Új Széchenyi Terv, Duna-Stratégia és

Download Report

Transcript Új Széchenyi Terv, Duna-Stratégia és

H

ELYI TERMÉKEK ÉS HELYI PIACOK SZABÁLYOZÁSA A GYAKORLATBAN

N

AGYKÖRŰ

2012. M

ÁRCIUS

14. Szabadkai Andrea

Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, MNVH elnökség tag www.elotisza.hu

30/7688718

K I A K ISTERMELŐ ÉS HOL ÉRTÉKESÍTHET ?

   

TERMÉSZETES SZEMÉLY, mennyiségi határok betartásával

Kormányhivatal nyilvántartásba veszi (nem kell a növényi és gomba termékeknél), regisztrációs számmal látja el 210/2009 kormányrendelet szerint a helyi illetékes jegyzőnek bejelenti kereskedelmi tevékenység végzését. Az erről igazolást állít ki. Őstermelő piacon csak növényi alapterméket és gombát értékesíthet. Állati és feldolgozott terméket csak kistermelőként, vállalkozóként értékesíthet.

 

.

Növényi alaptermékek (alma, krumpli), méz, élő hal: Országosan végfogyasztónak. Régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságra lévő, kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesíthet.

Az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús stb.) és a feldolgozott kistermelői termékek (sajt, lekvár, kolbász stb.) értékesíthetőek az előállítás szerinti megyében és Budapesten (régióban), vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 km távolságon belül végső fogyasztó részére, valamint boltokba és vendéglátó egységekbe, így a közétkeztetésbe is. (Házhozszállítás)

K

ISTERMELŐ     Kistermelői nyers hús (kecske, sertés, juh, szarvasmarha, strucc) PIACON, RENDEZVÉNYEN NEM, de értékesíthető a gazdaságból, vagy házhozszállítással a Régión belül fogyasztónak, és Régión belül a kiskereskedelmi és vendéglátó egységnek. (VÁGÓHíDON LEVÁGVA) Ellenőrzött állományból származó baromfi és nyúlféle házi vágása esetében a településen, végső fogyasztó számára történő értékesítésnél nem kell a vágásnál a hatósági húsvizsgálatot elvégeztetni legfeljebb heti 50 db házi tyúkféle, 25 db víziszárnyas vagy pulyka, 13 db nyúlféle vágása esetén. Kiskereskedelmi és vendéglátó egységek részére csak hatósági igazolással értékesíthető a szárnyasok és nyúlfélék húsa is.

Kistermelői előállítás és értékesítés kategóriájába a méz mellett a méhészeti termékek is bele tartoznak.

A kistermelő az élelmiszer előállítása során az alaptermékből feldolgozatlan terméket eredményező előállítási részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással is elvégeztetheti, a nyomonkövethetőség biztosításával. (Hús füstöltetése, zöldség gyümölcs szárítása, őrlése…)

.

Csomagoló anyag újrafelhasználása   A gyártmánylap helyett adatlapot, egyszerűbb adatokkal kell vezetni (falusi vendégasztal szolgáltatónak nem kell vezetni).

Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy háztartásban élő személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is végezheti. (eddig ki kellett mindnek külön váltania a kistermelői engedélyt -15 000 Ft).

 Alkalmi rendezvényekre

kitelepülési díj

(14 600 Ft / alkalom) NINCS!!!!!

T

OJÁS

, T

EJ

 A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó kistermelõnek az általa termelt és a végső fogyasztó

részére gazdaságában vagy házhoz szállítással,

régión belül működő helyi piacon értékesített tojáson nem kell feltüntetnie a termelő megkülönböztető számát tartalmazó kódot, amennyiben az értékesítés helyén feltünteti a nevét és címét. A tojásrakást követően, 21 napon belül kell értékesíteni.

  Nyers tej, illetve nyers tej felhasználásával készült, nem hőkezelt tejtermékek: „nyers tejből készült” A nyers tejet +6 - +8 °C között tárolva 24 óráig, 0 - +6 °C között tárolva 48 óráig lehet értékesíteni. A tejet hűtés nélkül a fejés befejezésétől számított 2 órán belül lehet értékesíteni.

                   M ENNYISÉGI HATÁROK NŐTTEK , ÚJ KATEGÓRIÁK Kifejlett, vagy növendék sertés vagy juh vagy kecske vagy strucc vagy emu levágása és húsának értékesítése: heti 6 db (4); évi 72 db.

