Přívlastek, předmět, příslovečná určení, doplněk

Download Report

Transcript Přívlastek, předmět, příslovečná určení, doplněk

Číslo projektu, šablona:
CZ 1.07/1.4.00/21.3132, III/2
Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce
Kdo vytvořil, ověřil:
Předmět, ročník:
Téma:
Dana Suchá, Dana Suchá
Stručný popis:
Přívlastek, předmět, příslovečná určení, doplněk, jejich závislost na
slovních druzích, jak se na ně ptáme, cvičení
Datum vyhotovení:
10. 10. 2011
Český jazyk, 6. – 9. ročník
Rozvíjející větné členy
PŘÍVLASTEK
•Závisí jedině na podstatném jméně
•Ptáme se na něj otázkami jaký, který, čí
a podstatným jménem, na kterém
závisí.
trávník
•
•
•
•
Jaký?
zelený
náš
Jedná se přívlastky shodné Pks
chuť
• malovat
• na jídlo
• Jedná se o přívlastky neshodné Pkn
Vyhledej přívlastky a urči, zda jsou shodné
nebo neshodné
• V našem městě se staví mnoho nových
rodinných domů. Na konci města vyrostla
celá čtvrť barevných domků s malými
zahrádkami. Ty si majitelé osázeli různými
stromy a květinami veselých barev. Na
nedělní procházce jsme obdivovali i čistotu
chodníků a celého okolí. Zaujal nás i
výhled na Jizeru, protékající v zeleném
údolí.
Řešení Pks, Pkn
• V našem městě se staví mnoho nových
rodinných domů. Na konci města vyrostla
celá čtvrť barevných domků s malými
zahrádkami. Ty si majitelé osázeli různými
stromy a květinami veselých barev. Na
nedělní procházce jsme obdivovali i čistotu
chodníků a celého okolí. Zaujal nás i
výhled na Jizeru, protékající v zeleném
údolí.
Přívlastek postupně rozvíjející
rukavice
šedé
moje
Mezi jednotlivými členy přívlastku
postupně rozvíjejícího nepíšeme čárku,
(nemůžeme mezi ně vložit spojku)
Moje šedé rukavice
Přívlastek několikanásobný
růže
• Červené, žluté a bílé
Mezi členy několikanásobného přívlastku
píšeme čárku nebo spojku
PŘEDMĚT
• závisí buď na slovese nebo na přídavném
jménu.
• Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami
kromě 1. a 5. pádu
sloveso
psát
přídavné jméno
plný
• Petrovi –
• Pt ve 3. p.
• vody
• Pt ve 2. p.
nosit
• sešity
• Pt ve 4. p.
poražený
• soupeřem
• Pt v 7. p.
Vyhledej předměty a urči jejich pád
•
•
•
•
•
•
•
Petr si hraje se sešitem.
Náš Vašík rozbil nové kolo.
Bezděz jsme zahlédli cestou z okna.
Mileně se nepodařilo upéct koláč.
Bez tebe na žádný výlet nepojedeme.
Vyhráli jsme soutěž ve fotografování.
Chci vás všechny vidět.
řešení:
• Petr si hraje se sešitem 7. p..
• Náš Vašík rozbil nové kolo 4. p..
• Bezděz 4. p. jsme zahlédli cestou z okna.
• Mileně 3. p. se nepodařilo upéct koláč 4. p..
• Bez tebe 2. p. na žádný výlet nepojedeme.
• Vyhráli jsme soutěž 4. p. ve fotografování.
• Chci vás všechny 4. p. vidět.
PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ
závisí stejně jako předmět na
slovese nebo na přídavném
jméně, může záviset i na příslovci
sloveso
• zpívat
jak?
• hezky
• Puz
• příslovce
• správně
• velmi
přídavné jméno
• malovaný
• na zdi
• pum
kde?
Druhy příslovečných určení
•
•
•
•
•
•
•
•
místo: kde, kam, odkud, kudy?
čas: kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho?
způsob: jak, jakým způsobem?
Míry: jak moc, do jaké míry?
příčiny (důvodu): proč?
účelu: proč, za jakým účelem?
podmínky: za jakých podmínek?
přípustky: i přes co?
Příklady příslovečných určení místa
Jedeme
přes pole kudy? Pum
Chodíme
do školy kam? Pum
Vypadlý
z kočárku odkud? Pum
Napsaný
v sešitě kde? Pum
Příklady příslovečných určení času
Včera
pršelo
kdy? Puč
Spíme
od večera odkdy? do rána dokdy?
Příklady příslovečných určení
způsobu a míry
Jíme
s chutí
tváří se
vesele
veliký
příliš
Jak, jak moc?
dlouho
moc
DOPLNĚK
závisí zároveň na jméně i na
slovese
maminka
• Ovlivní koncovku
pracovala
• jak? Jako na Puz
• ráda
Tatínek
pracoval
•Bez koncovky
•nerad