Prisilna naplata osnova za plaćanje

Download Report

Transcript Prisilna naplata osnova za plaćanje

Što kada se kredit više ne može plaćati – Postupak provedbe ovrhe u
Financijskoj agenciji
Svibanj 2011.
Sadržaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 I. Pravna regulativa
 II. Postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima nakon 1. siječnja 2011.
III. Postupak otvaranja računa za uplatu zaštićenih primanja
 IV. Najčešća pitanja i uočeni problemi u provedbi ovrhe
2
I. Pravna regulativa
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, 91/10)
 Podzakonski akti:
• Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
(NN, 96/10)
• Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe
na novčanim sredstvima (NN, 96/10 i 130/10)
• Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
(NN, 96/10 i 130/10)
• Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom
o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, 105/10)
3
II. Postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima nakon 1. 1.2011.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
•
Osnove za plaćanje dostavljaju se i po njima postupa FINA:
•
Primitak, provjera podobnosti, obračun kamata, utvrđivanje ukupnog iznosa
uključujući naknadu za provedbu ovrhe,
•
Utvrđivanje redoslijeda davanja naloga za izvršenje
•
Razmjena elektronički potpisanih poruka s nalozima za izvršenje i potvrdama
izvršenja između FINA-e i banaka prema propisanom terminskom planu razmjene
•
Dostava poruke s nalogom za blokadu/deblokadu
•
Unos podatka o blokadi/deblokadi u JRR
•
Naplata iz sredstava priljeva na blokirani račun – banka obavještava FINU o priljevu
– FINA nema informaciju o iznosu priljeva, već samo da postoje sredstva iz kojih se
može izvršiti naplata
4
III. Postupak otvaranja računa za uplatu zaštićenih primanja
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 Sredstva izuzeta od ovrhe – bilo uređeno već od prije - Izmjene i dopune Ovršnog
zakona (67/2008)
 Pravilnik o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe (NN 148/10 i
31/2011) – otvaranje posebnog računa:
1. OVRŠENIK dolazi u podružnicu FINANCIJSKE AGENCIJE;
2. Popunjava Obavijest o primanjima izuzetim od ovrhe;
3. FINA elektroničkim putem dostavlja banci u kojoj je otvoren račun ovršenika
na koji se uplaćuju primanja ovršenika zahtjev za otvaranjem posebnog
računa. U nalogu se navode podaci o uplatiteljima primanja;
4. Na posebni račun banka prima isključivo uplate uplatitelja navedenih u nalogu
dostavljenom od FINE;
5. Po primitku Obavijesti, FINA dostavlja obavijest uplatitelju (poslodavcu,
isplatitelju primanja ili naknade radi uskrate uplata koje su u cijelosti ili
djelomično izuzeta od ovrhe;
5
Otvaranje računa za primanja izuzeta od ovrhe
_____________________________________________________________________________________________________________________________
6. Uplatitelji su odmah po primitku Obavijesti, dužni uskratiti uplatu na ovršenikov
račun primanja i naknade izuzetih od ovrhe;
7. Po primitku obavijesti o otvorenom računu ovršenika, FINA obavještava
ovršenika te uplatitelja o broju posebnog računa
8. Uplatitelji iznos sredstava izuzetih od ovrhe uplaćuju na poseban račun
ovršenika, dok ne prestanu razlozi za postojanje posebnog računa ovršenika
 Uplate primanja i naknade izuzetih od ovrhe iz inozemstva:
 Ovršenik je obvezan uz Obavijest o primanjima i naknadama izuzetim od
ovrhe, FINI dostaviti i dokument (ovjereni prijevod na hrvatski jezik) temeljem
kojeg se može utvrditi vrsta i iznos primanja iz inozemstva
6
Najčešća pitanja i uočeni problemi u provedbi ovrhe
_____________________________________________________________________________________________________________________________
BANKA
OVRHOVODITELJ
 FINA postupa po osnovi za plaćanje u kojoj je naložena ovrha na
novčanim sredstvima ovršenika;
 U osnovi za plaćanje moraju biti navedeni podaci na temelju kojih FINA
može nedvojbeno utvrditi ovršenika – osnove nakon 1.1.2011. godine mora
biti naveden OIB ovršenika;
 Uz zadužnicu, vjerovnik mora dostaviti i zahtjev za naplatom zadužnice s
točnim instrukcijama za naplatu (iznos duga, kamate, račun vjerovnika);
 U slučaju podnošenja zahtjeva za izmjenom ili nadopunom postupka
ovrhe (npr. zahtjev za povećanje iznosa duga po zadužnici, zastajanje s
naplatom, opoziv naplate) obavezno je točno navesti naziv i identifikacijski
podatak (OIB, MBG ili MB) ovršenika, te podatak o broju rješenja o ovrsi
odnosno ovjeri zadužnice (OV-…)
7
Najčešća pitanja i uočeni problemi u provedbi ovrhe
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 FINA

OOVOVRR
JAMAC
OVRŠENIK
 Ovršenici nemaju točnu informaciju vezano za otvaranje računa – dovoljno je
da po saznanju o ovrsi dođu u jednu od 22 podružnice FINE i popune
Obavijest o primanjima izuzetim od ovrhe;
 Isključivo FINA dostavlja nalog banci za otvaranje posebnog računa;
 Uplatitelj (poslodavac, uplatitelj zaštićenog primanja ili naknade – HZMO,
HZZO i dr.) po primitku obavijesti od FINE dužan je uskratiti uplatu primanja
na ovršenikov račun;
 Ako se ovrha provodi na plaći, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine
prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj (to je iznos izuzet od ovrhe i za sve
ovršenike koji primaju plaću/mirovinu/naknadu veću od prosječne)
8