50 kg alatti malac vagy 15 kg alatti bárány, gida levágása és húsának értékesítése***: heti 10 db (0); évi 120 db.

Kifejlett, vagy növendék szarvasmarha levágása és húsának értékesítése: heti 2 db (1); évi 24 db.

100 kg alatti borjú levágása és húsának értékesítése***: heti 2 db (0); évi 24 db.

Házi tyúkféle levágása és húsának értékesítése: heti 200 db.Víziszárnyas vagy pulyka levágása és húsának értékesítése: heti 100 db.

Nyúlféle levágása és húsának értékesítése: heti 50 db Húskészítmény előállítása és értékesítése: heti 70 kg (50); évi 2600 kg.

Tej értékesítése: napi 200 liter. ÉS PLUSZ Tejtermék előállítása és értékesítése: napi 40 kg. Méz és méhészeti termék értékesítése: Együttesen évi 5000 kg.

Tojás értékesítése: heti 500 db (360); évi 20000 db.

Hal értékesítése: évi 6000 kg. Növényi eredetű alaptermék értékesítése: évi 20000 kg. Savanyúság: heti 150 kg (100); évi 5200 kg.

Növényi eredetű, hőkezeléssel feldolgozott termék értékesítése: heti 150 kg (0); évi 5200 kg. Egyéb feldolgozott növényi eredetű termék értékesítése: heti 50 kg (20).

Vadon termő betakarított, összegyűjtött termék értékesítése: heti 50 kg Termesztett gomba értékesítése: heti 100 kg.

Egyéb termék: heti 50 kg. Párlat: évi 2 hl tiszta szesznek megfelelő párlat Az éves mennyiség, az adott termékre vagy alaptermékre vonatkozó napi, heti vagy havi maximális mennyiség betartásával. Állatok: élősúlyban értendőek.

N

YILVÁNTARTÁSOK

           EÜ kiskönyv nyilvántartás az előállított termékek mennyiségéről, az

előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az

értékesítés helyéről, idejéről. (2 évig megőrizni, árusítás helyén tartani) Állati termékeknél: évenként megújított hatósági állatorvosi bizonyítvány (árusítás helyén) Hatósági húsvizsgálat után kiállított hússzállítási igazolás, húsbélyegző. (2 évig megőrizni, árusítás helyén tartani) Tejcsíraszám vizsgálat - havi 2 minta Takarmányozási és adalékanyagokról, (5 év) állatgyógyászati készítményekről (5 év)

növényvédő szerek felhasználásáról és az élelmezés-

egészségügyi várakozási időről, (5 év)

előforduló betegségekről, a növények esetében kártevőkről,

(5 év) adatlapot kell készítenie az alaptermékből előállított élelmiszerről

    

BOR

OBI minősítés Őstermelőként nem lehet palackos bort értékesíteni, csak 2 liternél nagyobb kiszerelést, amire zárjegy kell. ( Őstermelői tevékenység a szőlőbor hordós és kannás kiszerelésben történő értékesítése felvásárlónak és termelői borkimérés keretében végső fogyasztónak, termelői borkimérés keretében kóstoltatásra és elvitelre kimérve történő kimérés- egyszerűsített adóraktár engedélyes).

kiskereskedelmi tevékenység végzésének feltétele a jegyzőhöz történő bejelentésről kiadott igazolás megléte.

Az egyszerűsített adóraktár engedélyes, mint nem jövedéki engedélyes kereskedő, termelői borkimérés keretében az értékesítés helye

szerint illetékes vámhatósághoz tett előzetes bejelentést követően kitelepülhet.

Termelői borkimérés: az egyszerűsített adóraktárban vagy az egyszerűsített adóraktár engedélyes tulajdonában, használatában lévő üzlethelyiségben a saját termelésű szőlőbornak elvitelre vagy borkóstolás céljából helyben fogyasztásra,

.

A 2012. január 1-jétől az előállítás helyén (az egyszerűsített adóraktárban) történő saját termelésű bor értékesítés nem feltétlenül minősül üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységnek, hanem üzlet nélkül, közvetlen értékesítés keretében is folytatható, ezért az egyszerűsített adóraktárból történő

termelői borkimérés üzlet nélkül is folytatható

110§. (11) A nem jövedéki engedélyes kereskedő alkoholterméket, bort, sört, pezsgőt, köztes alkoholterméket a külön jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, illetve közterületi értékesítés [Kertv. 2. § 14. pont], valamint vásáron vagy piacon

nem üzletben

is értékesíthet, ha az értékesítés helye szerint illetékes folytatott kereskedelmi tevékenység [Kertv. 2. § 19., illetve 29. pont] keretében vámhatósághoz - legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal - bejelenti az értékesítés helyét és időpontját, rendszeres időközönként ismétlődő értékesítés esetén az értékesítési napokat és az egyes napokon az értékesítés kezdő és befejező időpontját, valamint a jövedéki termék raktározására használt épület, épületrész címét (helyrajzi számát).

