Transcript Slide 1

CONSFĂTUIREA CU INSPECTORII DE SPECIALITATE DIN DOMENIUL I.P.T. 10.09.2014 – 12.09.2014

Baza Națională cu Instrumente de Evaluare pentru IPT

Inspector de specialitate Carmen Mușat

BAZA NAȚIONALĂ CU INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU IPT • ESTE - Sprijin util pentru cadrele didactice din IPT în domeniul evaluării competențelor profesionale • AJUTĂ – la standardizarea procesului de evaluare • SPOREȘTE – calitatea instrumentelor de evaluare elaborate de către profesorii din IPT

CONȚINUTUL Bazei Naționale cu Instrumente de Evaluare pentru IPT

Denu mire item Nr. de itemi

NUMĂRUL DE ITEMI

2284 841 2382 1049 534 996 335 500 64 33

ACCESAREA BAZEI cu INSTRUMENTE DE EVALUARE IPT

Adresa

: http://itemi.netedu.ro/ Dacă este creat contul 1. Se introduce nume utilizator 2. Se introduce parolă 1. Se crează contul 3. Se tastează butonul de autentificare

Tipuri de itemi Prima pagină STRUCTURA BAZEI DE DATE Încadrare itemi pe : - Clase -Profile -Domenii Calificări

GHID de utilizare a bazei de date

Filtrarea după profil, domeniu, clasă, calificare, modul, dificultate Comenzi/acțiuni asupra componentelor Testele existente în cont Vizualizare Editare Ștergere Selectare

Constituirea testului 1.

2.

Se selectează itemii (selectează apare mesaj:

Itemul a fost selectat

); Se accesează Testele mele Itemi selectați ( apare imaginea de mai jos, cu toți itemii selectați) STERG TOȚI ITEMII SELECTAȚI ADAUG INDICAȚIE ȘTERG UN ITEM

CONSTITUIREA TESTULUI • • • • Se selectează toți itemii necesari realizării testului; se editează informațiile pentru elevi; Se stabilește ordinea itemilor și a informațiilor pentru elevi ( se agață cu mouse-ul, se ține apăsat stânga, se trage itemul sau indicația și se poziționează în locul dorit); Se previzualizează testul: Se transformă lista de itemi selectați în test:

TESTELE MELE 

Dacă se dorește o modificare în test: Editare – se face modificarea – Confirmare – Salvare

Dacă nu se face modificare: Tipărește testul; Tipărește baremul

CE POT FACE CU BAZA NAȚIONALĂ CU INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU IPT

- Pot utiliza itemii de diferite tipuri pentru a construi un test de evaluare - Pot utiliza probele practice - Pot folosi testele sumative și probele transdisciplinare ca model

IN VIITOR: - Se poate completa cu noi itemi și instrumente de evaluare și se poate transforma într-o bază de itemi dinamici

BAZA RESURSA UMANĂ ( EVALUATORI , FORMATORI) Adresa http://evaluatori.netedu.ro/