Prezentacja Banku BGŻ

Download Report

Transcript Prezentacja Banku BGŻ

SPOTKANIE Z KLIENTAMI BANKU BGŻ SA
ODDZIAŁU W PRUSZCZU GDAŃSKIM
31 sierpnia 2010
Oddział BGŻ w Pruszczu
Gdańskim,
przy ul. Księdza Waląga 2
www.bgz.pl
2
Zespół Obsługi w Pruszczu
Gdańskim
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
3
MIKROREGION GDAŃSK
•
Oddział Operacyjny w
Gdańsku
•
Oddział Podległy w Gdańsku
przy ul Gałczyńskiego
•
Oddział Podległy w Gdańsku
przy ul Opata Rybickiego
•
Oddział Podległy w Gdańsku
przy ul Grunwaldzkiej
•
Oddział Podległy
w Pruszczu Gdańskim
•
W planach do otwarcia
w listopadzie 2010:
Oddział Podległy w
Kartuzach
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
4
Struktura własnościowa BANKU
• BGŻ od ponad 30-lat aktywnie
działamy na rynku.
• BGŻ jest bankiem
komercyjnym, od lat zajmującym
miejsce w pierwszej
dziesiątce największych
banków w Polsce.
• Rabobank uzyskał najwyższą
ocenę AAA w rankingu Moody
jak i Standard&Poor
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
5
Nagrody i wyróżnienia
BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ( kolejna XI edycja )
Bank BGŻ otrzymał Wyróżnienie Honorowe w kategorii banki uniwersalne wraz z Godłem Promocyjnym i trzema Złotymi
Gwiazdami
Lokaty terminowe dla firm zostały uhonorowane Orderem Finansowym 2009
Gazeta Finansowa w maju 2009 r. wyróżniła Bank za korzystne pakiety
bankowe dla MSP, finansowanie i przyczynianie się do rozwoju
sektora MSP.
LAUR KLIENTA 2009 1 miejsce w kategorii „Kredyty dla
małych i średnich przedsiębiorstw”
.
NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
6
Współpracuje z Nami ponad 12 000 klientów
detalicznych
ponad 1 000 klientów instytucjonalnych
W 2009 roku zaufało nam ponad 1200 nowych Klientów,
z czego 955 to Klienci detaliczni oraz
225 Klientów instytucjonalnych
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
7
• PAN TADEUSZ….?
Film jest dostępny na www.kimjestpantadeusz.pl
ZOSTAŃ
KLIENTEM
BGŻ
www.bgz.pl
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
8
Od 10 maja 2010 trwa kampania reklamowa
produktów CASH MENAGEMENT
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
9
Bankowość Transakcyjna
w Banku BGŻ
mm
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
10
Oferta Produktowa BT
Zarządzanie płynnością
Obsługa podstawowej działalności bieżącej
•
•
Rachunki bieżące, pomocnicze, w PLN i
walutach
Rozwiązania Pakietowe dla sektora MSP oraz
Agro
•
•
•
Zarządzanie płatnościami i rozliczeniami
•
•
•
•
•
Płatności krajowe, w tym płatności z tytułu
składek do ZUS i płatności podatkowe do US
Płatności zagraniczne
Zlecenia stałe
Karty debetowe oraz karty z odroczonym
terminem płatności
Czeki
Obsługa gotówkowa
•
•
•
Wpłaty i wypłaty otwarte oraz
zamknięte
Konwojowanie
Rozmiana gotówki
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
•
Lokaty terminowe i progresywne
(w PLN i walutach)
Automatyczna lokata over-night
Rachunek lokacyjny Biznes
Eskalacja
Konsolidacja środków
Bankowość elektroniczna
•
•
•
eBGŻ Firma oraz Home Banking
TeleBGŻ
Wyciągi elektroniczne
Zarządzanie należnościami
•
•
Identyfikacja Płatnika IDEN
Polecenie Zapłaty (Direct Debit)
www.bgz.pl
11
Cash Collection • kompleksowa obsługa obrotu gotówkowego,
• bezpieczeństwo środków,
• płynność – środki księgowane na rachunku klienta nawet tego
samego dnia,
• atrakcyjne prowizje - oferty ‘szyte na miarę’
• możliwość połączenia z usługą Identyfikacji Płatnika – łatwość
identyfikacji wpłat z poszczególnych sklepów / oddziałów
• duża dostępność lokalizacji,
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
12
PROMOCJE
1/ realizacja polecenia wypłaty SEPA zleconego za
pośrednictwem kanałów elektronicznych ( e-BGŻ Firma, Home
Banking do 31.12.2010 przelewy za 5zł
2/ Promocja Pakietów 6 miesięcy od daty podpisania umowy:
Pakiet Firma Plan1 – 10 zł
Pakiet Firma Plan2 – 25 zł
Pakiet Firma Plan3 – 50 zł
Pakiet Plan Agro – 5 zł
3/ Promocja na wpłaty gotówkowe zamknięte w PLN
12 miesięcy od daty podpisania umowy:
Pakiet Firma Plan1 – 0,15% min. 4 zł
Pakiet Firma Plan2 – 0,1% min. 4 zł
Pakiet Firma Plan3 – 0,09% min. 2 zł
Pakiet Plan Agro – 0,2% min. 6 zł
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
13
IDEN –
najnowocześniejsze rozwiązania
wspierające rozliczanie dużej liczby płatności.
 szybka i bezbłędna identyfikacja oraz kontrola i monitoring
płatności
 obniżenie kosztów
 niezawodność identyfikacji oraz jej elastyczność
 efektywne zarządzanie
 znaczne przyspieszenie obiegu informacji - łatwy i szybki
dostęp do danych
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
14
FAKTORING –to nowoczesny produkt, który
polega na finansowaniu i zarządzaniu wierzytelnościami z
odroczonym terminem płatności
• wcześniejsze pozyskanie środków z tytułu zrealizowanych
kontraktów,
• poprawa płynności finansowej firmy,
• zmniejszone zapotrzebowanie na inne formy kredytu,
• redukcja kosztów związanych z monitorowaniem wierzytelności,
• poprawa pozycji konkurencyjnej – oferowanie odbiorcom
atrakcyjniejszych warunków zapłaty.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
15
PRODUKTY KREDYTOWE
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
16
EKSPRES LINIA
 Udzielany na okres do 12 miesięcy z
możliwością automatycznego odnowienia
na kolejny okres