.

 85§.(2) A termelői borkimérésben hordós kiszerelésű

szőlőbor külön bejelentés nélkül értékesíthető helyben

fogyasztásra vagy - legfeljebb 10 literes kannás kiszerelésben hivatalos zár alkalmazásával - elvitelre kimérve.

PÁLINKA

 A bérfőzető a bérfőzött párlatot a) csak az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére, vagy b) - amennyiben a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 64. § (5)

bekezdés szerinti adót - palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva

ba) a saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi

szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy

bb) a saját gazdasága helyétől légvonalban számítva

Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli

vásáron vagy piacon

nem üzletben

teljed adómegfizetéssel)

folytatott kereskedelmi

tevékenység keretében, a 110. § (11) bekezdés szerinti bejelentés megtételével értékesítheti. (Max. 2 literes zárjegyes palackban,

.

T

ERMÉKCÍMKE

( FORRÁS : DOLCETA)

Kötelező élelmiszercímke információk 1 Kötelező élelmiszercímke információk 2-

élelmiszer neve összetevők listája élelmiszer fizikai állapotára vagy kezelésére utaló megnevezés (pl. füstölt, fagyasztott, szeletelt, sűrített) a „sugárkezelt” vagy az „ionizáló energiával kezelt” kifejezés az így kezelt élelmiszer jelölésében a 0,9 % nál több genetikailag módosított összetevő (GMO) jelzése a felhasznált anyagok csökkenő mennyiségi sorrendben történő feltüntetése húsösszetevők jelölése: „hús” és annak az állatfajnak a neve, amelyből származik az adalékanyag neve, csoportneve és E száma (pl. színezék) a „Védőgázas csomagolásban” jelölés a név után, ha ez fennáll őshonos állatfajtára utaló név esetén fajtaazonosító igazolás az aromáknak az „aroma/aromák” szóval, az aroma nevével vagy leírásával való megnevezése összetevő mennyiségi feltüntetése, ha alapvető fontosságú az élelmiszerben (pl. ez a neve)

.

.

Kötelező élelmiszercímke információk 3-

közvetlenül az „aroma” szó után a kinin, illetve a koffein név szerinti feltüntetése az allergén összetevők (pl. glutén, tej, hal, szója, dió, zeller) jelzése a fűszer külön jelölése, ha aránya az összetevők 2%-át meghaladja

Kötelező élelmiszercímke információk 4-

nettó mennyiség térfogategységben (liter, cl, ml) vagy tömegegységben (kg, gramm) a töltőtömeg feltüntetése, ha a szilárd élelmiszer folyadékközegben van minőségmegőrzési idő, fogyaszthatósági idő édesgyökér, glicirrizin sav vagy annak ammónium sójának jelölése bizonyos összetevők, összetevő kategóriák mennyiségi jelölése (pl. zsírtartalom % vagy gramm) használati útmutató (amennyiben ennek hiánya a fogyasztót megtévesztheti) tárolás (pl. hűtve tárolandó, száraz helyen tartandó, napfénytől védetten) az előállító, csomagoló vagy forgalmazó neve és címe származás helye (amennyiben ennek hiánya a fogyasztót megtévesztheti)

.

   Kistermelő is végezhet falusi vendégasztal szolgáltatói tevékenységet az általa megtermelt vagy előállított, és kiegészítő alapanyagként vásárolt élelmiszer felhasználásával A falusi vendégasztal szolgáltatás, és a rendezvények keretében lehetőség nyílik az ellenőrzött állományokból, helyi/házi vágás elvégzésére (48 órával a vágás előtt bejelentve a hatóságnak! Kor megkötés, alapos sütés-főzés), a hús helyben való elkészítésére, értékesítésére helyben fogyasztás céljára.

Az ökörsütés, birkapörkölt, házi diszótor… a falusi

vendéglátónál és a rendezvényeken is engedélyezett. A sertés húsa csak alapos sütés-főzés után fogyasztható a résztvevők számára. A trichinella vizsgálatot is elvégzik a szakemberek, s a kedvező eredmény esetén az állat húsa a falusi vendégasztal szolgáltató számára lefagyasztható vendégek számára más alkalommal készítendő ételekhez.

