SFi til Patientsikkert Sygehus

Download Report

Transcript SFi til Patientsikkert Sygehus

SFi til Patientsikkert Sygehus

SFI til Tryksårspakken, Sepsispakken og Kirurgipakken

www.hospitalsenheden-horsens.dk

Tryksårspakken

Vi har valgt at lave en standardplan, ”Forebyggelse af tryksår” til at dække Tryksårspakken. Denne standardplan indgår i de standard planer, som alle afdelinger bruger ved modtagelsen af patienten.

Standardplanen består af: • Tryksår, vurdering af risiko, som er sat sammen med: • Forebyggelse af tryksår, Braden-skala • Tryksårs-risikofaktorer, vurdering af andre •Trykskade, vurdering og gradinddeling Aktiviteten skal udføres 1 x dagligt Der er link til retningslinje på e-Dok Vi har af praktiske hensyn valgt at have aktiviteten, Sår + sårbehandling i standardplanen

2 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

SFi i tryksårspakken

3 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

Sepsispakken

”Sepsispakken” dækkes ved aktiviteter, der indgår i to forskellige standardplaner, da afklaringen af sepsis foretages i flere trin.

• Vurdering - SIRS kriterier (systemisk inflammatorisk respons syndrom), er tilføjet TOKS (Tidlig opsporing af kritisk sygdom). Næste aktivitet findes i standardplanen ”Sepsis, udredning svær sepsis” med aktiviteten • Udredning for sepsis + Plan Der er link til retningslinje på e-Dok

4 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

SFi til Sepsispakken

5 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

Kirurgipakken

”Kirurgipakken” dækkes ved aktiviteter, der indgår i flere forskellige standardplaner.

• Aktiviteten ”Præoperativ tromboserisikovurdering” indgår i Operationstilmelding, HEH. •Aktiviteten ”Klargøre patient til operation” indgår i andre relevante standardplaner eller vælges separat •Aktiviteterne ”Afvigelse fra Kirurgipakken, præ-op”, ”Tjek ind”, ”Time out” og ”Tjek ud” indgår i dokumentationen på alle operationsafdelinger.

•Aktiviteterne ”Opretholdelse af normal legemstemperatur under OP” og ” Blodsukkermåling under OP” skal indgå i Anæstesiprocedurer (dokumentation af foretaget anæstesi) Der er link til retningslinje på e-Dok

6 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk

SFi til Kirurgipakken

7 ▪ www.hospitalsenheden-horsens.dk