Tájékoztató mesterszakos hallgatók részére

Download Report

Transcript Tájékoztató mesterszakos hallgatók részére

TÁJÉKOZTATÓ MESTERSZAKOS
HALLGATÓK RÉSZÉRE
Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalomtudományi Kar
Major Csilla Pálma
TTK HÖK
[email protected]
A TÁJÉKOZTATÓ FELÉPÍTÉSE

Tanulmányi ügyintézés
kari honlap és intézeti honlapok
HÖK-honlap
Tanév időbeosztása
 Operatív tantervek, szabályzatok
 Díjtételek, ösztöndíjszámítás
 Neptun, Webmail
 Részképzési lehetőségek
 Elérhetőségek

TANULMÁNYI ÜGYINTÉZÉS





http://uni-corvinus.hu/tkar
Szociológia és Társadalompolitika Intézet
http://uni-corvinus.hu/szoc
Politikatudományi Intézet
http://politikatudomany.uni-corvinus.hu/
Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet
http://mki.uni-corvinus.hu/
Nemzetközi Tanulmányok Intézet
http://www.diplomacia.hu/

http://kozgaz.bcehok.hu
KOZGAZ.BCEHOK.HU





Munkacsoportok
Választmányi tagok
Fontos dokumentumok
HÖK válaszol
Kapcsolat





Diákszervezetek
Rendezvénynaptár
Galéria
Jegyzetek
Fórum
A TANÉV IDŐBEOSZTÁSA








őszi félév
szorgalmi időszak: 09.13-12.17
vizsgaidőszak: 12. 20 – 01. 21.
08. 23 – 09. 19. félévi bejelentkezés
09. 13. tanévnyitó
12. 06 – 12. 10. őszi félévi
vizsgákra jelentkezés (HalVel
kitöltők számára)
12. 10 – 01. 21. őszi félévi
vizsgákra jelentkezés
01. 03 – 01. 09. tavaszi félévi
tárgyfelvétel a Neptunon







tavaszi félév
szorgalmi időszak: 02.07 – 05.13
vizsgaidőszak: 05.16 – 06.17
01. 21 – 02. 13. félévi bejelentkezés
05. 02 – 05. 06. tavaszi félévi
vizsgákra jelentkezés (HalVel kitöltők
számára)
05. 06 – 06. 16. tavaszi félévi
vizsgákra jelentkezés
05. 30 – 06. 05. őszi félévi
tárgyfelvétel a Neptunon
OPERATÍV TANTERVEK, SZABÁLYZATOK

Mintatanterv / Operatív tanterv

Szabályzatok:
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSZ)
Kari mellékletek

Tantárgyi tematikák
DÍJTÉTELEK, ÖSZTÖNDÍJSZÁMÍTÁS

HTJSZ kari mellékletei tartalmazzák
- pl. kreditelhagyási díj, kredittúllépési díj, kérvények
- eljárási díjak, kollégiumi díj, IJV-díj

Gyűjtőszámla paraméterei:
- számla neve: BCE Szolgáltató Kht. hallgatói gyűjtőszámla
- számlaszáma: 11709002 - 20604046
- számlát vezető pénzintézet: OTP Bank
- közlemény rovat: NK-neptunkód Vezetéknév Keresztnév
DÍJTÉTELEK, ÖSZTÖNDÍJSZÁMÍTÁS
NEPTUN, WEBMAIL

http://neptun.uni-corvinus.hu
- beiratkozás, tárgyfelvétel, más karok tárgyainak felvétele
- befizetés, gyűjtőszámlára utalás
- személyes adatok ellenőrzése

http://webmail.uni-corvinus.hu
- Corvinus Hírek
- Neptun-üzenetek
- átirányítás
VPN-BEÁLLÍTÁS
A VPN szolgáltatást az Informatikai
Szolgáltató Központ Ügyfélszolgálatán aktiváltatni kell.
 Az Ügyfélszolgálat a Sóház fsz. 15-ben található.
 Telefon: 482-7501
 Részletek: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=vpn

KÖNYVTÁR
Közraktár utcai (C) épület
 http://www.lib.uni-corvinus.hu/
 nyitva tartás szorgalmi időszakban

- hétfő-péntek: 9-20
- szombat: 9-13
beiratkozás (http://www.lib.unicorvinus.hu/content/view/421/)
 szolgáltatások: fénymásolás, könyvtárközi kölcsönzés,
folyóirat-olvasó, számítógéptermek, konzultációs termek
 skype

RÉSZKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
párhuzamos képzés
 vendéghallgatói státusz
 külföldi részképzési lehetőségek

- Erasmus
- CEEPUS
- Tengerentúli ösztöndíjak
ELÉRHETŐSÉGEK

Tanulmányi Osztály:
http://tkar.uni-corvinus.hu/index.php?id=28546

Közgáz Campus HÖK
http://kozgaz.bcehok.hu
Főépület, 17-es iroda
[email protected]
[email protected]
[email protected]