P

ROBLÉMÁK

.

        Életszerűtlen követelményeket ró a kistermelőkre a nyilvántartásba vétel után előírt 210/2009 kormányrendelet által megkövetelt bejelentési kötelesség. /Jegyző felé 2500 Ft illetékkel/ Ne kellejen a hálózati közüzemi vizet bevizsgáltatni. Ausztriában így van! ~ 30000 Ft/év 136/2007 kormányrendelet, TEÁOR szám és szakmakód, (2012 vállalkozói –ok?) Kenyér, Pékáru…

EÜ kiskönyv,

Rovarirtás 18/1998. (VI. 3.) NM, Hulladék…

Őstermelői? Kistermelői? Vállalkozói?

Gazdabolt? Szakképzettség…

   

P

IACRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Kereskedelmi Törvény (2005. évi CLXIV. törvény); Ez rögzíti a fogalmat: 2§. 5a.) helyi termelői piac fogalma. 55/2009 kormányrendelet a piacokról, vásárokról; Leírja a fenti, Kereskedelmi trv. 6§ (3). -ban említett bejelentés módját, csatolt állományból letölthető.

59/1999 EÜM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás

közegészségügyi szabályairól (ez nemsokára módosul, külön könnyített feltételeket ír csak elő ezen piacok részére). Csatolt állományból letölthető, de alapvetően ez már nem lesz hatályos várhatóan fél éven belül.

52/2010 Kistermelői rendelet. Nagy valószínűséggel további módosítások várhatóak ebben is, a termelői piac életképesebbé tétele érdekében.

H

ELYI

T

ERMELŐI

P

IAC

  „helyi termelői piac: olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti .” Egyéni vállalkozó, vállalkozás (Kft….), szövetkezés NEM (de még lehet)  Békési dinnyés csak Békésben (40 km), Bp.-en; Szabolcsi alma csak Szabolcsban… Gesztenyeméz az alföldön nem… (és ez már törvény NGM módosítás nélkül nem is lesz máshogy)   Kézműves NEM Engedélyeztetés egyszerűsödött

B

EJELENTÉS

, 55/2009. (III. 13.) K

ORM

.

RENDELET

:

A helyi termelői piac helye szerint illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjének  a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,   b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát, c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,     d) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik, e) a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát, f) a területhasználatának jogcímét, g) a piac nyitva tartási idejét.

A helyi termelői piac üzemeltetője napi nyilvántartást vezet a piacon árusító kistermelő a) nevéről és címéről, b) gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, c) regisztrációs számáról, és d) által árusított termékekről amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

.

Napi és más Piacok

   Körbe kerített Kő, vízöblítéses WC Fertőtleníthető, szilárd aljzat    Hulladék tisztító, fertőtlenítő hely szennyvíz csatorna, tároló Gombavizsgáló helyiség

Helyi termelői piac TERV

 Heti 3-szor maximum       Nem kell bekeríteni Higiénikus, akár mobil illemhely 100 m-en belül Szálló por és sár mentes Elszállítható hulladék, szennyvíz Gombavizsgálásra alkalmas hely Asztalon több termékféleség, de egymást nem szennyezhetik.

H

ELYES

H

IGIÉNIAI S ZTANKOVÁNSZKINÉ D R . B ARTA

G

YAKORLAT G ABRIELLA , S ZABADKAI

(GHP)

A NDREA (C SARNAI E RZSÉBET , Értékesítési célból, a magánlakóházi szintű élelmiszer-előállítókra vonatkozóan, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet, III. fejezet alapján.

vidéki élet jellemzői kézműves élelmiszer előállítás hagyományai kulturális örökségünk része

hagyomány által már bizonyított, rugalmas módszerek, feltételek

jövedelem kiegészítés, önfoglalkoztatás, munkahely turizmus szolgáltatás

JOGSEGÉLY

Létrehozunk az oldalunkon egy jogsegély gombot. Ezt megnyitva, olvashatóak: Hatósági állásfoglalások, Esettanulmányok, Jogszabályok, újabb módosító javaslatok.

2011-ben Új kiadvány:

Kisokos kistermelőknek, rendezvény szervezőknek

www.elotisza.hu

.

HÁZTÁJI?