Bez zabezpieczeń
Maksymalna kwota kredytu wynosi:
75% średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący,
• 50.000 zł w przypadku Klientów, niepodlegają przepisom ustawy o rachunkowości i
prowadzą działalność rolnicza,
• 250.000 zł w przypadku Klientów, niepodlegają przepisom ustawy o rachunkowości
i nie prowadzą działalności rolniczej,
• 500.000 zł w przypadku Klientów, podlegają przepisom ustawy o rachunkowości.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
17
POŻYCZKA HIPOTECZNA

Pożyczka może być udzielona na okres do 15 lat

Pożyczka może być udzielona w PLN,EUR, CHF,
GBP lub USD
Zabezpieczenie – hipoteka na nieruchomości
Maksymalna kwota pożyczki:
 dla klientów niepodlegających przepisom ustawy o
rachunkowości – 1.000.000 zł lub równowartość
w walucie wymienialnej
 dla klientów podlegających przepisom ustawy o
rachunkowości – 2.000.000 zł lub równowartość
w walucie wymienialnej



dla pożyczek w złotych:
 udzielonych do 5 lat - 65% wartości nieruchomości
 udzielonych powyżej 5 lat – 60% wartości nieruchomości
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
18
POŻYCZKA PIENIĘŻNA
Pożyczka może być udzielona na okres
do 36 miesięcy
 Bank nie bada na co zostały wydatkowane środki

