Parkeren en Ketenmobiliteit - De Stadsregio Arnhem Nijmegen

Download Report

Transcript Parkeren en Ketenmobiliteit - De Stadsregio Arnhem Nijmegen

ONDERWERPEN 23 JANUARI 2013:
1. Netwerkbijeenkomst Regionaal Parkeerbeleid 5 maart
2. Gerealiseerd Ketenmobiliteit 2009 - 2012
3. Plannen/ Doelen Ketenmobiliteit 2013 e.v
4. Subsidiemogelijkheden Ketenmobiliteit
Netwerkbijeenkomst Regionaal Parkeerbeleid 5
maart a.s
 Quick scan Regionaal (Fiets)Parkeerbeleid
 Doel: verkennen mogelijkheden, wensen en kansen
samenwerking (Fiets) Parkeren (+rol stadsregio);
–
Beleid
– Beheer
– Kennisdeling
 Stappen;
1.
2.
3.
4.
Best Practises andere regio’s
Overeenkomsten / verschillen gemeenten
Netwerkbijeenkomst 5 maart
Advies Goudappel Coffeng
Opzet netwerkbijeenkomst 5 maart
OPENING
12.00 ontvangst met lunch
12.30-13.00 aftrap (introductie, doelen)
(terugkoppeling Goudappel ‘bechmark’ overeenkomsten /verschillen
gemeenten + ‘best practices samenwerking andere regio’s)
TAFELRONDES Beleid, beheer en kennisdeling
13.00 – 13.50 ronde 1
14.00 – 14.50 ronde 2
15.00 – 15.50 ronde 3
TERUGKOPPELING
15.50 – 16.20 pauze/ borrelhapjes
16.20 - 17.00 samenvatten en afsluiten
Ketenmobiliteit;
Svz Realisatie fietsstallingen en uitrol OV Fiets stations
.
Svz Fietsstallingen stations….
CONTRACT 2008: 1151 OVERDEKTE KLEMMEN/ KLUIZEN
- Velp: 508 (448 klemmen/ 60 kluizen)
- Zetten-andelst: 64 klemmen
- Nijmegen heyendaal: 172 (160 klemmen / 12 kluizen)
- Wijchen: 408 klemmen
CONTRACT 2009: 698 OVERDEKTE KLEMMEN / KLUIZEN
- Duiven:430 klemmen
- Rheden; 228 (208 klemmen/ 20 kluizen)
- Arnhem Presikhaaf 40 klemmen
CONTRACT 2010: 1000 OVERDEKTE KLEMMEN/ KLUIZEN
- Nijmegen Heyendaal 264 klemmen (nog niet gerealiseerd)
- Wolfheze: 88 klemmen
- Elst: 232 klemmen (nog niet gerealiseerd)
- Didam: 416 klemmen (nog niet gerealiseerd)
CONTRACT 2011: 2210 KLEMMEN/ KLUIZEN (NOG NIET
UITGEVOERD)
- Arnhem Velperpoort: 250 fietsklemmen
- Arnhem Presikhaaf: 50 fietsklemmen
- Nijmegen centraal: 500 klemmen (niet overdekt)
- Arnhem zuid: 360 klemmen/ 50 kluizen
TOTAAL: RUIM 5000 STALLINGSPLEKKEN…..
Svz Realisatie OV Fiets 1e tranche:
2011-2012:
• Station Rheden: 6 OV-fietskluizen
• Station Dieren: 6 OV-fietskluizen
• Station Velp: 6 OV-fietskluizen
• Station Zevenaar: Handmatige uitgifte Servex
• Station Wijchen: 6 OV-fietskluizen
• Station Westervoort: 6 OV-fietskluizen
2013:
• Station Elst; 8 OV Fietskluizen
• Station Didam: OV Fietsbox
• (nieuwe) Station Nijmegen Lent; 4 OV fietskluizen
Realisatie OV Fiets 2e tranche:
2013 - 2014 e.v :
