Ikast Brande Kommune

download report

Transcript Ikast Brande Kommune

Mental Frikommune udfordringen sidder mellem ørene
KLs ledertræf
10. september 2014
www.ikast-brande.dk
DAGEN BAGLÆNS
• FIND SAMMEN 2 OG 2 MED ÉN DER HAR SAMME FARVE
TRØJE/BLUSE/SKJORTE SOM DIG SELV
• FORTÆL DIN MAKKER, HVAD DER ER SKET I DAG, FRA DU
GIK IND I DETTE LOKALE OG BAGLÆNS, INDTIL DU
ÅBNEDE DINE ØJNE I MORGES – I FÅR EET MINUT HVER,
OG JEG SÆTTER JER I GANG
• DEN MED MØRKESTE SKO STARTER
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
Den kommunale økonomi
- er vi på vej mod...
www.ikast-brande.dk
Gearet til innovation
Tilpasset – stillet ind efter
Hvornår er vi det ?
Og hvad var vi før ?
En innovativ kultur – en kultur præget af lyst og vilje til at udfordre egne
mentale antagelser og forestillinger om hvordan opgaverne skal løses, af hvem,
hvornår, for hvem m.m.
www.ikast-brande.dk
MENTAL FRIKOMMUNE VISIONEN
• Vi udfordrer vores forestillinger om velfærd.
• Vi lader os udfordre og inspirere af andre.
• Vi er ambitiøse og former fremtidens velfærd.
• Vi gør det umulige og det ugjorte.
• De stærke hjælper dem der har brug for det.
www.ikast-brande.dk
Mental Frikommune
Einstein:
”Et problem kan ikke beskrives og løses
med den tænkning, der har skabt det”
www.ikast-brande.dk
Mental Frikommune –
strategien er
•
•
•
•
En måde at forholde sig til ”verden” på –
at reagere på udfordringer – at forberede
sig på forandringer – at påvirke
udviklingen/”verden”
Konkrete aktiviteter/initiativer der fremmer
ovenstående
Dialog – tillid – ansvarlighed
”Kulturpåvirkning”
www.ikast-brande.dk
Gearet til innovation
Tilpasset – stillet ind efter
Hvornår er vi det ?
Og hvad var vi før ?
En innovativ kultur – en kultur præget af lyst og vilje til at udfordre egne
mentale antagelser og forestillinger om hvordan opgaverne skal løses, af hvem,
hvornår, for hvem m.m.
Give eksempler på hvad vi fra direktionens side gør
•for at fremme en sådan kultur og
•eksempler på aktiviteter/forandringer, som kan ses som udtryk for lysten og
viljen til af udfordre egne mentale antagelser og forestillinger.
www.ikast-brande.dk
Understøtte og udvikle
innovationskultur –
direktionens perspektiv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radikal innovation – stille de gode spørgsmål – 2011 – 12
Træningscenter for Nytænkning
Tæning og uddannelse
Mental Fitness
Den Kreative Platform
Kom sovende til gode ideer – Neurokreativitet
Mindfulness
Kommunaldirektørens og direktionens rolle
Sproget skaber virkelighed
Historiefortælling og personlig praktik
Den politiske ledelse – går foran ?!?!
www.ikast-brande.dk
Alle gode kræfter
- INNOVATIONSSPØRGSMÅL
Deltagere
Antal
Medarbejdere
5
Ledere
5
Byrådsmedlemmer
5
Videnspersoner
5
Berørte brugere
15
Kunstnere
FORSTYRRELSER
ANDRE KOMPETENCER
5
Iværksættere
10
I alt
50
 SOM MAN SPØRGER FÅR MAN
SVAR
www.ikast-brande.dk
Træningscenter for
nytænkning
www.ikast-brande.dk
Træningscenter for nytænkning
• Træne nytænkning
• Forøge mental kapacitet
• Iscenesætte rammer og situationer, hvor hjernen kan
arbejde i ”åbent mode”/ afslappet mode
www.ikast-brande.dk
TRÆNINGSCENTER FOR
NYTÆNKNING(2)
•
•
•
•
Mental fitness
Den Kreative Platform
Kom sovende til nye ideer
Mindfulness
www.ikast-brande.dk
Mental Fitness
Formål:
Forbedre hjernens kapacitet og plasticitet
Fx inden for:
• Hukommelse
• Kreativitet
• Evnen til at overskue, strukturere og organisere
www.ikast-brande.dk
Baggrund
Hjernen er som en muskel
- Aktivitet = elektriske signaler
- De signaler, der bruges, bliver stærkere
- Udfordringer skaber nye forbindelser
www.ikast-brande.dk
Mental fitness – har bredt sig !
•
•
•
•
Ledige med andre udfordringer end ledighed
Skolebørn
Børnehavebørn
Træningscentret (ældre) på vej til at teste konceptet
www.ikast-brande.dk
Lederforum på den
kreative platform (DKP)
DKP:
• Skal skabe tryghed og koncentration
• Skal sikre uhæmmet anvendelse af viden
• Er opfundet af Christian Byrge og Søren Hansen fra
Aalborg Uni.