 Z pożyczki pieniężnej korzystać mogą wyłącznie
klienci instytucjonalni nie podlegający
przepisom ustawy o
rachunkowości
(segment klientów MIKRO).
 Wysokość pożyczki jest określona indywidualnie na
podstawie zdolności kredytowej Klienta
 Bank nie określa maksymalnej kwoty pożyczki
 W przypadku pożyczek zabezpieczonych kaucją spłata
dokonywana jest jednorazowo na koniec okresu
kredytowania
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
19
PRODUKTY DLA SEKTORA AGRO
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
20
OFERTA BGŻ

Rachunek Bieżący : PLAN AGRO

FINANSOWANIE potrzeb bieżących:


Kredyt Agro -Ekspres

Kredyt obrotowy „Rzeczówka”

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym Agro Linia
Finansowanie potrzeb inwestycyjnych :

Kredyty Agro-Unia;

Kredyty preferencyjne

Kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych
– Agro Inwestycja

Finansowanie powiązań produkcyjnych
w rolnictwie (Agro Chain Financing).
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
21
Pakiet Plan Agro -
to zestaw obejmujący:
•rachunek bieżący,
•dostęp do bankowości telefonicznej i internetowej
•kartę Maestro Business,
•ubezpieczenie Assistance, (Limit na usługi medyczne wynosi 2000 zł
na każde zdarzenie ubezpieczeniowe).
•infolinie czynne 24h/dobę:
Agro, Prawna, Medyczna, Serwis Pogodowy
Korzyści:
•
atrakcyjna cena w porównaniu do standardowej oferty
Banku,
•
minimum formalności - jedna umowa na wszystkie
produkty pakietowe,
•
jedna stała miesięczna opłata PROMOJA 5 zł
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
22
KREDYT AGRO EKSPRES
•
zapewnia błyskawiczny dostęp do środków
finansowych właścicielom/ współwłaścicielom jak
również użytkownikom wieczystym
nieruchomości rolnych.
•
kwota maksymalna – nawet 1 mln zł,
•
decyzja kredytowa w ciągu 24 godzin,
•
okres kredytowania do 5 lat, z
•
możliwością wielokrotnego przedłużenia,
•
atrakcyjne warunki spłaty,
• kredyt
przeznaczony jest na dowolny cel związany z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego, a w szczególności na finansowanie
wszelkich zakupów środków do produkcji rolnej.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
23
Finansowanie kredytem inwestycyjnym
na zasadach uproszczonych
– Agro Inwestycja
•
•
•
•
•
•
Kwota kredytu – od 20 do 350 tys. zł
Przedmiot kredytowania – rzeczy
ruchome niezbędne przy prowadzeniu
gospodarstwa rolnego (nie starsze niż 5 lat)
w tym stado podstawowe
Udział własny – m.in. 15%
Okres kredytowania – 5 lat
Karencja w spłacie kapitału – do 6
miesięcy
Zabezpieczenie – w szczególności
przewłaszczenie i zastaw rejestrowy
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
24
Kredyt Agro Unia- przeznaczony jest na realizację inwestycji
dofinansowanych z funduszy UE w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Obejmuje finansowanie całego projektu zarówno części
objętej dotacją, jak
również pozostałej części projektu
•
•
•
•
•
•
okres kredytowania – nawet do 15 lat,
wkład własny – na poziomie 15% kosztów
projektu,
możliwość karencji w spłacie odsetek i kapitału,
swoboda w decydowaniu o przeznaczeniu dotacji,
akceptacja dokumentacji składanej do ARiMR,
swoboda w wyborze waluty: PLN, USD, EUR,
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
25
Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR
Kredyty preferencyjne – korzystna forma finansowania rozwoju
gospodarstw rolnych, dzięki dopłatom do oprocentowania ze środków
ARiMR, pozwalająca na sfinansowanie:
 zakupu, budowy, modernizacji budynków i budowli;