• Station Arnhem Velperpoort?
• Station Arnhem Presikhaaf?
• Station Nijmegen Heyendaal?
• Station Nijmegen Kronenburg?
• Station Mook en Middelaar?
• (nieuwe) Station Nijmegen Goffert
Ketenmobiliteit
Svz uitbreiding P&R terreinen
Gerealiseerd P&R:
2009 - 2012:
• P&R station Mook en Middelaar
• P&R station Westervoort
• Uitbreiding P&R station Velp
• Uitbreiding P&R station Duiven
• Uitbreiding P&R station Arnhem zuid
• Uitbreiding P&R station Didam
• Uitbreiding P&R station Elst
Planning komende jaren:
2013 – 2015 en verder…:
• Nieuwe P&R station Wolfheze
• Uitbreiding P&R station Duiven (2e keer…)
• Nieuwe P&R Knooppunt Neerbosch Nijmegen
• Uitbreiding P&R station Arnhem zuid (2e keer..)
• Nieuwe P&R garage station Wijchen
• Nieuwe P&R garage station Elst
• Nieuwe P&R station Dieren
?
• P&R A-12/ Zevenaar Oost ?
• P&R A-73/ N71 Malden?
• P&R Knooppunt Waterberg/ A-12?
?
Nr. Locatie
1 Station Wolfheze
2 Papendal / Amsterdamseweg
3 A50/N225 afslag Renkum
4 Station Arnhem Zuid
5 Station Oosterbeek
6 Gelredome
7 Station Arnhem Velperpoort
8 Station Arnhem Presikhaaf
9 A50/A12/N784 Apeldoornseweg
10 Station Velp
11 Station Rheden
12 Station Dieren
13 A12/N338 afslag Westervoort
14 Station Westervoort
15 Station Duiven
16 Station Zevenaar
17 Station Zevenaar Oost
18 A58/N335 afslag Didam
19 Station Elst
20 P+R RijnWaalSprinter / Ressen
21 Station Lent
22 Station Nijmegen
23 Station Nijmegen Heijendaal
24 Station Nijmegen Goffert
25 Station Nijmegen Dukenburg
26 Station Wijchen
27 Station Wijchen West
28 Station Ravenstein
29 A73/N847 afslag Beuningen
30 A73/N271 afslag Malden
31 Station Mook-Molenhoek
32 Station Arnhem
33 Station Ede-Wageningen
34 Station Zetten-Andelst
35 Station Didam
Totaalresultaat
DOELEN 2013…
• UITBREIDING FIETSTALLINGEN
STATIONS (RESTERENDE LOCATIES)
• UITROL 2E TRANCHE OV FIETS
RESTERENDE LOCATIES;
• MONITORING BEZETTING BESTAANDE
P&R’S EN FIETSSTALLINGEN
(HERHALING ONDERZOEK 2008)
DOELEN 2013…
• REALISATIE FIETSSTALLINGEN BIJ HOV
LIJNEN- HALTES (O.A LIJN 85 GEM
BEUNINGEN)
• WEESFIETSENAANPAK…
(VOORWAARDE VOOR SUBSIDIE?)
• UITBREIDNG CARPOOL WATERBERG +
PILOT ELEKTRISCHE FIETSEN
• NIEUWE P&R LOCATIES?
Subsisidiemogelijkheden Ketenmobiliteit:
• Realisatie Fietsstallingen stations
(Regeling ‘Ruimte voor de Fiets’)
50% Prorail / 50% Stadsregio/ 0%
gemeente
• Realisatie/ uitbreiding P&R terreinen
(Regeling 5% groei op het spoor’)
33% Ministerie/ 33% Stadsregio/ 33%
gemeente)
• Realisatie OV Fiets
90% Stadsregio/ 10% gemeente
(realisatie, beheer en onderhoud doet NS OVFiets)