• Kræver en række øvelser så vi lærer at sige ”ja og” til
hinandens idéer og bygge videre på dem.
• Giver mange idéer – nogle skøre
Lederforums reaktion:
1. Fantastisk
2. Ja, ja da men vi har prøvet det før
3. Det er ikke rigtigt arbejde/taler ned til folk. Det løser
ikke vores budgetudfordringer
www.ikast-brande.dk
Neurokreativitet
– kom sovende til din idé
• Under drømmesøvn er visuelle, motoriske hjerneområder samt
•
•
•
•
•
det limbiske system (følelse) mere aktive
Det præfrontale cortex (logik og socialt accepteret opførsel) er
mindre aktivt.
Teorien er at vi under drømmen mere frit kan skabe idéer. Drømmen
bliver hjernens legeplads. Inspiration fra bl.a. Deirdre Barrett
Psykolog, Ph.D. , Harvard Medical School
I drømmefasen er hjernen i stand til at sammensætte idéer, ord,
begivenheder, billeder, bevægelser, former m.v. på nye og anderledes
måder. Netop dette forbindes ofte med begrebet ”kreativitet”.
Proces: Formuler problemstilling på papir – og hav papir og blyant
klar ved sengen. Læs problemstillingen lige inden du skal sove.
Visualiser den. Tænk på den mens du falder hen. Bliv liggende når du
vågner og tænk over, hvad du har drømt. Skriv det ned – tænk over
budskabet.
Hovedparten af deltagerne oplevede, at deres drømme løste et
problem for dem
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
Mental Fitness
Lav cirkelbevægelser med en hånd og 8-tals øvelser med
modsat ben.
Skift arm og ben, når jeg løfter højre arm og siger et lige tal
www.ikast-brande.dk
Kommunaldirektørens
ledelsesopgave
•
•
•
•
Angive retning, rammer og spilleregler
Stille flere spørgsmål end give svar
Skabe rum for dialogisk samspil
Understøtte den politiske ledelse
www.ikast-brande.dk
Hvad gør jeg –
PERSONLIGT - som
kommunaldirektør
• Sproget skaber virkelighed
www.ikast-brande.dk
Sproget - italesættelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I gør det godt – nu skal I gøre noget helt andet
Tænke på kanten af boksen – frem for tænke ud af boksen
Stå på skulderen af fagligheden
Frivillige – de frie villige ! Hvem er de ufrivillige ?
Frivilligt arbejde – hvem udfører det ufrivillige arbejde ?
Frivilligt arbejde – kompetencer – faggrænser
Civilsamfundet – militærsamfundet – rockernes parallelsamfund
Med-borgerskab – noget man kan vælge at være – endnu et
tilbud på velfærdskommunens hylder !
Aktive Borgere skaber det gode samfund – fællesskabet
Aktive borgere skaber den gode sagsbehandling
Fra: Vi finder løsninger sammen med dig – Til: Du finder
løsninger sammen med os
Foreningerne som gode partnere for folkeskolen – Eller :
Folkeskolen som en god partner for foreningerne !!
2010
www.ikast-brande.dk
Hvad gør jeg –
PERSONLIGT - som
kommunaldirektør
• Sproget skaber virkelighed
• Fortæller historier
www.ikast-brande.dk
VELFÆRDSKOMMUNEFORESTILLINGER –
DER UDFORDRES
•
•
•
•
Kommunal service – borgeren som kunde i
butikken – have børnehave nær egen bolig – så må I
da bygge til børnehaven – fra 1. maj til mig-først
Kræv din ret og gør – måske – din pligt –
borgerne har ret til 2 bade om ugen – ny handicapbil
hvert 6. år
Forsikringstankegangen – nu har jeg betalt skat i
mange år – 96 årig har ydet i så mange år, så skal
hun da også have mere hjemmehjælp selv om hun
godt selv kan udføre opgaverne !!
Det kommunale gøre-godt-gen – omsorgsgen –
byrådet/kommunaldirektøren og de kompetente
fagfolk ser alle problemer, som faglige udfordringer,
som de kan løse – gøre godt for borgerne –
forebyggende hjemmebesøg – ”kuffert” fuld af
særdeles velbegrundede kommunalt betalte ydelser
www.ikast-brande.dk
Hvad gør jeg –
PERSONLIGT - som
kommunaldirektør
Sproget skaber virkelighed
Fortæller historier
Einstein T-shirt
Går i praktik – anledning til at lade mig udfordre og udfordre
fagfolkene
• Aktive Borgere
• Ufordrer den politiske ledelse !? – ”skygger for borgmesteren”
•
•
•
•
www.ikast-brande.dk
Hvad gør
direktionen/chefgruppen
• Teori U-agtige seminarer, hvor de mentale antagelser og
forestillinger i MEGET høj grad udfordres !
