E-learning és tanulásmenedzsment - Tarcsi Ádám ELTE IK oktatási

Download Report

Transcript E-learning és tanulásmenedzsment - Tarcsi Ádám ELTE IK oktatási

Tanulásmenedzsment
Tarcsi Ádám
([email protected])
Tematika






Bemutatkozás
Téma elhelyezése
Tanulásmenedzsment, E-learning és társai
Eszközök a tanárok kezében - kitekintés
E-learning keretrendszerek
OLAT
Tanulásmenedzsment - E-learning
2
Tudás, tanulás
TUDÁS
ISMERETEK
OPERÁTOROK
RÖGZÍTETT
ISMERETEK
ISMERETOPERÁTOROK
SZOKÁSOK
KÉSZSÉGEK
képzetek
fogalomoperátorok
KÉPMÁSOK
FOGALMAK
képek
objektívált fogalmak
JÁRTASSÁGOK
MŰVELETI
KÉPESSÉGEK
szabályoperátorok
SZABÁLYOK
objektívált szabályok
szövegoperátorok
SZÖVEGEK
objektívált
szöveg
ÁLTALÁNOS
KÉPESSÉGEK
Tanulásmenedzsment - E-learning
(MŰ)TÁRGYAK
Tárgyiasult
tudás
KOMPETENCIÁK
3
Tanulás, oktatási folyamat
 Tudástranszfer a tanár által kontrollált
módon
 Keret: oktatási rendszer definiálja  iskola,
pedagógus, diák, viszonyrendszer, feladatok,
kötelességek, stb.
Tanulásmenedzsment - E-learning
4
A tanítás-tanulás folyamata
3.
1.
2.
Taneszközök oldaláról: A tanóra információs közeg, a
taneszközök pedig információhordozók, melyek eszközei a cél
elérésének.
Tanulásmenedzsment - E-learning
5
Mi az e-learning?
 e? Elektronikus?
 learning? Tanulás?
 Elektronikus tanulógép? Magától tanuló
robot? Vagy az ember tanul, az elektronika
segítségével?
 Ez így elég zagyva, kezdjük egy kicsit másik
irányból, avagy:
 Mit jelent az, hogy távoktatás?
Tanulásmenedzsment - E-learning
6
Távoktatás
 A távoktatás olyan oktatási forma, ahol a tanár és tanuló
között földrajzi távolság van.
 A távoktatás egy teljesen egyedi oktatási forma,
lényegesen többet jelent a távolból oktatásnál!
A távoktatás megszületése és elterjedése
alapvetően három jelenségnek köszönhető.
Ezek a következők (Kovács Ilma szerint):
 "egy új képzési forma iránti szükséglet,
 az oktatási költségek csökkentésének általános igénye,
 a modern kommunikációs technológiák megjelenése az
oktatás területén is."
Tanulásmenedzsment - E-learning
7
Mi a távoktatás?
 Új oktatási forma, ami új módszereket
igényel
 Tanár: ismeretátadó  tanulásirányító
 Tanuló: a tanulási folyamat aktív résztvevője
Tanulásmenedzsment - E-learning
8
Mi az e-learning?
 Olyan oktatási/tanulási formák, melyek aktívan
építenek a IKT (Információs és Kommunikációs
Technológiák) adta lehetőségekre, a számítógép
interaktivitására.
▪ Iskolában tantermi oktatás esetén alkalmazott „számítógéppel
segített tanulás”
▪ Az IKT eszközöket alkalmazó távoktatást, nyitott képzés
▪ A felsőoktatásban megjelenő vegyes képzés (blended learning)
▪ Web (táv) előadás, web (táv) szeminárium
▪ A televíziós oktatás, különös tekintettel a digitális televíziózás új
interaktív lehetőségeit kihasználó kurzusok
▪ A tréningezés céljából alkalmazott vállalati képzések.
▪ A számítógépes multimédiával, web tartalmakkal támogatott
önálló tanulás. (Pl. egy alkalmazói szoftverbe épített tutorial
használata…)
▪ A multimédiás oktatóprogramok
▪ Internetes kollaboratív eszközöket használó tréningek
▪ Mobil informatikával támogatott oktatási formák
▪ stb.
Tanulásmenedzsment - E-learning
9
E-tanulás eszközei
Szinkron módszerek
Aszinkron
módszerek
 Telefonos
konzultáció
 Chat
 Web előadás
 Web szeminárium
 „elő” TV adás
 „E-book”
 Interaktív web
tananyag
 E-mail
 Fórum
 Oktatófilm
Tanulásmenedzsment - E-learning
10
Tanulási környezetek
 A virtuális tanulási környezetek (Virtual Learning
Environments - VLE), - gyakori szóhasználattal
oktatási keretrendszerek - lehetőséget biztosítanak
a diákok és tanárok számára, hogy megszervezzék
a tanulási folyamatot:
▪ kommunikációs és kollaborációs eszközök;
▪ online tananyagok és kurzusok létrehozására szolgáló
eszközök,
▪ az online ellenőrzés és osztályozás eszközei;
▪ kapcsolódik az iskola online menedzsment-rendszeréhez.
 A Taninform iskolai adminisztrációs- és ügyviteli
rendszer (alapvetően nem oktatási keretrendszer)
Tanulásmenedzsment - E-learning
11
Gyakori elnevezései, fajtái
 MLE: Managed Learning Environment - Irányított
tanulási környezet
 LMS: Learning Management System Tanulásszervezési keretrendszer
 MLS: Managed Learning System -Tanulásszervezési
keretrendszer
 LCMS: Learning Content Management System Tananyagkezelő keretrendszer
 CMS: Course Management System Kurzusszervezési keretrendszer
Tanulásmenedzsment - E-learning
12
Oktatási keretrendszerek
 Nyilvántartják a hallgatókat (Hallgatói nyilvántartó – ETR vagy
HR rendszer a vállalati szférában)
 Hozzáférést biztosít a kurzusok különböző anyagaihoz,
elemeihez: megjeleníti a tananyagokat
 Naplózza a felhasználók: tanárok, tanulók tevékenységét
 Rendszerint elsődleges kommunikációs felületet biztosít
 Automatikus funkciókkal kísérli meg növelni a tanulók
aktivitását
 Nyilván tartja a kurzusra, vizsgára jelentkezéseket
 Támogatja a tanári értékelést (formatív és szummatív
értékelést egyaránt)
 Önértékelő és számonkérő elemeket tartalmaz
 Informálja a felhasználókat az oktatással kapcsolatos hírekről
 Támogatja web-előadások, webszemináriumok lebonyolítását
 Támogatja a virtuális csoportmunkát, kollaboratív felületet
biztosít
Tanulásmenedzsment - E-learning
13
Sulinet Digitális Tudásbázis
Tanulásmenedzsment - E-learning
14
Moodle
Tanulásmenedzsment - E-learning
15
ILIAS
Tanulásmenedzsment - E-learning
16
OLAT
Tanulásmenedzsment - E-learning
17
Taninform - Távoktatási modul funkciói








