Brønnprosjektet, ny versjon 14.10.12

download report

Transcript Brønnprosjektet, ny versjon 14.10.12

 Ble startet etter en inspirasjonsreise til Uganda i 2007
 IRC i 104 C, Ole Romslo Traasdahl så hvilket enormt
behov det var for rent drikkevann, og dro hjem med
det mål å gjøre noe med dette store problemet.
 Det neste året dro han rundt til klubber og soner i eget
distrikt med bilder og fortellinger fra Uganda, for å
forsøke å få opp kunnskapen om behov for rent vann
 Høsten 2008 dro han nedover med en gruppe på 14
personer, for å åpne distriktets første vannbrønn
 I 2012 har prosjektet resultert i til sammen 27 brønner
Åpning av en ny vannbrønn
 Når en klubb/bedrift ønsker å donere en brønn, tar de
som oftest kontakt med Ole direkte. Noen
henvendelser går også igjennom Lionskontoret.
 Ole lager en liste over sponsorer, og hvem som
eventuelt vil åpne brønnen.
 Det tas sikte på å gjennomføre 2 reiser til Afrika i året.
På disse turene får deltagerne innblikk i vårt
bistandsarbeide, både øyehelse, fadderbarn,
skoleprosjekter og brønnåpning. I tillegg inngår et
besøk i en Nasjonalpark. Et tur tar ca 10 dager.
 Turen bekostes av den enkelte, og ligger på ca 15 000,-.
 Når vi har fått inn bestillinger på 4-5 brønner
kontakter vi vår stedlige representant i Kampala, David
Mutaysa. Han får da i oppdrag å finne egnede
landsbyer til brønnene. Dette gjøres ofte i samarbeid
med Vanndepartementet i Uganda. Disse sitter med
oversikt over områder som spesielt trenger vann. Vi
legger vekt på at det ikke må bli for lange avstander
mellom brønnene vi skal åpne, så derfor blir de ofte
lagt innenfor samme fylke eller nabofylke. Der det
finnes Lionsklubber i nærheten involverer vi alltid
disse i prosjektet.
 I Uganda tar så David kontakt med entreprenøren. Vi
har brukt to forskjellige firma, da den ene opererer i
nordvestlige del av landet (Italiensk eier), og et annet
selskap som vi bruker i den midtre delen av landet.
Dette er et Ugandisk selskap. Begge selskapene driver
proffesjonalt innen brønnboring, og vi har god erfaring
med begge to.
 Prisen for en brønn varierer en del, alt etter hvor langt
det er å reise, og hvor dypt en trenger å borre. Vi har
satt en snittpris på 60 000 kr, noe som har vist seg å
holde til dags dato.
 Når brønnen er blitt borret, tas det alltid vannprøver av
vannet for å sjekke vannkvaliteten.
 Gjennom løsmassene settes det ned rør etter hvert som
de borrer. Dette gjøres helt til de kommer ned til fast
fjell. De fleste brønnene ligger mellom 25-50 meter
dypt. Nå er det utviklet pumper som klarer ned til 80
meter.
 Pumpene er veldig enkle, og de som vi bruker kommer
fra India, men det finnes godt med reservedeler til de i
Uganda. Dette er viktig med tanke på fremtidig
vedlikehold.
 Når vannkvaliteten er godkjent, støpes det et fundament
med en avrenningsrenne, og pumpa monteres på toppen av
foringsrøret.
 Det bygges som oftest en innhegning rundt pumpa. Dette
fordi en skal holde dyrene borte fra selve pumpa, og det
fungerer også som en slags ”kø-ordner”.
 Hver landsby oppnevner en brønnkomite som har ansvar
for å vedlikeholde og passe på den dyrebare brønnen. Disse
samler inn litt betaling fra brukerne, for å ha litt penger til
vedlikehold.
 Pumpa er veldig enkel, så det som slites er pakninger, kjede
og eventuelt et kulelager.
 Det fantastiske med en brønn er at fra den dagen den
er ferdig bygget, kan den tas i bruk. Dette er virkelig
u-hjelp til folket!
 Hver brønn får en plate med inskripsjon på. Det står
det navn på brønnen, landsbynavnet, hvem som har
gitt penger til å bygge den for, og til slutt navnet på den
som har formelt åpnet brønnen. Dato og årstall.
Stor
Glede!
Vi blir tatt imot som
konger i de
landsbyene vi åpner
brønner i. En fatter
nok ikke hvor viktig
rent vann er for de
før en har opplevd en
slik mottagelse…
TAKK…
Vi blir ofte møtt av
mennesker som
bærer slike plakater
på seg. Dette forteller
litt om hva dette
betyr for de…
Ved
Brønnen..
Brønnen er det
sosiale
samlingspunkt i
enhver landsby som
er heldig å ha slike.
Her går praten livlig.
Det er som oftest
barn og kvinner som
henter vann. Bare
sjeldent ser en menn
gjøre dette, og da har
de bestandig en
sykkel å trille det på..
Glede!
De har nærmest
ingen ting, knapt
nok mat, men smilet
er der…..
Det skal så lite til for
å gjøre en stor
forskjell for disse..
tenk om vi kunne
lære litt av dette…
Hvilken
fremtid
venter?
Omtrent en hel
generasjon er borte
pga HIV / Aids.
Mange barn må
vokse opp uten mor
eller far til å ta seg av
de. Hva skjer med
disse minste blant de
minste. Det kunne
like gjerne vært deg
som var den lille
gutten på bildet. Da
skjønner en kanskje
at det nytter å bry seg
likevel…..
Sykdom…
Mange sykdommer
skyldes dårlig vann.
Bl.annet mister flere
tusen synet på grunn
av en parasitt som
lever i dårlig vann.
Dette kalles
Elveblindhet.
Mageproblemer kan i
verste fall medføre
døden. Kolera er en
annen. Ved å gi de
tilgang til rent vann
reduseres slike
sykdommer
betraktelig.
Trygghet…
Det er vanligvis barn,
fortrinnsvis jenter og
kvinner som henter
vann til familien. På
sine turer til
drikkevannskilden
utsettes de ofte for
overfall og voldtekter
Ved å få en brønn i
nærheten av
landsbyen gir vi de
også TRYGGHET.
Skolegang
Ved å gi en brønn
som ligger i
nærheten av
landsbyen, slipper
barna å gå flere
kilometer for dagen
etter vann. Denne
tiden kan de da
heller bruke på skole
og utdannelse, slik at
de en dag kan få en
jobb å brødfø seg og
familien med.
En brønn gir
følgende:
Rent vann som
reduserer
sykdomstilfeller og
død. Hindrer at
jenter og kvinner blir
voldtatt på veien
etter vann. Gir barn
mulighet til å gå på
skole i stedet for å
bære vann. Og sist
men ikke minst; det
er enkelt å
gjennomføre, og
virker fra den dagen
den er ferdigborret!
”VI KAN IKKE BARE VENDE DE RYGGEN”
TAR DU UTFORDRINGEN??