www.ikast-brande.dk
Politisk ledelse under
forandring – 2013 (uddrag)
• Gøre det muligt at udfordre eksisterende antagelser og
forestillinger om velfærdskommunens opgaver og
organisering – at være på TVÆRS
• Understøtte nytænkning og innovation
• Understøtte tværgående tænkning og handling – at gå på
TVÆRS af eksisterende strukturer
• Komme foran dagsordenen
www.ikast-brande.dk
Procesforløb FællesSkolen - inddragelse af aktører
www.ikast-brande.dk
3
6
4
1
2
www.ikast-brande.dk
Strategi2020
•
•
•
•
•
•
•
En anderledes måde at lave politik på
Inddrage andre aktører
Stille nysgerrige og undrende spørgsmål
Bryde mønstre og vaner
Åbne op for at der kan være behov for ”flere runder”
Give sig god tid før man konkluderer
Inspireret af forløbet omkring skolereformen
www.ikast-brande.dk
Eksempler på innovativ
kultur
•Jobboxen 5 –stjernet kursus – og mødecenter
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
Eksempler på innovativ
kultur
•Jobboxen 5 –stjernet kursus – og mødecenter
•Selv vælge medarbejder
•Frivilligbørsen
www.ikast-brande.dk
Frivilligbørsen
• Tre målgrupper deltager: frivillige
foreninger/organisationer, virksomheder og kommunale
institutioner
• Danmarks første blev afholdt i maj 2013. 155 aftaler
indgået. Gentaget i maj 2014.
• Formålet er at skabe en møde- og markedsplads for de tre
målgrupper, hvor deltagerne udveksler ydelser.
Kontraktbaseret
• Eksempler:
• Foredrag om begravelseskultur i DK på den
internationale skole
• Psykisk syge hjælper med madlavning til volleystævne
• Beboere på bosted undervist i yoga
• Kommunale lokaler udlånt til sangkor
www.ikast-brande.dk
Eksempler på innovativ
kultur
•Jobboxen 5 –stjernet kursus – og mødecenter
•Selv vælge medarbejder
•Frivilligbørsen
•Frivilligrådet vil ikke have en frivillighedspolitik
•Med kærlig hilsen – være bekendt at kræve at psykisk syge og
udviklingshæmmede skal arbejde ?
•Legeplads midt i et vejkryds
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
NØRRE- SNEDE
2009
CA 1800 INDB.
Det centrale vejkryds i 2009
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk
Opsamling –
reaktioner/reflektioner
Medarbejdere og ledere
• innovations- og arbejdsseminar - april 2010 – skjult dagsorden ?
• hvorfor radikal innovation – er det vi laver ikke godt nok ?
• leder: du- Henning – må give os ansvaret – vise os større tillid
• meget dygtige fagfolk: hvorfor hente ekspertise udefra ?
• etisk stress – medarbejdernes faglige og menneskelige
værdier/etik: Vil mere end de har tid til !!
• Samarbejdsaftale –hvorfor udsætte for radikal innovation ?
• ledelse og styring – det kan vi godt selv – behøver ikke
forstyrrelser udefra
• kick-off-arrangement – ”slip hestene løs”
• alt er tilladt – så ser vi om det kan lade sig gøre(medarbejder)
www.ikast-brande.dk
Opsamling –
reaktioner/reflektioner
2010 - 12
Politikere
• det bliver bedre når rød blok kommer til magten
• husk det er os der bestemmer !
• skal vi også ændre vores måde at arbejde på ?
• vi er med ! –indtil videre !!!!
Kommunaldirektøren
• nødvendigheden af personligt engagement
• nødvendigt at jeg også personligt gør noget andet end jeg plejer
• usikkerhed
• for ambitiøs ?
• ukonkret
• savner min gode gamle strategi- og årsplan !
www.ikast-brande.dk
Gearet til innovation
Et problem kan ikke beskrives og løses med den tænkning, der har skabt det –
derfor har Ikast-Brande Kommune erklæret sig for Mental Frikommune, hvor de
er optaget af at udfordre sig selv og lade sig udfordre af andre på deres mentale
antagelser og forestillinger om, hvordan velfærdskommunen ser ud/fungerer.
I forbindelse med bestræbelsen på at være mental frikommune, har IkastBrande Kommune på forskellig vis forsøgt at understøtte organisationens evne
til at arbejde innovativt og i samspil med alle de aktører, som ikke har
kommunalt ansættelsesbrev. ”Mental fitness”, ”frivilligbørs”, ”Aktive Borgere” og
”komme sovende til gode ideer” er nogle af de ting, de har arbejdet med.
I dette inspirationsrum kan du høre, hvordan Ikast-Brande har arbejdet med at
udvikle organisationens innovationskapacitet, hvad der har virket bedst, og
hvad det har givet af læring og refleksion omkring ledelsens opgaver og roller.
www.ikast-brande.dk
Kilde: Kommunikationsforum.dk
www.ikast-brande.dk
Kilde: Lone Belling
www.ikast-brande.dk