Hatékony információáramlást elősegítő eszközök: fórum, belső
levelező rendszer, társalgó, chat.
Pedagógusok, tanulók és szülők is hozzáférhetnek.
Pedagógusok e-tananyagot tölthetnek fel a rendszerbe,
meghatározhatják a feladattal szemben támasztott követelményeket.
Video-, kép- és hanganyag feltöltésére is lehetőség van.
A tanulók a feladatokat online tudják megoldani, azonnali kiértékelési
lehetőséggel.
Pedagógusok a saját csoportjában tartozó tanulóiról készült
statisztikát megtekintheti, kinyomtathatja.
Szülő saját gyermekeinek statisztikáit, elért eredményeit meg tudja
nézni bárhonnan Interneten keresztül.
Pedagógusok beállíthatják, hogy mely feladatokat, mely tanulók
részére szeretnék hozzáférhetővé tenni.
A távoktatási modul nemzetközi szabványoknak megfelel, akár más
rendszerből hozott tananyag is beemelhető a rendszerbe.
Tanulásmenedzsment - E-learning
18
SCORM szerkesztő (RELOAD editor)
 Lépésről-lépésre:
http://www.reload.ac.uk/ex/ReloadSSv1.pdf
 Kézikönyv:
http://www.reload.ac.uk/ex/editor_v1_3_ma
nual.pdf
 Tutorial:
http://edutechwiki.unige.ch/en/Reload_Edito
r_Tutorial
 Példa csomagok:
http://www.reload.ac.uk/ex/
Tanulásmenedzsment - E-learning
19