 zakupu gruntów rolnych;
 zakupu maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych;
Najpopularniejsze linie kredytowe to: nMR, nKZ, nNT, nIP.
Główne korzyści:
 niskie oprocentowanie kredytów;
 długi okres spłaty –
do 15 lat, w tym karencja w spłacie kapitału
może być udzielona na okres do 2 lat;
 możliwość sfinansowania do 80% nakładów inwestycyjnych, do 4 mln
zł na inwestycje realizowane w gospodarstwach rolnych.
Dlaczego BGŻ?
 pełna oferta dostępnych na rynku kredytów dzięki podpisanym
umowom pomiędzy Bankiem a ARiMR;
 fachowe doradztwo i duże doświadczenie pracowników.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
26
Finansowanie OZE
Oferta BGŻ
przeznaczona na
finansowanie budowy elektrowni
wiatrowych oraz instalacji do
wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej z biomasy i biogazu wraz z
wyposażeniem.
BGŻ
finansuje 40% dużych gospodarstw
i 30% firm przetwórczych
sfinansował 30% działających
biogazowni, 75% ich właścicieli to nasi klienci
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
27
KREDYT ZIELONA ENERGIA :
 Kredyt może zostać udzielony na okres do 15 lat,
 Kredyt może zostać udzielony w PLN, USD lub EUR,
 Minimalna kwota kredytu 1 mln PLN lub jej
równowartość w USD lub EUR,
 Udział środków własnych kredytobiorcy w
finansowaniu przedsięwzięcia powinien wynosić
minimum 20% wartości nakładów,
 Karencja w spłacie kapitału – do 2 lat,
 Kredyt może zostać uruchomiony pod warunkiem
przedstawienia przez kredytobiorcę promesy koncesji na
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych wystawioną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 Kredytowaniu podlegają wyłącznie nowe maszyny i
urządzenia oraz instalacje technologiczne,
 Kredyt może zostać udzielony podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania paliw
lub energii ze źródeł odnawialnych,
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
28
Bankowość Detaliczna
Co nowego? Warto skorzystać…
Bank BGŻ zapewnia swoim Klientom Indywidualnym
•
atrakcyjne warunki cenowe,
•
doradztwo zapewnione przez profesjonalną kadrę pracowniczą,
•
długotrwałą i stabilną współpracę,
szeroki wybór nowoczesnych jak i tradycyjnych produktów i usług,
za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz ponad 270
placówek bankowych na terenie całego kraju.
• współpraca z ponad 650 bankami z całego świata potwierdza silną
pozycję banku w przeprowadzaniu rozliczeń zagranicznych.
• optymalne rozwiązania dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów.
•
…
oraz szereg ciekawych
promocji !
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
30
Promocja kont osobistych – Wypróbuj za darmo!
zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta w dowolnym planie taryfowym:
-na okres do 3 miesięcy dla nowych kont otwieranych w 2010 roku
-na okres do 6 miesięcy dla nowych kont osobistych, których posiadacze podpiszą
tzw. „list do pracodawcy”
-na okres do 3 miesięcy dla dotychczasowych posiadaczy kont, gdy dotąd nie
przelewali wynagrodzenia / renty / emerytury i podpiszą „list do Pracodawcy”
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
31
BEZPŁATNE WSZYSTKIE BANKOMATY W POLSCE opcjonalnie
Plan Standardowy
Plan Senior
2 zł
Plan Internetowy
Plan Student
Konto Maax
4 zł
Od 10 maja 2010 r. posiadacze wszystkich kont w Banku BGŻ mogą
skorzystać z możliwości wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów
w Polsce bez opłat za jednostkowe wypłaty.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
