Prezentare EURYDICE - Euroguidance

download report

Transcript Prezentare EURYDICE - Euroguidance

Despre EURYDICE
si publicatiile ei...
CONFERINŢA NAŢIONALĂ EUROGUIDANCE/ INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI - 12 noiembrie 2010 Bucureşti
DESPRE REŢEA
 coordonare realizată de Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency (EACEA)
 componenţă 31 ţări – 35 de unităţi naţionale
 30 de ani de activitate în slujba cooperării în
domeniul educaţiei
colaborează cu EUROSTAT, CE, OECD, CRELL,
ETF, CEDEFOP, UNESCO, AEDENS
MATERIALE DE REFERINŢĂ
 Organisation of school time in Europe (primary and general secondary
education) 2010/11
 The organisation of the academic year in higher education 2010/11
 TESE - Multilingual Thesaurus on education systems in Europe
 Structure of European education systems 2010/11
 Compulsory education in Europe 2010/11
 European Glossary on Education (5 volume)
EURYBASE
Tipuri de descrieri:
 National system
overviews
 National education
system descriptions
 Structures of education
and training systems
NATIONAL SYSTEM OVERVIEWS (1)
• prezintă o scurtă dar foarte eficientă privire
de ansamblu asupra sistemelor de educaţie
din 31 de ţări din Europa
• actualizate de două ori pe an
• redactate în limba engleză dar şi în limba ţării
respective
• informaţiile sunt uşor de comparat
NATIONAL SYSTEM OVERVIEWS (2)
Structura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Populaţia şcolară şi limba de predare
Controlul administrativ şi dimensiunea sectorului
public de învăţământ
Învăţământul preprimar
Învăţământul obligatoriu
Educaţia post-obligatorie/ învăţământul secundar
superior şi post-secundar
Învăţământul superior
Nevoi speciale
Profesorii
Actualele reforme şi priorităţi
NATIONAL EDUCATION SYSTEM DESCRIPTION (1)
• rapoarte foarte detaliate ale sistemelor de
educaţie din cadrul reţelei Eurydice
• actualizate anual
• redactate în limba engleză dar şi în limba ţării
respective
• anul de referinţă poate varia de la o ţară la alta
• informaţiile sunt uşor de comparat
NATIONAL EDUCATION SYSTEM DESCRIPTION (2)
Structura:
1. Cadrul şi tendinţele politice, sociale şi economice
2. Organizarea generală a sistemului de educaţie şi
administrarea educaţiei
3. Învăţământul preşcolar
4. Învăţământul primar
5. Învăţământul secundar şi postsecundar non-terţiar
(şcoala postliceală)
6. Învăţământul superior
7. Educaţia şi formarea continuă a tinerilor ieşiţi din
sistemul de educaţie şi educaţia adulţilor
8. Cadre didactice şi personal din învăţământ
9. Evaluarea instituţiilor şi a sistemului de educaţie
10. Sprijin pentru învăţământul special
11. Dimensiunea europeană şi internaţională în educaţie
STRUCTURES OF EDUCATION AND TRAINING SYSTEMS (1)
• reprezintă o serie de descrieri naţionale ce
evidenţiază toate tipurile şi etapele de învăţare
• anul de referinţă 2009/2010
• redactate în limba engleză dar şi în limba ţării
respective
• informaţiile sunt uşor de comparat
• realizate în colaborare cu CEDEFOP şi ETF
STRUCTURES OF EDUCATION AND TRAINING SYSTEMS (2)
Structura:
Introducere: contextul politic general
1. Educaţia şi formarea iniţială: organizare,
finanţare şi asigurarea calităţii
2. Învăţământul preşcolar
3. Învăţământul primar / Structura singulară de
învăţământ
4. Învăţământul secundar / Învăţământul
secundar superior
5. Învăţământul post-secundar non- terţiar
6. Învăţământul superior
7. Educaţie şi formare continuă
EURYDICE pe site-ul ANPCDEFP:
http://www.llp-ro.ro
EURYDICE pe site-ul EACEA:
http://www.eurydice.org
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Veronica – Gabriela CHIREA
expert ANPCDEFP - Coordonator Unitatea Naţională Eurydice
[email protected]