Skládání sil

Download Report

Transcript Skládání sil

Skládání sil
Skládání sil
Proces, kdy nahradíme několik sil jednou se
stejnými účinky.
Této jedné síle říkáme výslednice.
Skládání sil stejného směru
Skládání sil stejného směru
• Již dávno lidé
pochopili pravidlo
skládání sil
– při stavbě pyramid
– při stavbě a dopravě
soch na Velikonoční
ostrovy
• táhlo za provaz vždy
mnoho lidí stejným
směrem
Skládání sil stejného směru
Směr výslednice je stejný jako směr
skládaných sil
Velikost výslednice je roven součtu velikosti
skládaných sil
F = F1 + F2
Skládání sil stejného směru
Skládání sil stejného směru
• Urči výslednici sil:
• Působiště druhé síly přesuneme k síle první
F1
F=2N+3N
F=5N
F2
K tažení kamene na pyramidu bylo třeba síly 100 kN.
Kolik lidí muselo táhnout kámen, jestliže každý člověk
vyvinul sílu 500 N?
200 lidí
Otázka
Dědeček jel se třemi dětmi na výlet autem. Zaparkoval pod
hradem a společně se vydali na procházku.
Když se vrátili, auto nešlo nastartovat, protože dědeček
zapomněl zhasnout světla a baterie se vybila.
Děti vyvinou sílu 900 N,
což stačí k roztlačení auta
K roztlačení auta je třeba síly alespoň 800 N.
Děti jsou schopny vyvinout síly 400 N, 300 N a 200 N.
Dokážou roztlačit auto, nebo musí požádat ještě někoho
dalšího?
Skládání sil opačného směru
Síly jsou rovnoběžné
Mají opačný směr
Družstvo A táhne silou 1 100 N
Družstvo B táhne silou 1 200 N
Kam se posune praporek?
Skládání sil opačného směru
Jak velká bude výslednice
Jakým směrem bude působit?
F1 = 1 100 N
F2 = 1 200 N
F = F1 – F2 = 100 N
Skládání sil opačného směru
Směr výslednice je stejný jako směr větší
síly
Velikost výslednice je rovna rozdílu velikostí
obou sil
F = F1 – F2
Otázky
Jak velká bude výslednice rovnoběžných sil
působících opačným směrem, je-li jedna síla
20 N a druhá 15 N?
(graficky znázorni – 5N = 1cm)
5N
Na parašutistu působí gravitační síla 800N,
síla odporu vzduchu je 650N. Jak velká
výsledná síla na něj působí, jaký má směr?
(graficky znázorni: 100N = 1cm)
Zápis do seštu
Při skládání sil stejného směru se
velikosti sil sčítají.
Výslednice má směr stejný jako obě síly.
F = F1 + F2
Při skládání rovnoběžných sil opačného směru
se velikosti odečítají
Výslednice má směr větší síly
F = F1 – F2
F2= 3N
F
F1= 5N
Výslednici dvou sil různého směru
určujeme graficky. Sestrojíme
rovnoběžník sil, jeho úhlopříčka je pak
výslednicí těchto sil.
Skládání sil různého směru
(síly svírají jakýkoli jiný úhel než 0° nebo 180°)
– řešíme pouze graficky
velikost výslednice je rovna délce úhlopříčky rovnoběžníka sil
Na těleso působí dvě síly:
F1=5N
F2=3N.
Síly svírají úhel 45°.
Určete výslednici těchto sil.
(graficky znázorni: 1N = 1cm)
Rovnováha sil
F1= 2N
F = F2- F1 = 0N
F2= 2N
Dvě síly stejné velikosti a opačného
směru, působící současně na těleso
v jedné přímce jsou v rovnováze.
Jejich výslednice je nulová a
pohybové účinky na těleso se ruší.
Otázky na které musíš znát odpověď:
Co je to výslednice sil?
Uveď příklad skládání sil stejného směru?
Jaká je výslednice 2 sil stejného směru?
Jaká je výslednice 2 sil opačného směru?
Kdy říkáme, že síly působící na těleso jsou v rovnováze?
Která síla působí proti gravitační síle,
že při sezení na židli nespadneme dolů?
Jakou silou tlačí na podlahu dívka o hmotnosti 55kg,
když má na zádech batoh o hmotnosti 5kg?
Příklady k procvičení
Urči velikost výslednice sil 300N a 500N,
které spolu svírají úhel 90 stupňů. (1cm = 100N).
F2 = 500N (F2 = 5 cm)
F1 = 300N (F1 = 3 cm)
úhel = 90 stupňů
F = ?N
F = 5,83cm . 100N = 580N
Velikost výslednice sil je 580N.
Máme dvě síly F 1 =10N a F 2 = 20N.
Mají společné působiště
a vzájemně svírají úhel 45°.
Znázorni obě síly ve vhodném měřítku
a určete graficky jejich výslednici.
Po Labi táhnou dva parníky nákladní loď viz. obrázek.
Jak silný by musel provozovatel koupit tažný parník,
aby mohl nahradit dva slabší parníky pouze jedním
novým parníkem viz. obrázek 2.
Výpočet proveďte grafickým způsobem.