32
DNI Z KREDYTEM
GOTÓWKOWYM
Dzień z Kredytem za 0 % prowizji
wnioski o kredyt gotówkowy Pożyczka Tu i
Teraz i kredyt odnawialny rozpatrujemy
na wyjątkowo preferencyjnych warunkach –
bez prowizji przygotowawczej.
Głównym atutem Pożyczki Tu i Teraz jest minimum
formalności i wysoka kwota kredytu do 50 tys. zł bez
poręczycieli, a dodatkową korzyścią jest
ubezpieczenie na życie i od utraty pracy.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
33
Specjalna oferta kredytowa POŻYCZKI TU I TERAZ
POŻYCZKA TU I TERAZ
W 13 MINUT
•opłata przygotowawcza za udzielenie
kredytu obniżona o 50%
•maksymalna
kwota
kredytu
bez
zabezpieczeń nawet do 50.000zł
•stała wysokość rat w całym okresie
kredytowania
•dodatkowo ubezpieczenie na życie i od
utraty pracy
Dla wszystkich Klientów, którzy jednocześnie skorzystają z oferty karty
kredytowej MasterCard lub Pakietu Zdrowotnego Banku BGŻ, oferta
ważna do 30 września 2010 r.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
34
KARTA KREDYTOWA MASTERCARD
- prestiżowe, bezpieczne, nowoczesne
rozwiązanie Twoich płatności
PAKIET ZDROWOTNY
- komfort profesjonalnej, prywatnej
opieki medycznej dla Ciebie i Twojej Rodziny
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
35
Kredyt hipoteczny i budowlany
•
Szybka decyzja kredytowa,
•
atrakcyjne oprocentowanie – marża w PLN już od
2%
•
możliwość obniżenia marży ze względu na
posiadanie dodatkowych produktów banku – kont
i ubezpieczeń
•
długi okres kredytowania - nawet 40 lat,
•
kredytowanie do 100 % kosztów inwestycji lub
wartości nieruchomości
•
waluta kredytu: PLN
•
dogodne warunki spłaty – raty stałe lub malejące,
•
możliwość karencji w spłacie kredytu do 30
miesięcy,
•
możliwość kredytowana zakupu gruntów rolnych,
•
ubezpieczenia nieruchomości Pewny Dom i Pewny
Dom Plus oraz pakiet ubezpieczeniowy na życie i
od utraty pracy.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
36
Kredyt hipoteczny i budowlany
w ramach programu „Rodzina na swoim”
• dopłaty do 50% odsetek przez 8 lat kredytowania
• atrakcyjne oprocentowanie – marża w PLN już od 2% z
możliwością obniżenia dla korzystających z dodatkowych
produktów banku – kont i ubezpieczeń
• długi okres kredytowania - nawet 40 lat
• wysoka kwota kredytu – do 100% wartości
nieruchomości,
• waluta kredytu: PLN
• karencja w spłacie - do 29 miesięcy,
• możliwość wliczenia wartości działki pod budowę - jako
Twojego wkładu własnego
• ubezpieczenia nieruchomości Pewny Dom i Pewny Dom Plus
oraz pakiet ubezpieczeniowy na życie i od utraty pracy.
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
37
Lokaty klasyczne
•
Szeroki wybór dostępnych terminów -1, 3, 6, 12 lub 24 miesiące,
•
atrakcyjne stałe oprocentowanie – nawet do 4,6 % uzależnione od wysokości ulokowanej kwoty i terminu lokaty
•
pełne bezpieczeństwo - gwarancja zwrotu zainwestowanych
środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami.
•
obsługa rachunku za pośrednictwem eBGŻ, TeleBGŻ lub w
oddziałach Banku
Krótkoterminowe lokaty internetowe eBGŻ, dla
posiadaczy konta osobistego/konta Maax z dostępem do
eBGŻ z oprocentowaniem nawet do 4,0 %
Depozyty zgromadzone w Banku BGŻ są gwarantowane przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny - limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta
wynosi do 50 tys. euro. Środki te podlegają 100 proc. gwarancji.
Oddział w Pruszczu Gdańskim
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
38
Dziękuję za uwagę
Oddział w Pruszczu Gdańskim,
31 sierpnia 2010
www.bgz.pl
39