Gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor

Download Report

Transcript Gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor

Workshop NVOR/VARO
Wet werk en zekerheid en het
bijzonder onderwijs
17 april 2014
Mr. E. (Elmira) van Vliet
Stelling 1
‘De Eerste Kamer zal op korte
termijn instemmen met het
wetsvoorstel Wet werk en
zekerheid’
Programma
I. Flexibele arbeid
II. Ontslagrecht
III. Werkloosheidswet
I. Flexibele arbeid
Flexibele arbeid: bepaalde tijd
• Aanzegverplichting (1 juli 2014), art. 7:668
BW
Ketenregeling (1 juli 2015), art. 7:668a BW
• Van 3 x 3 x 3 naar 3 x 2 x 6
• Afwijking in cao (6 x 4 x 6)?
Flexibele arbeid: bepaalde tijd
• PO-Raad (www.poraad.nl, 10 februari 2014)
‘Wet werk en zekerheid zorgt voor grotere
klassen in het primair onderwijs’
• AOb (www.aob.nl, 13 februari 2014)
‘AOb juist blij met inperking aantal tijdelijke
contracten’
• Intrinsieke aard bedrijfsvoering?
II. Ontslagrecht
Huidig ontslagrecht
• Duaal ontslagstelsel
• Preventieve toets (uitzonderingen art. 2
BBA)
• Werknemers in bijzonder onderwijs:
commissies van beroep
Nieuw ontslagrecht
Ook preventieve toets voor….
• Werknemers bij publiekrechtelijk lichaam
• Geestelijken
• Onderwijzend en docerend personeel
(en niet-onderwijzend personeel)
Stelling 2
‘Dat de preventieve ontslagtoets
van toepassing wordt op
werknemers in het bijzonder
onderwijs, is een goede zaak’
Commissie van beroep
• Nota van wijziging: aanpassing
onderwijswetten
• Geen wettelijke basis meer voor
bekostigingsvoorwaarde
Cao-ontslagcommissie
•
•
•
•
Onafhankelijke/onpartijdige commissie
Cao
Bedrijfseconomische redenen
Rol kantonrechter
Amendement Dijkgraaf en Schouten
• Art. 7:671 lid 1 sub fa BW
• Gedrag van wn is onverenigbaar met de
uit de godsdienstige of levenschouwelijke
grondslag voortvloeiende identiteit van de
school
• Onafhankelijke en onpartijdige commissie
oordeelt over ontslagvoornemen
Arbitrage?
• Advies in opdracht van Stichting
Onderwijsgeschillen (maart 2014)
• Werkgroep Bouwens, Brekelmans en
Lindeboom
• Verbetering positie commissie van beroep
• Zie hierover symposium Stichting
Onderwijsgeschillen op 21 mei 2014
Stelling 3
‘De
commissies van beroep
zullen volledig verdwijnen’
III. Werkloosheidswet
Werkloosheidswet
• Activerende WW:
1. Beperking maximale uitkeringsduur
2. Vertraagde opbouw uitkeringsduur
3. Aanscherping begrip passende arbeid
4. Inkomensverrekening
• Gevolgen eigenrisicodrager en
bovenwettelijke WW