiddeti (Gereksinimlerde Artış)
Yok
Skor 0
Normal nütrisyon durumu
Yok
Skor 0
Normal besinsel gereksinimler
Hafif
Skor 1
3 ayda > %5 kilo kaybı ya da geçen haftaki besin
alımı normal gereksinimlerin %50-75’inin altında
Hafif
Skor 1
Kalça Kemiğinde Kırık* Özellikle akut
komplikasyonları olan kronik hastalar: siroz*,
KOAH*, kronik hemodiyaliz, diabet, onkoloji
Orta
Skor 2
2 ayda > %5 kilo kaybı ya da BKİ 18.5 – 20.5 +
genel durum bozukluğu ya da geçen haftaki besin
alımı normal gereksinimlerin %25-50’si
Orta
Skor 2
Majör abdominal cerrahi*, İnme*, Şiddetli
pnömoni, hematolojik malignite
Şiddetli
Skor 3
1 ayda > %5 kilo kaybı (3 ayda > %15) ya da BKİ
< 18.5 + genel durum bozukluğu ya da geçen
haftaki besin alımı normal gereksinimlerin %0-25’i
Şiddetli
Skor 3
1 ayda > %5 kilo kaybı (3 ayda > %15) ya da BKİ
< 18.5 + genel durum bozukluğu ya da geçen
haftaki besin alımı normal gereksinimlerin %025’i
Skor:
+
Skor:
= Toplam skor
Yaş
>70 yaş ise toplam skora 1 ekle
= Yaşa uyarlanmış toplam skor
Skor >3: Hasta nütrisyon riski altındadır ve bir nütrisyon planı başlatılır
Skor <3: Tarama haftada bir yapılmalıdır. Eğer majör operasyon planı varsa yine bir nütrisyon planı
geliştirilmelidir
KLİNİK TPN UYGULAMA YÖNTEMİ
HARRİS-BENEDİCT VE SCHOFİLED
YAŞ ERKEK
SCHOFİLED
FORMÜLÜ
KADIN
1518
BMR=17,6*Vücut Ağırlığı(kg)+656
BMR=17,6*Vücut Ağırlığı(kg)+690
1830
BMR=15*Vücut Ağırlığı(kg)+690
BMR=14,8*Vücut Ağırlığı(kg)+485
3060
BMR=11,4*Vücut Ağırlığı(kg)+870
BMR=8,1*Vücut Ağırlığı(kg)+842
>60
BMR=11,7*Vücut Ağırlığı(kg)+585
BMR=9,0*Vücut Ağırlığı(kg)+656
HARRİS-BENEDİCT
FORMÜLÜ
KLİNİK TPN UYGULAMA YÖNTEMİ
TESPİT EDİLEN FAYDALAR
 Her hastaya özel beslenme yolu ve beslenme
ürünü belirlenerek doğru yöntemin tespiti
sağlanmıştır.
 Enteral Beslenmenin önemi ortaya çıkmıştır.
 Yoğun bakım ve kliniklerde görev yapan hekim
ve hemşirelere “Enteral Beslenme” nin önemi
ve beslenme sonrası karşılaşabilecek sorunlar
ve çözümlerini kapsayan hizmet içi eğitimler ve
vaka başı uygulamalı örneklemeler ile
farkındalık oluşturulmuştur
BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ
KLİNİK TPN UYGULAMA SI
ANALİZ
Genel Durum
2012-2013 Yılı Yatan Hasta Sayısı Verileri (TSİM)
YILLAR
Dönem
YILLAR
Yıllar
Sayısı
YILLAR
MADDE
Tescilli
Acil Muayene
Topla
Sayısı
m
Yatak
Sayısı
MADDE
2012
HUMAN ALBUMIN %20
406 205.226
2012 12 FLAKON
2012
100 ML YoğunBİRİM 1.
Toplam
50 ML
Toplam
Yatan
Hasta
TÜKETİM
Sayısı
MİKTARI
TÜKETİM
MİKTARI
200
16.279
Yatak
TÜKETİMBakım
Doluluk
MİKTARI Yatak
Oranı (%)
Sayısı
TÜKETİM
TUTARI
925
58
27
2012
51.718 27
406 218.132 1.730
18.581
57
2013 12 DIPEPTIVEN
100ML FLK
2013
HUMAN
ALBUMIN
712
Yatan hasta sayısında
% %20
14 artış gerçekleşmiştir.
FLAKON
2013
OMEGAVEN
300
6.574
100 ML
TOPLAM
2.030
58.292
2013
2012/2013
TOPLAM
2012/2013
2012/2013
2.
3.
Bir
Yatak
Basamak TÜKETİM
Basamak
Basamak
Hastanın
Devir
TASARRUF
TASARRUF
TASARRUF
Yoğun
Yoğun
Yoğun
Ortalama
Hızı
TÜKETİMTUTARI TÜKETİM
ORANI
TUTARI
Bakım
Yatak
Sayısı
MİKTARI
ADET
Bakım
Yatak
Sayısı
17
10
1.140
17
8
135.553
Bakım
Yatak
Sayısı
(Hasta)
TUTARI
TUTARI
0-27%
5
23.103
2
5
ADET
98.409
1140
Kalış
Günü
23.103
-37.144
3
-35.189
4
BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ
KLİNİK TPN UYGULAMA SI
ANALİZ
2012
2013
MADDE
TÜKETİM
MİKTARI
TÜKETİM
TUTARI
TÜKETİM
MİKTARI
KABIVEN
PERIPHERAL 1440
ML
2.795
69.940
1.370
SER OLICLINOMEL
N4 550 1000 ML
518
2012 TOPLAM
ENTERAL BESLENME
3.313
ÜRÜNLERİ
2013
ENTERAL BESLENME
ÜRÜNLERİ
-50.155
33.759
TÜKETİM 2.092
TÜKETİM
16.066
72
8.030
86.006
1.442 12.275
MİKTARI
TÜKETİM
TUTARI
2012/2013
TASARRUF
TUTARI
ARTIŞ (TL)
TUTARI (TL)
35.851
78.720
20.597
90.995
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM…