B*L*MSEL ARA*TIRMA PROJELER* KOORD*NATÖRLÜ*Ü ** AKI

Download Report

Transcript B*L*MSEL ARA*TIRMA PROJELER* KOORD*NATÖRLÜ*Ü ** AKI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TUBİTAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
TUBİTAKA PROJE
BAŞVURUSU
YAPILMASI
PROJENİN
DEĞERLENDİRMESİ
PROJENİN RED
EDİLMESİ
PROJENİN KABUL
EDİLMESİ
HESAP AÇILMASI
TTS GİRİŞ YAPILMASI
GERÇEKLEŞTİRME
GÖREVLİSİ
ATANMASI
SATINALMA
YAPILMASI
ÖDEME YAPILMASI
PROJENİN
KAPATILMASI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TUBİTAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
TUBİTAKA PROJE
BAŞVURUSU
YAPILMASI
Proje yürütücüsü tarafından Proje Başvuru Formu hazırlanarak her yıl
ilan edilen başvuru ve değerlendirme takvimi çerçevesinde Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir.
PROJENİN
DEĞERLENDİRMESİ
Yürütücüsü tarafından BAP Birimine teslim edilen Proje,yönetmelik ve
yönergeye uygunluk bakımından kontrol ve kayıt işlemi gerçekleştirilir.
PROJENİN RED
EDİLMESİ
Proje değerlendirilmek üzere BAP Komisyonuna sunulur.Komisyon
gerekli gördüğü takdirde uzman değerlendirmesine gönderilir.
PROJENİN KABUL
EDİLMESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon kararı ile reddedilen projeler
gerekçeli olarak ilan edilir ve proje yürütücüsüne bildirilir.
HESAP AÇILMASI
Proje yürütücüsünün TÜBİTAK'a sunmuş olduğu projenin kabulüne müteakip
proje yürütücüsü ile TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanması ile birlikte TÜBİTAK
ilgili projeye para aktarabilmesi için hesap açılmasını talep eder.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
TUBİTAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
TTS GİRİŞ
YAPILMASI
İlgili hesap açıldıktan sonra Transfer Takip Sistemi (TTS) ne proje
numarası ile giriş yapılır. TÜBİTAK tarafından 1. dönem fişi ile ilk fiş
açılmış olur ve harcama yapılmaya başlanır.
GERÇEKLEŞTİRME
GÖREVLİSİ
ATANMASI
Satın alma işlemlerinin başlayabilmesi için proje geçekleştirme
görevlisi belirlenmesi gerekir.
SATINALMA
YAPILMASI
Yapılan harcamalar TTS ye muhasebe işlem fişi olarak girilir. Ayrı bir
onay belgesi, harcama talimatı alınmaz, ayrıca taşınır gerektiren
durumlarda ilgili fakülte ve yüksekokul envanterlerine giriş yapılarak
muayene kabul tutanağı düzenlenir.
ÖDEME YAPILMASI
Proje yürütücüsü tarafından önerilen projenin konu başlığı, yardımcı
araştırıcı, materyal, yöntem, proje planı,ek süre ve gibi değişiklik
talepleri BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır.
PROJENİN
KAPATILMASI
Proje yürütücüsü tarafından Proje kapatması ya işlemleri tamamlanır.