v4 ec 0507 bep - Zwin College Oostburg

Download Report

Transcript v4 ec 0507 bep - Zwin College Oostburg

Break-even-analyse
oftewel
“quitte spelen”
Soorten kosten
Constant
• De kosten die niet* veranderen wanneer de
productie of de verkoop verandert.
• vb. Afschrijvingskosten machine vast %-tage
van de aanschafprijs/ huurkosten
Variabel
• De kosten die wel veranderen wanneer de
productie of de verkoop verandert.
• vb. grondstofkosten
*Vraag: Wanneer veranderen constante kosten wel?
Productiecapaciteit
• Een bedrijf beschikt over productiemiddelen om zijn
productie uit te voeren (grond,pand,machine).
 Hiermee kun je een bepaalde productie
realiseren (= productiecapaciteit)
 Bepalend voor je constante kosten
• Pas als de productiecapaciteit verandert (lees
nieuwe machine/pand) dan veranderen ook de
constante kosten.
• Mate waarin je productie capaciteit benut noemt
men de bezettingsgraad.
Constante kosten
• De kosten die er altijd zijn ook al is er
geen verkoop of productie.
• Deze bestaan o.a. uit
afschrijvingskosten en interestkosten
van de productiecapaciteit.
• De constante kosten worden
weergegeven met de letter “c”
Variabele kosten
Variabele kosten per eenheid product
worden weergegeven met de letter “v”.
- Proportioneel: De toename van de variabele kosten loopt
gelijk aan de toename van de productie of verkopen.
(vb: 3kg grondstof voor 1 product, 9kg voor 3
producten)
- Degressief: De toename van de variabele kosten is
kleiner de toename van de productie of verkopen. (2m2
stof voor 1 jurk, 3,6m2 voor 2 jurken)
- Progressief: De toename van de variabele kosten is
groter dan de toename van de productie of verkopen.
(loonkosten per eenheid product bij overwerk)
Onderscheid in variabiliteit
PROPORTIONEEL
PROGRESSIEF
DEGRESSIEF
TRAPSGEWIJS
Quitte spelen
Een bedrijf speelt quitte wanneer:
• Ofwel de omzet precies de kosten dekt:
totale opbrengst = totale kosten,
in formulevorm TO = TK
• Ofwel er winst noch verlies wordt gemaakt:
de winst is dus nihil,
in formulevorm TW = 0
 break-even = kostendekking
Dekkingsbijdrage
Het bedrag dat bij de verkoop van een eenheid
product beschikbaar is voor de dekking van de
constante kosten.
In formule vorm: p-v
Totale dekkingsbijdrage in formulevorm:
c = q ● (p-v)
break-even is dus kostendekking!
Functies: kosten en omzet
• De totale kosten:
(kosten van alle productiefactoren)
TK = TVK + TCK ofwel
TK = vq + c
• De totale omzet
(geldopbrengst van de verkoop)
geldopbrengst per stuk x verkochte stuks
TO = pq
Grafisch: kosten en omzet
€
TO = pq
kosten
/ omzet
TK = vq + c
TVK = vq
TCK = c
Q
aantal
Functies: break-even
• TO = TK dus
pq = vq + c
q = BEA
• BEA = c / (p-v)
(break-even-afzet)
• BEO = BEA ● p
(break-even-omzet)
Grafisch: break-even
€
TO = pq
kosten
/ omzet
break-even-punt
TK = vq + c
break-even-omzet
Q
break-even-afzet
= c / (p – q)
verlies
aantal
winst
Grafisch: BEP totaal
€
TO = pq
kosten
/ omzet
break-even-punt
TK = vq + c
break-even-omzet
TVK = vq
TCK = c
Q
break-even-afzet
= c / (p – q)
verlies
aantal
winst
Opbouw van de verkoopprijs
Bij handelsonderneming:
kostprijs = inkoopwaarde van de omzet