NEM ZETK ÖZI HAZAI Szövetkezetek, Vállalatok

Kistermelő , családi és mikrovállalkozás, szövetkezés

HÁZTÁJI

ÚSZT, N

EMZETI

D

ARÁNYI

I

GNÁC

V

IDÉKSTRATÉGIA

T

ERV

2020

    „Egészséges helyi termékeket a közétkeztetésbe” program Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítési program.

Közbeszerzési törvény 52/2012 kistermelői rendelet  …. NEFMI közétkeztetési rendelet….

Új Széchenyi terv/ Gyógyító Magyarország:

K

ÖZBESZERZÉSI

T

ÖRVÉNY

-

KIVÉTEL

 243§. g) a hideg élelmiszer és fõzési alapanyag,

friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére;

K

ÖZBESZERZÉS

-

A HELYI MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKET A KÖZÉTKEZTETÉS ÉLELMISZER ELLÁTÁSBA

…?

Kbt. 243. § g) egy nagyobb város ezt nem tudja kihasználni az

alacsony közbeszerzési értékhatár, valamint a Kbt. 40. § (6) bekezdése miatt.

 Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők): - 193 000 euró, melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke:

50 737 770 forint

;  Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszer eljárás szerinti közbeszerzései) - árubeszerzés esetében: 8 millió forint - szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;   Kbt. V. fejezete alkalmazásában (közszolgáltatók): - 387 000 euró melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke:

101 738 430 Ft.,

  - 4 845 000 euró melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 273 702 050 forint.

Kbt. VII. fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszer eljárás szerinti közbeszerzései - árubeszerzés esetében: 50 millió forint; - szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

ÁNTSZ

AJÁNLÁS

2011

 Az élelmezésvezetőnek étlapot kell készítenie, amelyen egy adagra lebontva fel kell tüntetni az

étkezések energia-, fehérje-, zsír-,

szénhidrát-, cukor- és sótartalmát, s ezeket minden intézményben ki kell függeszteni.

E

GÉSZSÉGES KÖZÉTKEZTETÉS

? H

ELYI TERMÉK

?

     Nem ajánlott a sertés és baromfizsír Édesítőszert csak 6 év alatt tilt Tej: 1,5% Szörp Nem korlátozza : tartósítószer, ízfokozó, adalékok…   Transzzsírsavak Életszerűtlen, vállalhatatlan adminisztrációs terhek…

O

KTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLLAMOSÍTÁSA

(2000

)? KÖZÉTKEZTETÉS?

, ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZEVONÁSA

A 100 LEGELADÓSODOTTABB ÖNKORMÁNYZAT (egy főre jutó kötelezettségvállalás forintban) 42. Pécs 230 855 69. Miskolc 179 699 13. Hódmezővásárhely 449 780 31. Szolnok 262 424 91. Nyíregyháza 158 830

6. Esztergom 613 511 23. Sopron 307 939 85. Székesfehérvár 165 453 38. Kaposvár 243 875

7. V. kerület 589 184

54. Tatabánya 207 539 28. Dunaújváros 272 671 76. Szombathely 170 818 ------------------------------------------------------------------------------ 1. Gelse 1 102 314 ; 2. Zalaszentiván 1 074 921 3. Harkány 1 047 461 ; 4. Borsodszirák 860 672 5. Cigánd 713 273 ; 8. Aba 580 069

S

VÁJCI ÉS MAGYAR ALULRÓL SZERVEZŐDŐ CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE AZ AUTONÓM HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA ”

KÖZÉTKEZTETÉSI KÖZBESZERZÉSI KISOKOS!

   

MNVH 2012

A cél: a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása, a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete a

vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése által.

Regisztráció: www.mnvh.eu

Elnökség (ÚMVP mentén):

1. tengely: Kesjár Kamilla, AGRYA, és ifj. Hubai Imre, MAGOSZ 2. tengely: Dr. Podmanicky László, SZIE; 3. tengely: Szabadkai Andrea, Dr. Tóth Albert, tájkutató, főiskolai tanár, Krizsán András, Falufejlesztési Társaság, Dr. Ónódi Gábor, SZIE; Kovács István, Pannon Helyi Termék Klaszter; Szabó Gellért, Faluszövetség 4. tengely: Páliné Keller Csilla, Alpokalja-Ikvamente LEADER ; Fejes István, Sárvíz Helyi Közösség LEADER, Magyar Teleház Szövetség elnöke.

.

KÖSZÖNJÜK!