SV pro přepravu osob a materiálu

Download Report

Transcript SV pro přepravu osob a materiálu

SV pro přepravu osob a
materiálu
Proč?
přeprava osob a nákladů na místa jinak
nedostupná
přepravují se speciální části infrastruktury
(kolejnice, návěstidla, části TV…) a je
potřeba s nimi manipulovat
ve větších množstvích se využívají vozy
normální stavby
Tatra Vm 14/52
MUV 69
MUV 69
bez táhlového a narážecího ústrojí
hmotnost 7,5 t, nosnost 8 t
rychlost 40 km/h
obě nápravy jsou hnací, mechanický
přenos
automobilová kotoučová brzda
malá výška plošiny (805 mm nad TK)
mnoho různých nástaveb
MUV 69
PV a PVK
přívěsné vozíky stejné konstrukce jako
MUV 69
hmotnost 3,2/4,6 t, nosnost 10 t
PVK - 2 rámy na sobě, hydraulický válec
vyklápění PVK:
strojně 10-20 s, ručně cca 10 min
do 3 stran, 45 °
DGKu 5
klasické narážecí a táhlové ústrojí
hmotnost 32 t, nosnost 3 t
užší kabina než rám
na kabině jeřáb s elektromagnetem
DGKu 5
MUV 90
hydrodynamický přenos
výkonnější motor
hmotnost 13,8 t, nosnost 9 t
max. rychlost 80 km/h
výška plošiny 850 mm nad TK
nemá klasické narážecí a táhlové ústrojí
příliš se nerozšířil
DELTA
dvounápravové dieselelektrické SV
hmotnost 23,5 t, nosnost 10 t
rychlost 80 km/h (minimální 0,5 km/h)
výška plošiny 1200 mm nad TK
klasické narážecí a táhlové ústrojí
základ pro další pracovní stroje (ZŠ, VKL)
Podobné stroje
MV 79, MV 80 různých modifikací
Robel 54.12, 54.22
Geismar VMT
P&T OBW10
další
Vozy na štěrk
Vozy na štěrk
Dumpcar (Ua, Nass)
Chopperdozator Vb 411, Vb 425
Sypák (Sa)
Ua, Nass - Dumpcar
ložný objem 31 m3
max. hmotnost nákladu 52 t
vyklápění na obě strany 45 °
vysypání 5ti vozů cca 25 minut
kotvení, vysypávat vždy jen jeden vůz
sypání nelze přerušit
Chopperdozátor Vb 411,
Vb 425
přeprava, sypání a rozprostírání
dá se nastavit výška (+150 až -130 mm od TK)
a místo, kam se bude sypat
sypání nelze přerušit, ovládání stlačeným
vzduchem
ložný objem 38 m3, nosnost až 58 t
vysypání 1 vozu asi 10 minut
rychlost při sypání 3-5 km/h, zpravidla po
jednom voze
Sypáky Sa (Faccs)
přeprava, sypání, ale nerozprostírá
sypání lze „libovolně“ přerušovat
dá se regulovat směr sypání (mezi
kolejnice/vně, jedna/obě strany
ložný objem 38 m3
ruční ovládání
Otázky ?
příště:
Obnova kolejového lože