Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

download report

Transcript Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů
prostředí
Populační ekologie
Lenka Effenberková
Přizpůsobení se prostředí, ve kterém daný
organismus žije, představuje „výhru“ pro
přežití, ale také to daný organismus něco
stojí
(dlouhodobé
evoluční
změny,
energetické nároky).
Faktory, kterým se organismy
musí přizpůsobovat
• Abiotické
– Světlo/ radiace
– Teplo
– Voda
– Živiny/ potrava
– Klima …
• Biotické
– Konkurence
– Predace
– Mutualismy …
Způsoby ovlivňující přizpůsobení se
Morfologický
Fyziologický
Etologický
Prolínání těchto faktorů !!
Morfologický
Ovlivňuje stavbu těla organismu.
a) změna tvaru některých orgánů – ústní
ústrojí, končetiny, trávicí trubice
b) velikosti a barvy těla …
Ekologická pravidla u teplokrevných
živočichů
Allenovo pravidlo
– Teplokrevní živočichové mají v chladných
oblastech kratší tělní přívěsky (uši, zobáky,
ocasy a končetiny) než jejich příbuzné
formy v teplých oblastech.
Bergmanovo pravidlo
– Příbuzné formy teplokrevných živočichů
jsou v chladnějších oblastech větší a
hmotnější než v oblastech teplých.
Glogerovo pravidlo
– V teplejších a vlhčích oblastech mají
teplokrevní živočichové tmavší zbarvení
než jejich příbuzné formy v chladnějších a
sušších oblastech.
Přizpůsobení ústního ústrojí,
tvaru těla
• Zobáky pěnkav (křivek), šatovníků …
• Cichlidy přizpůsobení třínásobné – vodní prostředí, potrava
(ukusování ploutví, okus šupin …) a rozmnožování
Fyziologický
Ovlivnění fyziologických dějů.
a) termoregulace
b) omezení životních
estivace
funkcí
–
hibernace,
c) přizpůsobení se salinitě prostředí ...
Teplota u živočichů
 Homoiotermní (teplokrevní)
– stálá teplota těla
 Poikilotermní (studenokrevní)
– nestálá teplota těla, podle okolí
• Stenotermní – široký rozsah teplot
• Eurytermní – úzký rozsah teplot
Snížení tepelných ztát, ochlazování:
• srst, peří, podkožní tuk (kytovci, prase divoké),
• příjem potravy – zahřátí metabolismem
• stažení cév – omezení přítoku krve k povrchu těla
• protiproudová výměna tepla (končetiny vodních ptáků)
• termoregulace ušními boltci, letovými blánami; estivace („letní spánek“)
• u plazů odpar z povrchu těla; pocení, zvýšené dýchání
• hledání skrýše, stavba hnízd, nor, vzájemné zahřívání jedinců, migrace …
„Teplota“ u rostlin
• Rostliny bez vnitřní regulace teploty. Teplota rostliny
často podobná teplotě okolního prostředí.
 Eurytermní – široký rozsah teplot
 Stenotermní – úzký rozsah teplot
• Termofyty – vysoká teplota
• Psychrofyty – nízká teplota
• Kryofyty – na sněhu
„Teplota“ u rostlin
•
•
•
•
•
•
Krycí trichomy – koniklec
Tvorba „polštářovitých“ forem
Tvorba „nemrznoucí směsi“ – nenasycené MK
Přečkání nepříznivého období v dormantním stavu
Transpirace – zvýšená = chlazení
Rolování listů při vysoké teplotě
Voda u živočichů
• suchozemští živočichové méně vody něž vodní
• řídícím faktorem u suchozemských ž. vlhkost vzduchu,
u vodních slanost vody
Jak zabránit nedostatku vody v těle:
• Příjem vlhké potravy (hmyz)
• Tvorba zásob – zásobní látky a orgány (velbloud)
• Omezení vylučování, dýchání
• Redukce potních žláz
• Vytváření nepropustných obalů
• Anabióza – omezení životních funkcí (bahník)
• Dehydratace na nejnižší možnou míru (bahník)
• Úkryt v chladnějším a vlhčím prostředí (pouštní/ stepní hlodavci)
Nadbytek vody/ vlhkosti
– patogenní houby, plísně, bakterie;
– podpora zbarvení (melamin)
– snížení rychlosti předení pavučin, zapřádání housenek
Voda u rostlin
 Homoiohydrické – obsah vody v těle < 70% hmoty těla → smrt
 Poikilohydrické – v desikovaném stavu vydrží i několik let
- hydrofyta (vodní rostliny)
- hygrofyta (na mokřadech)
- mezofyta (vlhké půdy)
- xerofyta (suché půdy)
Ochrana před vyschnutím:
• Kutikula + vosková vrstva – ochrana proti ztrátám vody
• Průduchy – otevírání = ztráty vody / uzavření = voda v rostlině
• Zvětšení kořenového systému a růst do hlubších vrstev půdy
• Translokace asimilátů
• Zásoba – zásobní pletiva
• Časování vegetativních funkcí do příznivých (vlhkých) období
• Přečkání nepříznivého období v dormantním stavu (semeno, podzemní
orgány – cibule, oddenky, hlízy), bezlistém stavu
Etologický
Ovlivnění chování organismů (živočichů).
a) vyhřívání na slunci
b) úkryt před deštěm (v případě člověka použití
deštníku)
c) mechanismy orientace v prostoru
d) vyhledávání a získávání potravy
e) stavba hnízd ...
Literatura
Losos, B. a kol. (1985): Ekologie živočichů, SPN, Praha, 1. vydání, 320 stran
Slavíková, J. (1986): Eklogie rostlin, SPN, Praha, 1. vydání, 368 stran
Papáček, M., M. Matěnová, J. Matěna, T. Soldán (1994): Zoologie, Scientia, Praha, 1. vydání,
286 stran
Kubát, K. a kol. (2003): Botanika, Scientia, Praha, 2. vydání, 231 stran
Rajchard J., Z. Balounová, D. Vysloužil (2002): Ekologie I., nakladatelství KOPP, České
Budějovice, 1. vydání, 121 stran
Rajchard J., Z. Balounová, P. Kindlmann (2002): Ekologie II., nakladatelství KOPP, České
Budějovice, 1. vydání, 119 stran
Storch, D., S. Mihulka (2000): Úvod do současné ekologie, Portál, Praha, 1. vydání, 156 stran
http://www.gjs.cz/vedy-o-zemi/Ruda/Ekologie-3.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Allenovo_pravidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bergmannovo_pravidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glogerovo_pravidlo
http://www.kbi.zcu.cz/studium/ftp/ekos_ziv.htm