Παρουσίαση 2η

download report

Transcript Παρουσίαση 2η

ΑΚΤΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΦΑΣΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου 20122013, η ομάδα μας ασχολήθηκε για την
επίδραση που έχουν οι διάφορες ακτίνες του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, στην υγεία. Σε
αυτήν την παρουσίαση θα σας αναλύσουμε
ποιες είναι η ακτίνες αυτές και πόσο είναι ικανές
να επηρεάσουν την σωματική μας υγεία.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ
 Ακτίνες
Γάμμα
 Ακτίνες Χ
 Υπεριώδεις Ακτίνες (UV-A, UV-B, UV-C)
 Υπέρυθρες Ακτίνες (Infrared Rays)
ΑΚΤΙΝΕΣ ΓΑΜΜΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι ακτίνες γάμμα που φτάνουν στη Γη προέρχονται από διάφορες
πηγές που βρίσκονται στον Γαλαξία μας ή σε άλλους Γαλαξίες. Το μήκος
κύματός τους κυμαίνεται στα 10-10 έως 10-14 μέτρα. Είναι εξαιρετικά
επικίνδυνες ακτίνες, οιο ποίες διασπούν τις ουσίες των κυττάρων και
μεταλλάσσουν το DNA προκαλώντας θάνατο σε όλους σχεδόν τους
οργανισμούς που εκτίθενται σε αυτήν.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Ιατρικές

Αποστείρωση

Ραδιοχρονολόγηση
ΑΚΤΙΝΕΣ Χ
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Οι ακτίνες Χ ή ακτίνες Ρέντγκεν (Röntgen) αποκαλείται ένα τμήμα του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με περιοχή μήκους κύματος μεταξύ 10
nm με 10 pm , που αντιστοιχεί σε περιοχή συχνότητας από 30 PHz –
30 HHz και σε περιοχή ενέργειας 120 eV - 120 keV. Αυτό το τμήμα του
ηλεκτρομαγνητικού φάσμαστος βρίσκεται μεταξύ των τμημάτων της
υπεριώδους ακτινοβολίας και των ακτίνων γ.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
 Ιατρική
 Ασφάλεια στα αεροδρόμια
 Βιομηχανία
 Μετρήσεις στην αστρονομία
ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ (UV-A, UV-B,
UV-C)
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Οι υπεριώδεις ακτίνες είναι μέρος του ηλεκτρομαγνητικού
φάσματος, που εκπέμπεται από τον ήλιο. Ενώ, μάλιστα, οι ακτίνες
UVC (μήκος κύματος 100 - 280 nm) απορροφώνται από το όζον
της ατμόσφαιρας, τους υδρατμούς, το οξυγόνο και το διοξείδιο του
άνθρακα, οι UVΑ (μήκος κύματος 315 - 400 nm) και το 10% των
UVΒ (μήκος κύματος 280 - 315 nm) φθάνουν στην επιφάνεια της
γης.
Τόσο οι UVΑ, όσο και οι UVΒ, είναι ιδιαίτερης σημασίας για την
ανθρώπινη υγεία. Μικρές ποσότητες υπεριώδους ακτινοβολία
είναι αναγκαίες για την παραγωγή της Βιταμίνης D, ενώ αντίθετα,
η υπερέκθεση μπορεί να επιφέρει οξείας και χρόνιας μορφής
συνέπειες για το δέρμα, τα μάτια και το ανοσοποιητικό σύστημα
του ανθρώπου.
ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ (UV-A, UV-B,
UV-C)
ΚΙΝΔΥΝΟΙ:
 Φωτογήρανση: αλλαγή του προσανατολισμού της ελαστίνης και του
κολλαγόνου, προκαλώντας τη χαλάρωση της επιδερμίδας με
αποτέλεσμα την απώλεια σφριγηλότητας και την εμφάνιση ρυτίδων.
 Δυσανεξία στον ήλιο, που συνήθως ονομάζεται ηλιακή αλλεργία
(κοκκινίλα, κνησμός, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός).
 Μελαγχρωματικές διαταραχές (χλόασμα, κηλίδες).
 Εμφάνιση καρκίνου του δέρματος.
 Φλεγμονή του κερατοειδή χιτώνα.
 Προσωρινή ή μόνιμη εξασθένηση της όρασης, έως και τύφλωση.
ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ (INFRARED RAYS)
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Η υπέρυθρη ακτινοβολία ή υπέρυθρες ακτίνες είναι τμήμα του
φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Στο
φάσμα τοποθετούνται ως μικρότερη συχνότητα στην προέκταση της
κόκκινης ορατής ακτινοβολίας, εξ ού και το όνομα «υπέρυθρες» (υπό
του ερυθρού). Το μήκος κύματός τους κυμαίνεται από το 1 χιλιοστό
έως τα 700 νανόμετρα, όπου ξεκινά το ορατό φάσμα. Συνήθως
εκπέμπονται από όλα τα σώματα που έχουν κάποια θερμοκρασία. Τα
σώματα με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία εκπέμπουν
περισσότερες υπέρυθρες και αντίστροφα τα σώματα που
απορροφούν περισσότερες υπέρυθρες αυξάνεται η θερμοκρασία τους.
ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ (INFRARED RAYS)
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Αυξάνει την επιμήκυνση των ιστών κολλαγόνου.

Μειώνει την δυσκαμψία των αρθρώσεων.

Οδηγεί στην ανακούφιση του πόνου.

Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος.

Βοηθά στην επίλυση των φλεγμονωδών διηθήσεων, οίδημα, και
εξιδρώματα.

Εισήχθη στη θεραπεία του καρκίνου.

Επηρεάζει τους τραυματισμούς μαλακών ιστών.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι υπάρχουν
αρκετοί ‘αόρατοι’ κίνδυνοι που απειλούν
την υγεία μας. Ωστόσο, λαμβάνοντας κάθε
φορά τα κατάλληλα μέτρα, μπορούμε να
προστατευτούμε καλύτερα αλλά και να
ωφεληθούμε καμιά φορά από τις χρήσεις
των ακτίνων αυτών, στους τομείς της
ιατρικής, της τεχνολογίας και της
επιστήμης.